Ketua Keselamatan ICT (ICTSO)

encik Abu Bakar Siddek bin Abindin

EMEL

TELEFON

FAKS

ab.siddek@psupsabah.gov.my

088-488881 Ext: 101

088-488889


PERANAN PEGAWAI KESELAMATAN ICT (ICTSO)

1. Mengurus keseluruhan program-program keselamatan ICT PSUPS;

2. Menguatkuasakan Dasar Keselamatan ICT PSUPS;

3. Memberi penerangan dan pendedahan berkenaan Dasar Keselamatan ICT PSUPS kepada semua pengguna;

4. Mewujudkan garis panduan, prosedur dan tatacara selaras dengan keperluan Dasar Keselamatan ICT PSUPS;

5. Menjalankan pengurusan risiko;

6. Menjalankan audit, mengkaji semula, merumus tindak balas pengurusan agensi berdasarkan hasil penemuan dan menyediakan laporan mengenainya;

7. Memberi amaran terhadap kemungkinan berlakunya ancaman berbahaya seperti virus dan memberi khidmat nasihat serta menyediakan langkah – langkah perlindungan yang bersesuaian;

8. Melaporkan insiden keselamatan ICT kepada Pasukan Tindak Balas Insiden Keselamatan ICT (GCERT) MAMPU dan memaklumkannya kepada CIO dan CERT JPM;

9. Bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dalam mengenal pasti punca ancaman atau insiden keselamatan ICT dan memperakukan langkah-langkah baik pulih dengan segera;

10. Memperakui proses pengambilan tindakan tatatertib ke atas pengguna yang melanggar Dasar Keselamatan ICT PSUPS; dan

11. Menyedia dan melaksanakan program kesedaran mengenai keselamatan ICT.

PENGIKTIRAFAN

Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla FireFox, Internet Explorer 8, Google Chrome

HUBUNGI KAMI

Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah, Jabatan Perdana Menteri,

Blok A, Aras 7, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Beg Berkunci No. 2063, Jalan UMS, 88400 Kota Kinabalu, Sabah.

BERHUBUNG DENGAN KAMI

Kami di Media Sosial. Sertai dan berhubung dengan kami.

2023

Laman Web Rasmi Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah.