Senarai Perkhidmatan Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Negeri Sabah

PENGUATKUASA

 1. Semakan notis/ saman/ senarai hitam/ pergantungan lesen/ permohonan cermin gelap
 2. Cetakan Maklumat Semasa di Kaunter (notis/ saman/ senarai hitam)
 3. Pembayaran Kompaun
 4. Pelepasan Kenderaan Sita Selepas Kelulusan Pengarah
 5. Menerima Aduan Awam (hadir sendiri)
 6. Saman semula kes DNAA

PELESENAN KENDERAAN

PENDAFTARAN KENDERAAN 

 1.  Pendaftaran Kenderaan Persendirian (Pemasangan/Binaan Tempatan Dan Import)
 2.  Pendaftaran Kenderaan Perdagangan (Pemasangan/Binaan Tempatan Dan Import)
 3.  Pengurusan Pemindahan Nombor pendaftaran Kenderaan (Interchange)
 4.  Pendaftaran Lucuthak Kepada Agensi Kerajaan Selain Jabatan Kastam DiRaja Malaysia
 5.  Pendaftaran Baru Lucuthak Jabatan Kastam DiRaja Malaysia
 6. Pendaftaran Kenderaan Mindef dan Pendaftaran Kenderaan Yang Dilupuskan Oleh Mindef
 7. Pendaftaran Baru/Pertukaran Hak Milik/Pembatalan Daftar (Musnah) Bagi Kenderaan Lucuthak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi Dan Kepenggunaan (KPDNKK
 8. Permohonan Kod Agensi 

LESEN  KENDERAAN  MOTOR (LKM) 

 1. Pembaharuan Lesen kenderaan Motor (LKM) Kenderaan Persendirian
 2. Pembaharuan Lesen kenderaan Motor (LKM) Kenderaan Perdagangan
 3. Pembaharuan Lesen kenderaan Motor (LKM) Kenderaan E-Hailing
 4. Salinan Lesen Kenderaan Motor (LKM)
 5. Gantian Lesen Kenderaan Motor (LKM)
 6. Permohonan LKM Bagi Lesen Perubahan Sementara (LPS)
 7. Memproses Permohonan Pengurangan Dan Pengecualian Bayaran LKM Bagi Pertubuhan Bukan Kerajaan
 8. Permohonan Pengecualian LKM Bagi Orang Kenamaan (Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah)
 9. Pembatalan Dan Bayaran Balik Lesen kenderaan Motor (LKM)
 10. Pengisytiharan Dan Pengecualian LKM Bagi OKU
 11.  Permohonan Pelekat OKU
 12.  Pengisytiharan Kawasan Kenderaan

LESEN PERDAGANGAN KENDERAAN MOTOR (LPKM) 

 1. Permohonan Baru Dan Permohonan Lesen Perdaganan Kenderaan Motor Bagi Plat Perdagangan Yang Hilang
 2. Pembaharuan Lesen Perdagangan Kenderaan Motor
 3. Siasatan Permohonan Lesen Perdagangan Kenderaan Motor
 4. Pembatalan Lesen Perdagangan Kenderaan Motor
 5. Salinan Lesen Perdagangan Kenderaan Motor
 6. Salinan Lesen Perdagangan Kenderaan Motor Yang Hilang Atau Rosak.

SIJIL PEMILIKAN KENDERAAN (VOC) 

 1. Pengeluaran Salinan Sijil Pemilikan Kenderaan (VOC)
 2. Pengeluaran Gantian Sijil Pemilikan Kenderaan (VOC)

PERTUKARAN HAK MILIK KENDERAAN 

 1.  Pertukaran Hak Milikan Kenderaan Motor Secara Sukarela Melalui Pengesahan Biometrik
 2.  Pertukaran Hak Milikan Kenderaan Motor Selain Secara Sukarela Melalui Pengesahan Biometrik
 3.   Pertukaran Hak Milikan Kenderaan Motor Secara Mobile Biometrik

