PERHATIAN!!

TARIKH TUTUP BAGI SEBUT HARGA BERIKUT:

SUPS/5/2022 Kerja-Kerja Penyelenggaran Dan Pembaikan Kecil Di Flat Persekutuan Sandakan (Kumpulan I)

DAN

SUPS/6/2022 Kerja-Kerja Penyelenggaran Dan Pembaikan Kecil Di Flat Persekutuan Sandakan (Kumpulan II Dan III)

TELAH DIPINDA KE TARIKH 06 APRIL 2022 (RABU), 12.00 TENGAH HARI.

Alamat Penghantaran Dokumen Sebut Harga: Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah, Aras 7, Blok A, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Jalan UMS, 88400 KOTA KINABALU.