Font Size

SCREEN

Profile

Cpanel
BahasaMelayuEnglish (UK)
Filter
 • Quotation Service Preparing Food in Cafeteria (Booth 5) KPKPS

  Tenders are invited for companies registered with the Malaysian Ministry of Finance / Treasury Malaysia Sabah in the field of supply / services under the head and 080501 head for the breakdown;

  QUOTATION SERVICE PREPARING FOOD IN CAFETARIA (Booth 5) AT KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN SABAH KOTA KINABALU

  Offer Number                   :        SUPS/15/2014

  Bid Date                          :        25 August 2014

  Closing Date                    :        Not later than 12.00 noon on 08 September 2014

  Place Form Posted           :        Peti Sebutharga

  Submit to                                  Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah Jabatan Perdana Menteri Aras 7,   Blok A

  Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah 88400 Kota Kinabalu

  Quotation documents will be issued to the legal owner of the company. For this purpose, the company was keen to be led;

  ORIGINAL REGISTRATION LICENSE MINISTRY OF FINANCE / TREASURY MALAYSIA SABAH. IF REPRESENTATIVE, SUBMIT LETTERS OF REPRESENTATION.

  Quotation documents can be obtained during office haours as follows ;

  Day / Time                :        Monday - Thursday (9.00am-12 noon/ 2.30pm-3.30pm) 

                                           Friday (9.00am -11.30am / 2.30pm-3.30pm)

  Location               :         Pentadbiran Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah Jabatan Perdana Menteri Aras 7, Blok A, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Jalan UMS, 88400 Kota Kinbalu

  Document Price;RM10.00 and payment in the name "SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH "using Money Order / Cheque

  REMINDER: ONLY LOCAL COMPANY AND SAME AREA WILL TO BE CONSIDER

 • Quotation Service Preparing Food in Cafeteria at Tawau Federal House

  Tenders are invited for companies registered with the Malaysian Ministry of Finance / Treasury Malaysia Sabah in the field of supply / services under the head and 080501 head for the breakdown;

  QUOTATION SERVICE PREPARING FOOD IN CAFETARIA  AT TAWAU FEDERAL HOUSE

  Offer Number                   :        SUPS/14/2014

  Bid Date                          :        25 August 2014

  Closing Date                    :        Not later than 12.00 noon on 08 September 2014

  Place Form Posted           :        Peti Sebutharga

  Submit to                                  Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah Jabatan Perdana Menteri Aras 7,   Blok A

  Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah 88400 Kota Kinabalu

  Quotation documents will be issued to the legal owner of the company. For this purpose, the company was keen to be led;

  ORIGINAL REGISTRATION LICENSE MINISTRY OF FINANCE / TREASURY MALAYSIA SABAH. IF REPRESENTATIVE, SUBMIT LETTERS OF REPRESENTATION.

  Quotation documents can be obtained during office haours as follows ;

  Day / Time                :        Monday - Thursday (9.00am-12 noon/ 2.30pm-3.30pm) 

                                           Friday (9.00am -11.30am / 2.30pm-3.30pm)

  Location               :         Pentadbiran Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah Jabatan Perdana Menteri Aras 7, Blok A, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Jalan UMS, 88400 Kota Kinbalu

  Document Price;RM10.00 and payment in the name "SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH "using Money Order / Cheque

  REMINDER: ONLY LOCAL COMPANY AND SAME AREA WILL TO BE CONSIDER

 • Kenyataan Sebutharga Perkhidmatan Kafetaria Di Rumah Persekutuan Tawau

  Sebut Harga adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berminat dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia/Perbendaharaan Malaysia Sabah dalam bidang bekalan/ perkhidmatan dibawah kepala dan pecahan kepala 080501 / 040103 di Daerah Tawau bagi:-

  PERKHIDMATAN KAFETARIA DI RUMAH PERSEKUTUAN TAWAU

  Nombor Tawaran             :        SUPS/14/2014

  Tarikh Tawaran               :        25 Ogos 2014

  Tarikh Tutup                    :        Tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 08 September 2014

  Tempat Borang                :        Peti Sebutharga

  Dihantar                                  Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah Jabatan Perdana Menteri Aras 7, Blok A

  Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah 88400 Kota Kinabalu

   

  Dokumen sebutharga akan dikeluarkan kepada Pemilik Syarikat yang sah sahaja.Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa;

  LESEN PENDAFTARAN ASAL PERBENDAHARAAN MALAYSIA SABAH/KEMENTERIAN KEWANGAN. SEKIRANYA WAKIL,KEMUKAKAN SURATKUASA PERWAKILAN DARI PEMILIK SYARIKAT

  Dokumen tawaran boleh didapati pada waktu pejabat seperti berikut ;

   

  Hari/ Waktu              :        Isnin -Khamis (9.00pg-12t/hari/ 2.30ptg-3.30ptg) 

                                          Jumaat (9.00pg -11.30pg / 2.30ptg-3.30ptg)

   

  Tempat                  :        Pentadbiran Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah Jabatan Perdana Menteri Aras 7, Blok A, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Jalan UMS, 88400 Kota Kinbalu

   

  Harga Dokumen Sebutharga;RM10.00 danhendaklahdibayaratasnama"SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH "dengan menggunakan Wang Pos/Cek

  PERINGATAN: HANYA KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DI LOKALITI/KAWASAN TEMPATAN SAHAJA YANG AKAN DIPERTIMBANGKAN

   

   

 • Kenyataan Sebutharga Perkhidmatan Kafetaria (Gerai No.5) Di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah Kota Kinabalu

  Kenyataan Sebutharga Perkhidmatan Kafetaria (Gerai No.5) Di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah Kota Kinabalu

  Sebut Harga adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berminat dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia/Perbendaharaan Malaysia Sabah dalam bidang bekalan/ perkhidmatan dibawah kepala dan pecahan kepala 080501 / 040103 di Daerah Kota Kinabalu bagi:-

  PERKHIDMATAN KAFETARIA (GERAI NO.5) DI KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN SABAH KOTA KINABALU

  Nombor Tawaran             :        SUPS/15/2014

  Tarikh Tawaran               :        25 Ogos 2014

  Tarikh Tutup                    :        Tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 08 September 2014

  Tempat Borang                :        Peti Sebutharga

  Dihantar                                  Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah Jabatan Perdana Menteri Aras 7, Blok A

  Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah 88400 Kota Kinabalu

   

  Dokumen sebutharga akan dikeluarkan kepada Pemilik Syarikat yang sah sahaja.Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa;

  LESEN PENDAFTARAN ASAL PERBENDAHARAAN MALAYSIA SABAH/KEMENTERIAN KEWANGAN. SEKIRANYA WAKIL,KEMUKAKAN SURATKUASA PERWAKILAN DARI PEMILIK SYARIKAT

  Dokumen tawaran boleh didapati pada waktu pejabat seperti berikut ;

   

  Hari/ Waktu              :        Isnin -Khamis (9.00pg-12t/hari/ 2.30ptg-3.30ptg) 

                                          Jumaat (9.00pg -11.30pg / 2.30ptg-3.30ptg)

   

  Tempat                  :        Pentadbiran Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah Jabatan Perdana Menteri Aras 7, Blok A, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Jalan UMS, 88400 Kota Kinbalu

   

  Harga Dokumen Sebutharga;RM10.00 danhendaklahdibayaratasnama"SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH "dengan menggunakan Wang Pos/Cek

  PERINGATAN: HANYA KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DI LOKALITI/KAWASAN TEMPATAN SAHAJA YANG AKAN DIPERTIMBANGKAN

   

   

 • Kenyataan Sebutharga Perkhidmatan Pemotongan Rumput, Pembersihan, Mencuci Bangunan dan Menyelenggara Landskap di Flat Persekutuan JKR 1222 dan JKR 1223, Daerah Sandakan untuk tempoh DUA (2) Tahun

  Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor bertaraf BUMIPUTERA yang berpengalaman serta berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia atau Perbendaharaan Malaysia Sabah dan masih sah tempoh lakunya serta mempunyai kod bidang iaitu 220401/221001 (Mencuci Bangunan), 220402/221002(Membersih Kawasan) dan 220403/221003(Mengangkat Sampah) di DAERAH SANDAKAN bagi:-

  PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT, PEMBERSIHAN, MENCUCI BANGUNAN DAN MENYELENGGARA LANDSKAP DI FLAT PERSEKUTUAN JKR 1222 DAN JKR 1223, DAERAH SANDAKAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

  Nombor Tawaran             :        SUPS/12/2014

  Tarikh Tawaran               :        04 Julai 2014

  Tarikh Tutup                    :        Tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 18 Julai 2014

  Tempat Borang                :        Peti Sebutharga

  Dihantar                                  Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah Jabatan Perdana Menteri Aras 7, Blok A

  Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah 88400 Kota Kinabalu

   

  Satu lawatan tapak akan diadakan seperti berikut:-

                         Tarikh Lawatan :10 Julai 2014 (Khamis)

                         Masa : 10.00 pagi

                         Tempat : Perkarangan Flat Persekutuan JKR 1222 dan JKR 1223                                                                 Daerah Sandakan

  Kontraktor diwajibkan mengikuti lawatan tapak dan taklimat projek pada tarikh tersebut. Dokumen sebutharga tidak akan diberikan sekiranya kontraktor gagal menghadiri lawatan tapak dan taklimat projek. Sila bawa bersama sijil asal Kementerian Kewangan atau Perbendaharaan Malaysia Sabah dengan Kod 220401/221001, 220402/221002 & 220403/221003 yang masih sah tempoh laku. Sekiranya wakil, sila sertakan surat perwakilan daripada pemilik syarikat.

  Kontraktor diwajibkan mengemukakan sijil asal yang masih sah laku tempohnya semasa mengambil dokumen sebut harga. Salinan sijil tidak akan dilayan kecuali salinan sijil-sijil yang telah disahkan oleh pegawai dari pejabat yang mengeluarkannya sahaja.

  Dokumen sebut harga juga akan dikeluarkan kepada Pemilik Syarikat yang SAH sahaja. Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor hendaklah mengemukakan surat kuasa perwakilan daripada pemilik syarikat.

  Dokumen tawaran boleh didapati pada waktu pejabat seperti berikut ;

   

  Hari/ Waktu              :        Isnin -Khamis (9.00pg-12t/hari/ 2.30ptg-3.30ptg) 

                                          Jumaat (9.00pg -11.30pg / 2.30ptg-3.30ptg)

   

  Tempat                  :        Unit Kewangan dan Pentadbiran Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah Jabatan Perdana Menteri Aras 7, Blok A, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Jalan UMS, 88400 Kota Kinbalu

   

  Harga Dokumen Sebutharga;RM10.00 danhendaklah dibayar atas nama "SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH" dengan menggunakan Wang Pos/Cek

   

   

 • Kenyataan Sebutharga Perkhidmatan Pemotongan Rumput, Pembersihan, Mencuci Bangunan dan Menyelenggara Landskap di Flat Persekutuan KM.5 Jalan Kompleks Sukan Likas, Daerah Kota Kinabalu untuk tempoh DUA (2) Tahun

  Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor bertaraf BUMIPUTERA yang berpengalaman serta berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia atau Perbendaharaan Malaysia Sabah dan masih sah tempoh lakunya serta mempunyai kod bidang iaitu 220401/221001 (Mencuci Bangunan), 220402/221002(Membersih Kawasan) dan 220403/221003(Mengangkat Sampah) di DAERAH KOTA KINABALU bagi:-

  PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT, PEMBERSIHAN, MENCUCI BANGUNAN DAN MENYELENGGARA LANDSKAP DI FLAT PERSEKUTUAN KM.5, JALAN KOMPLEKS SUKAN LIKAS, DAERAH KOTA KINABALU UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

  Nombor Tawaran             :        SUPS/11/2014

  Tarikh Tawaran               :        04 Julai 2014

  Tarikh Tutup                    :        Tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 18 Julai 2014

  Tempat Borang                :        Peti Sebutharga

  Dihantar                                  Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah Jabatan Perdana Menteri Aras 7, Blok A

  Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah 88400 Kota Kinabalu

   

  Satu lawatan tapak akan diadakan seperti berikut:-

                         Tarikh Lawatan :10 Julai 2014 (Khamis)