REKOD

 1. Pengesahan Rekod Kenderaan Motor
 2. Pengwujudan Rekod Kenderaan Motor
 3. Pindaan Butir-Butir Kenderaan
 4. Pembetulan Butir-Butir Kenderaan
 5. Pembatalan Pendaftaran Bagi Kenderaan Yang Musnah
 6. Pembatalan Pendaftaran Bagi Kenderaan Eksport tetap
 7. Permohonan Pembekalan maklumat Kenderaan
 8. Kemasukan Rekod Tuntutan Hak Milik Kenderaan Motor Atas Talian (FIS)
 9. Pembatalan Rekod Tuntutan Hak Milik Kenderaan Motor Secara Manual Dan Atas Talian (e-hakmilik)

KENDERAAN PERDAGANGAN 

 1. Permohonan Permit Perjalanan Sementara
 2.   Pengisytiharan Kenderaan Perdagangan Tidak   Beroperasi (Lay-Up)
 3.   Melengkapkan Surat Tawaran Kelulusan LPKP
 4.   Kemaskini Kemasukan atau Pembatalan Permit LPKP
 5.   Pembaharuan Kenderaan E-Hailing
 6.   Permohonan Pertukaran Kod Kegunaan Kenderaann E-Hailing Kepada Persendirian
 7.   Permohonan Lesen Kenderaan Berat Tunda (LKBT)
 8.   Permohonan Pengesahan Kenderaan Perdagangan Yang Melalui Negara Brunei.

NOMBOR PENDAFTARAN KENDERAAN 

 1. Pendaftaran ID JPJeBID
 2. Pengurusan Aduan Berkaitan JPJeBID
 3. Kemaskini Maklumat E-Mail Pelanggan Berkaitan JPJeBID
 4. Permohonan Nombor Pendaftaran Kenderaan (Kategori Semasa)
 5. Permohonan Nombor Pendaftaran Kenderaan Kelulusan Pengarah (Kategori Menarik dan Popoular)
 6. Permohonan Nombor Pendaftaran Kenderaan Kelulusan Ketua Pengarah (Golden dan Menarik)
 7. Permohonan Pertukaran Nama Pemilik Bagi Nombor Yang Telah Ditempah
 8. Permohonan Penggunaan Semula Nombor Pendaftaran Kenderaan Yang Telah Dilaporkan Hilang Atau Dicuri
 9. Permohonan Penggunaan Semula Nombor Pendaftaran Kenderaan Yang Telah Rosak Atau Binasa

PERKHIDMATAN BAGI YANG TELAH MELAKUKAN TRANSAKSI ONLINE 

 1. Cetakan Perakuan Pendaftaran Kenderaan (VOC) Dan Lesen Kenderaan Motor (LKM) Bagi Urusniaga Pendaftaran Kenderaan Baru Secara Online (e-Serahan)
 2. Cetakan Lesen Kenderaan Motor (LKM) Bagi Urusniaga Pembaharuan LKM Secara Online (Portal JPJ)
 3. Cetakan Perakuan Pendaftaran Kenderaan (VOC) Dan Lesen Kenderaan Motor (LKM) Bagi Urusniaga Pertukaran Hak Milik Kenderaan secara Online (Portal JPJ)
 4. Cetakan Perakuan Pendaftaran (VOC) Bagi Urusan Pertukaran Hak Milik Sementara (eSTMS) Secara Online
 5. Cetakan Perakuan Pendaftaran (VOC) Bagi Urusan Pertukaran Hak Milik Sementara (Myeg) Secara Online

ID AWAM DAN SYARIKAT / RAKAN NIAGA 

 1. Permohonan Dan Pengujudan ID Orang Awam (Individu)
 2. Semakan Dan Pengujudan ID Orang Awam (Syarikat) Bagi Urusniaga Tukar Hak Milik Online MySIKAP
 3. Semakan Dan Pengujudan ID Rakan Niaga Bahagian Pelesenan Kenderaan.

