Profil Jabatan

Visi

Ke Arah Melestarikan Hubungan Mampan Kerajaan Persekutuan dan Negeri

Misi

Memperkukuhkan Penyampaian Perkhidmatan Yang Cekap dan Berintegriti Dengan Mengadaptasi Perubahan dan Keperluan Semasa

Nilai-Nilai Bersama
  • Amanah
  • Responsif
  • Berdisiplin
  • Kreatif & Inovatif
  • Akauntabiliti
Fungsi Jabatan
  • Pemudahcara Perhubungan antara Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Persekutuan;
  • Mengurus Bangunan Gunasama Persekutuan, Kuarters dan Tanah-Tanah Persekutuan di Negeri Sabah;
  • Pemudahcara Perancangan dan Pelaksanaan Projek-Projek Pembangunan Persekutuan di Negeri Sabah; dan
  • Menyelaras Usaha-Usaha Peningkatan Kecekapkan Perkhidmatan Awam Persekutuan di Negeri Sabah.
Scroll to Top