Senarai Perkhidmatan Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) UTC Negeri Sabah

PELESENAN KENDERAAN (L) 

 1. Permohonan Untuk Memperbaharui Lesen Kenderaan Motor (LKM)
 2. Permohonan Salinan / Gantian Lesen Kenderaan Motor (LKM)
 3. Permohonan Sijil Pemilikan Kenderaan (VOC)
 4. Permohonan Salinan Sijil Pemilikan Kenderaan (VOC)
 5. Permohonan Pertukaran Hak Milik Secara Biometrik
 6. Permohonan Bayaran Balik Lesen Kenderaan Motor (LKM)
 7. Permohonan Lesen Kenderaan Motor (LKM) Untuk Lesen Perubahan Sementara
 8. Permohonan Butir-Butir Maklumat Kenderaan
 9. Permohonan Pembatalan Tuntutan eHakmilik
 10. Cetakan Sijil Pemilikan Kenderaan (VOC) dan Lesen Kenderaan Motor (LKM) untuk Pendaftaran Kali Pertama Secara Atas Talian
 11. Cetakan Disk Lesen Kenderaan Motor (LKM) Bagi Urusan Pembaharuan LKM Secara Atas Talian Di Portal JPJ

PELESENAN PEMANDU (M) 

 1. Permohonan Lesen Memandu Baharu ( P ke CDL)
 2. Pembaharuan Lesen Memandu dan Lesen Vokasional 
 3. Permohonan Salinan/ Gantian Lesen Memandu Dan Lesen Vokasional
 4. Permohonan Permit Memandu Antarabangsa (IDP)
 5. Permohonan Butir-Butir Lesen Memandu
 6. Cetakan Lesen Memandu Bagi Urusan Pembaharuan Lesen memandu Malaysia (LMM) Secara Atas Talian Di Portal JPJ 

KAUNTER PENGUATKUASA (K) 

 1. Permohonan Bayaran Kompaun

KAUNTER KHIDMAT PELANGGAN 

 1. Permohonan ID Awam Individu / JPJeID
 2. Permohonan Pengemaskinian Maklumat Peribadi Pemilik
 3. Permohonan Pindaan Alamat Pemilik
Scroll to Top