BAHAGIAN PELESENAN PEMANDU

UNIT LESEN 

 1. Permohonan Baharu Lesen Memandu
 2. Pembaharuan Lesen Memandu, Lesen Belajar Memandu, lesen Vokasional
 3. Permohonan Permit Memandu Antarabangsa (IDP)
 4. Permohonan Pertukaran Lesen (Tentera /PoliS )
 5. Permohonan Salinan/Gantian Lesen Memandu
 6. Permohonan Tambah Kelas Lesen Memandu
 7. Permohonan Pinda Maklumat Lesen memandu
 8. Permohonan Cabutan/ Pengesahan Maklumat Lesen Memandu
 9. Pertukaran Lesen Memandu Negara Asing di Bawah Kaedah 5(3) Kaedah-Kaedah Kenderaan Motor (Lesen Memandu) 1992
 10. Rayuan Lesen Memandu

UNIT PENGUJIAN 

 1. Tempahan Tarikh Ujian Bertulis
 2. Tempahan Tarikh Ujian Lisan
 3. Tempahan Tarikh Ujian Bahagian II & III (B,D,E)
 4. Tempahan Tarikh Ujian Praktikal F,G,H,I

UNIT INSTITUT MEMANDU 

 1. Pembayaran Permit Institut Memandu (PIM/SM1)
 2. Pembayaran Sijil Pengajar Institut Memandu (SPIM/SM2)
 3. Pembayaran Sijil Kenderaan Institusi Memandu (SKIM/SM3)
 4. Pembayaran Buku Kurikulum Pendidikan Pemandu (KPP)

BAHAGIAN KEJURUTERAAN AUTOMOTIF 

PENGUBAHSUAIAN KENDERAAN 

 1. Menukar kegunaan bas
 2. Mengubahsuai kenderaan OKU
 3. Kenaikan/ penurunan had berat kenderaan
 4. Pelarasan had berat kenderaan
 5. Memasang iklan
 6. Menukar enjin
 7. Menukar jenis badan
 8. Mengubahsuai bes roda/ pacuan roda
 9. Memasang pagar sisi
 10. Menukar kabin kenderaan
 11. Menukar bilangan tempat duduk penumpang
 12. Menukar gandar

COP SEMULA NOMBOR CASIS/ ENJIN 

 1.  Reput/ karat
 2.  Kemalangan
 3.  Kesilapan pengilangan
 4.  Kerosakan akibat masalah enjin
 5.  Kenderaan curi (jumpa semula)
 6.  Kenderaan Lucuthak (Agensi Kerajaan)
 7.  Duplikasi nombor casis

LAIN-LAIN URUSNIAGA 

 1.  Penukaran/ Pembaikan Struktur Panel Kenderaan Akibat Kemalangan
 2.  Pemeriksaan Kenderaan Vintaj/ Klasik
 3.  Pemeriksaan Kenderaan OKU
 4.  Pemeriksaan Notis Arah Periksa Dan Pengeluaran PG10
 5. Pemeriksaan Notis Larangan Penggunaan Kenderaan (PG1) Dan Pengeluaran PG2
 6. Pemeriksaan Motosikal Bagi Lesen Kenderaan Motor (LKM) Luput Melebihi 36 Bulan Atau 3 Tahun
 7. Kemaskini Notis Arah Periksa
 8. Mengeluarkan  PG1(Gagal PUSPAKOM 3 Kali Berturut)
 9. Pengesahan Identiti Kenderaan ( Kemaskini Kawasan Pengisytiharan Kenderaan Nombor Pendaftaran Semanjung) 

URUSNIAGA KAUNTER KHIDMAT PELANGGAN

 1. Pendaftaran ID Awam Individu Dan Syarikat
 2. Pertanyaan/ Aduan
Scroll to Top