                         Masa : 11.00 pagi

                         Tempat : Perkarangan Flat Persekutuan KM.5, Jalan Kompleks Sukan Likas                                             Daerah Kota Kinabalu

  Kontraktor diwajibkan mengikuti lawatan tapak dan taklimat projek pada tarikh tersebut. Dokumen sebutharga tidak akan diberikan sekiranya kontraktor gagal menghadiri lawatan tapak dan taklimat projek. Sila bawa bersama sijil asal Kementerian Kewangan atau Perbendaharaan Malaysia Sabah dengan Kod 220401/221001, 220402/221002 & 220403/221003 yang masih sah tempoh laku. Sekiranya wakil, sila sertakan surat perwakilan daripada pemilik syarikat.

  Kontraktor diwajibkan mengemukakan sijil asal yang masih sah laku tempohnya semasa mengambil dokumen sebut harga. Salinan sijil tidak akan dilayan kecuali salinan sijil-sijil yang telah disahkan oleh pegawai dari pejabat yang mengeluarkannya sahaja.

  Dokumen sebut harga juga akan dikeluarkan kepada Pemilik Syarikat yang SAH sahaja. Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor hendaklah mengemukakan surat kuasa perwakilan daripada pemilik syarikat.

  Dokumen tawaran boleh didapati pada waktu pejabat seperti berikut ;

   

  Hari/ Waktu              :        Isnin -Khamis (9.00pg-12t/hari/ 2.30ptg-3.30ptg) 

                                          Jumaat (9.00pg -11.30pg / 2.30ptg-3.30ptg)

   

  Tempat                  :        Unit Kewangan dan Pentadbiran Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah Jabatan Perdana Menteri Aras 7, Blok A, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Jalan UMS, 88400 Kota Kinbalu

   

  Harga Dokumen Sebutharga;RM10.00 danhendaklah dibayar atas nama "SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH" dengan menggunakan Wang Pos/Cek

   

   

 • Kenyataan Sebutharga Perkhidmatan Pemotongan Rumput, Pembersihan, Mencuci Bangunan dan Menyelenggara Landskap di Flat Persekutuan JKR 1224, Daerah Sandakan untuk tempoh DUA (2) Tahun

  Tawaran adalah dipelawa kepada kontraktor bertaraf BUMIPUTERA yang berpengalaman serta berkeupayaan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia atau Perbendaharaan Malaysia Sabah dan masih sah tempoh lakunya serta mempunyai kod bidang iaitu 220401/221001 (Mencuci Bangunan), 220402/221002(Membersih Kawasan) dan 220403/221003(Mengangkat Sampah) di DAERAH SANDAKAN bagi:-

  PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT, PEMBERSIHAN, MENCUCI BANGUNAN DAN MENYELENGGARA LANDSKAP DI FLAT PERSEKUTUAN JKR 1224, DAERAH SANDAKAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN

  Nombor Tawaran             :        SUPS/13/2014

  Tarikh Tawaran               :        04 Julai 2014

  Tarikh Tutup                    :        Tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 18 Julai 2014

  Tempat Borang                :        Peti Sebutharga

  Dihantar                                  Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah Jabatan Perdana Menteri Aras 7, Blok A

  Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah 88400 Kota Kinabalu

   

  Satu lawatan tapak akan diadakan seperti berikut:-

                         Tarikh Lawatan :10 Julai 2014 (Khamis)

                         Masa : 02.00 petang

                         Tempat : Perkarangan Flat Persekutuan JKR 1224                                                                                       Daerah Sandakan

  Kontraktor diwajibkan mengikuti lawatan tapak dan taklimat projek pada tarikh tersebut. Dokumen sebutharga tidak akan diberikan sekiranya kontraktor gagal menghadiri lawatan tapak dan taklimat projek. Sila bawa bersama sijil asal Kementerian Kewangan atau Perbendaharaan Malaysia Sabah dengan Kod 220401/221001, 220402/221002 & 220403/221003 yang masih sah tempoh laku. Sekiranya wakil, sila sertakan surat perwakilan daripada pemilik syarikat.

  Kontraktor diwajibkan mengemukakan sijil asal yang masih sah laku tempohnya semasa mengambil dokumen sebut harga. Salinan sijil tidak akan dilayan kecuali salinan sijil-sijil yang telah disahkan oleh pegawai dari pejabat yang mengeluarkannya sahaja.

  Dokumen sebut harga juga akan dikeluarkan kepada Pemilik Syarikat yang SAH sahaja. Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor hendaklah mengemukakan surat kuasa perwakilan daripada pemilik syarikat.

  Dokumen tawaran boleh didapati pada waktu pejabat seperti berikut ;

   

  Hari/ Waktu              :        Isnin -Khamis (9.00pg-12t/hari/ 2.30ptg-3.30ptg) 

                                          Jumaat (9.00pg -11.30pg / 2.30ptg-3.30ptg)

   

  Tempat                  :        Unit Kewangan dan Pentadbiran Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah Jabatan Perdana Menteri Aras 7, Blok A, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Jalan UMS, 88400 Kota Kinbalu

   

  Harga Dokumen Sebutharga;RM10.00 danhendaklah dibayar atas nama "SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH" dengan menggunakan Wang Pos/Cek

   

   

 • Quotation For Sport Shop at Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah (KPKPS)

  Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) dalam bidang bekalan/perkhidmatan dibawah kepala dan pecahan kepala 030101/ 030501 / 030201, Bertaraf Bumiputera (PKK) dan memiliki Lesen Perniagaan (yang sah tempoh laku) untuk;

  PERKHIDMATAN KEDAI SUKAN DI KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN SABAH (KPKPS)

  Nombor Tawaran             :        SUPS/08/2014

  Tarikh Tawaran               :        02 Jun 2014

  Tarikh Tutup                    :        Tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 16 Jun 2014

  Tempat Borang                :        Peti Sebutharga

  Dihantar                                  Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah Jabatan Perdana Menteri Aras 7, Blok A

  Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah 88400 Kota Kinabalu

   

  Dokumen sebutharga akan dikeluarkan kepada Pemilik Syarikat yang sah sahaja.Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa;

  LESEN PENDAFTARAN ASAL PERBENDAHARAAN MALAYSIA SABAH/KEMENTERIAN KEWANGAN, SIJIL BERTARAF BUMIPUTERA (PKK) & LESEN PERNIAGAAN (YANG SAH TEMPOH LAKU) .SEKIRANYA WAKIL,KEMUKAKAN SURAT KUASA PERWAKILAN DARI PEMILIK SYARIKAT

  Dokumen tawaran boleh didapati pada waktu pejabat seperti berikut ;

   

  Hari/ Waktu              :        Isnin -Khamis (9.00pg-12t/hari/ 2.30ptg-3.30ptg) 

                                          Jumaat (9.00pg -11.30pg / 2.30ptg-3.30ptg)

   

  Tempat                  :        Unit Kewangan dan Pentadbiran Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah Jabatan Perdana Menteri Aras 7, Blok A, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Jalan UMS, 88400 Kota Kinbalu

   

  Harga Dokumen Sebutharga;RM10.00 dan hendaklah dibayar atas nama"SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH"dengan menggunakan Wang Pos/Cek

  PERINGATAN: HANYA KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DI LOKALITI/KAWASAN TEMPATAN SAHAJA YANG AKAN DIPERTIMBANGKAN

   

   

 • Quotation For Stationary Shop at Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah (KPKPS)

  Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) dalam bidang bekalan/perkhidmatan dibawah kepala dan pecahan kepala 010101/ 010102/ 020601/020602 , Bertaraf Bumiputera (PKK) dan memiliki Lesen Perniagaan (yang sah tempoh laku) untuk;

  PERKHIDMATAN KEDAI ALAT TULIS DI KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN SABAH (KPKPS)

  Nombor Tawaran             :        SUPS/09/2014

  Tarikh Tawaran               :        02 Jun 2014

  Tarikh Tutup                    :        Tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 16 Jun 2014

  Tempat Borang                :        Peti Sebutharga

  Dihantar                                  Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah Jabatan Perdana Menteri Aras 7, Blok A

  Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah 88400 Kota Kinabalu

   

