Profil Jabatan 

VISI

Ke Arah Melestarikan Hubungan Mampan Kerajaan Persekutuan dan Negeri

MISI

Memperkukuhkan Penyampaian Perkhidmatan Yang Cekap dan Berintegriti Dengan Mengadaptasi Perubahan dan Keperluan Semasa

MOTO

Cepat, Tepat, Berintegriti

FUNGSI JABATAN

 Menentukan tugas, peranan dan tanggungjawab Kerajaan Persekutuan terhadap Negeri Sabah melalui Jabatan-Jabatan / Badan-Badan Berkanun dilaksanakan dengan sempurna dan berkesan.

 Penghubung (Liaison) antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri

 Menentukan perhubungan jabatan/agensi persekutuan dengan jabatan/agensi negeri berjalan dengan lancar dan berkesan.

 Pegawai Perhubungan Awam kepada Kerajaan Persekutuan. 

     Mengadakan Mesyuarat Perhubungan 3 kali setahun.

     Mengadakan dan menyelaras Kursus Orientasi.

     Menyelaras Program Integrasi Nasional.

 Pemudahcara dan penyelaras pelaksanaan projek-projek pembangunan Persekutuan.

 Merancang dan menyelaras Program Peningkatan Kualiti dan Produktiviti Jabatan/Agensi Persekutuan. 

 Mengawalselia bangunan-bangunan gunasama Persekutuan dan kuarters-kuarters Persekutuan; dan

 Menyelaraskan dan mendapatkan maklumbalas berhubung dengan isu-isu pentadbiran dan dasar-dasar Kerajaan Persekutuan serta perlaksanaan projek-projek pembangunan di Sabah dan melaporkan kepada KSN.

PENGIKTIRAFAN

Paparan terbaik menggunakan pelayar Mozilla FireFox, Internet Explorer 8, Google Chrome

HUBUNGI KAMI

Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah, Jabatan Perdana Menteri,

Blok A, Aras 7, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah,

Beg Berkunci No. 2063, Jalan UMS, 88400 Kota Kinabalu, Sabah.

BERHUBUNG DENGAN KAMI

Kami di Media Sosial. Sertai dan berhubung dengan kami.

Tarikh Kemaskini: 09/06/2023
2023

Laman Web Rasmi Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah.