Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO)

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat

E-mel: ab.siddek@psupsabah.gov.my

Tel: 088-488881 Ext: 101

Scroll to Top