  Dokumen sebutharga akan dikeluarkan kepada Pemilik Syarikat yang sah sahaja.Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa;

  LESEN PENDAFTARAN ASAL PERBENDAHARAAN MALAYSIA SABAH/KEMENTERIAN KEWANGAN, SIJIL BERTARAF BUMIPUTERA (PKK) & LESEN PERNIAGAAN (YANG SAH TEMPOH LAKU) .SEKIRANYA WAKIL,KEMUKAKAN SURAT KUASA PERWAKILAN DARI PEMILIK SYARIKAT

  Dokumen tawaran boleh didapati pada waktu pejabat seperti berikut ;

   

  Hari/ Waktu              :        Isnin -Khamis (9.00pg-12t/hari/ 2.30ptg-3.30ptg) 

                                          Jumaat (9.00pg -11.30pg / 2.30ptg-3.30ptg)

   

  Tempat                  :        Unit Kewangan dan Pentadbiran Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah Jabatan Perdana Menteri Aras 7, Blok A, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Jalan UMS, 88400 Kota Kinbalu

   

  Harga Dokumen Sebutharga;RM10.00 dan hendaklah dibayar atas nama"SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH"dengan menggunakan Wang Pos/Cek

  PERINGATAN: HANYA KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DI LOKALITI/KAWASAN TEMPATAN SAHAJA YANG AKAN DIPERTIMBANGKAN

   

   

 • Quotation For Cafeteria at Rumah Persekutuan Keningau

  Sebut Harga adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berminat dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia/Perbendaharaan Malaysia Sabah dalam bidang bekalan/ perkhidmatan dibawah kepala dan pecahan kepala 080501 / 040103 di Daerah Keningau  bagi:-

  PERKHIDMATAN KAFETARIA DI RUMAH PERSEKUTUAN KENINGAU

  Nombor Tawaran             :        SUPS/06/2014

  Tarikh Tawaran               :        26 Mei 2014

  Tarikh Tutup                    :        Tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 09 Jun 2014

  Tempat Borang                :        Peti Sebutharga

  Dihantar                                  Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah Jabatan Perdana Menteri Aras 7, Blok A

  Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah 88400 Kota Kinabalu

   

  Dokumen sebutharga akan dikeluarkan kepada Pemilik Syarikat yang sah sahaja.Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa;

  LESEN PENDAFTARAN ASAL PERBENDAHARAAN MALAYSIA SABAH/KEMENTERIAN KEWANGAN. SEKIRANYA WAKIL,KEMUKAKAN SURATKUASA PERWAKILAN DARI PEMILIK SYARIKAT

  Dokumen tawaran boleh didapati pada waktu pejabat seperti berikut ;

   

  Hari/ Waktu              :        Isnin -Khamis (9.00pg-12t/hari/ 2.30ptg-3.30ptg) 

                                          Jumaat (9.00pg -11.30pg / 2.30ptg-3.30ptg)

   

  Tempat                  :        Unit Kewangan dan Pentadbiran Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah Jabatan Perdana Menteri Aras 7, Blok A, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Jalan UMS, 88400 Kota Kinbalu

   

  Harga Dokumen Sebutharga;RM10.00 danhendaklah dibayar atas nama "SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH" dengan menggunakan Wang Pos/Cek

  PERINGATAN: HANYA KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DI LOKALITI/KAWASAN TEMPATAN SAHAJA YANG AKAN DIPERTIMBANGKAN

   

   

 • Quotation For Cafeteria at Rumah Persekutuan Kota Kinabalu

  Sebut Harga adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berminat dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia/Perbendaharaan Malaysia Sabah dalam bidang bekalan/ perkhidmatan dibawah kepala dan pecahan kepala 080501 / 040103 di Daerah Kota Kinabalu bagi:-

  PERKHIDMATAN KAFETARIA DI RUMAH PERSEKUTUAN KOTA KINABALU, JALAN MAT SALLEH, KOTA KINABALU

  Nombor Tawaran             :        SUPS/07/2014

  Tarikh Tawaran               :        26 Mei 2014

  Tarikh Tutup                    :        Tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 09 Jun 2014

  Tempat Borang                :        Peti Sebutharga

  Dihantar                                  Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah Jabatan Perdana Menteri Aras 7, Blok A

  Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah 88400 Kota Kinabalu

   

  Dokumen sebutharga akan dikeluarkan kepada Pemilik Syarikat yang sah sahaja.Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor hendaklah membawa;

  LESEN PENDAFTARAN ASAL PERBENDAHARAAN MALAYSIA SABAH/KEMENTERIAN KEWANGAN. SEKIRANYA WAKIL,KEMUKAKAN SURATKUASA PERWAKILAN DARI PEMILIK SYARIKAT

  Dokumen tawaran boleh didapati pada waktu pejabat seperti berikut ;

   

  Hari/ Waktu              :        Isnin -Khamis (9.00pg-12t/hari/ 2.30ptg-3.30ptg) 

                                          Jumaat (9.00pg -11.30pg / 2.30ptg-3.30ptg)

   

  Tempat                  :        Unit Kewangan dan Pentadbiran Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah Jabatan Perdana Menteri Aras 7, Blok A, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Jalan UMS, 88400 Kota Kinbalu

   

  Harga Dokumen Sebutharga;RM10.00 danhendaklahdibayaratasnama"SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH "dengan menggunakan Wang Pos/Cek

  PERINGATAN: HANYA KONTRAKTOR YANG BERDAFTAR DI LOKALITI/KAWASAN TEMPATAN SAHAJA YANG AKAN DIPERTIMBANGKAN

   

   

 • Kenyataan Sebutharga Membekal Dan Memasang Jerejak (Grille) Tingkap Kuaters Persekutuan Taman Indah Permai

  Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal / kontraktor bertaraf BUMIPUTERA yang berpengalaman serta berkeupayaan dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Dan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) bertaraf Kelas G1 atau Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) bertaraf Kelas F atau Pusat Pendaftaran Kontraktor-Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA) bertaraf Kelas F di Daerah KOTA KINABALU Dan berdaftar Taraf Bumiputera dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dengan pendaftaran masih sah laku tempohnya untuk :-

   KERJA-KERJA PEMBINAAN PAGAR UNTUK KUARTERS PERSEKUTUAN TAMAN INDAH PERMAI, KOTA KINABALU

  No Tawaran                   : SUPS/05/2014

  Tarikh Tawaran              : 28 April 2014

  Harga Dokumen            : RM 10.00 ( Wang Pos & Cek atas nama SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH )

  Tarikh Tutup                  : Tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 08 Mei 2014 (Khamis)

  Tempat Borang Dihantar: Peti Sebutharga Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah, Jabatan Perdana Menteri, Aras 7, Blok A Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, 88400 Kota Kinabalu.

  Lawatan akan diadakan seperti berikut:-

  Tarikh Lawatan              :05 Mei 2014 (Isnin)           

  Masa                              : 10.00 pagi

  Tempat                          : Kuarters Persekutuan Indah Permai, Kota Kinabalu

   

  ** Kontraktor diwajibkan mengikuti lawatan tapak dan taklimat projek pada tarikh tersebut. Dokumen sebutharga tidak akan diberikan sekiranya kontraktor gagal menghadiri lawatan tapak dan taklimat projek. Sila bawa bersama sijol asal CIDB atau PUKONSA yang masih sah tempoh laku. Sekiranya wakil, sila sertakan surat perwakilan daripada pemilik syarikat.

  **Kontraktor diwajibkan mengemukakan sijil asal yang masih sah laku tempohnya semasa mengambil dokumen sebutharga. Salinan sijil tidak akan dilayan kecuali salinan sijil-sijil yang telah disahkan oleh pegawai dari pejabat yang mengeluarkannya sahaja.

  Dokumen sebutharga juga akan dikeluarkan kepada Pemilik Syarikat yang SAH sahaja. Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor hendaklah mengemukakan surat perwakilan daripada pemilik syarikat.

  Dokumen sebutharga boleh didapati pada waktu pejabat seperti berikut:

  Hari / Waktu : Isnin - Khamis ( 9.00 pagi - 12.00 t/hari & 2.30 petang - 4.30 petang)

  : Jumaat (9.00 pagi - 11.30 pagi & 2.30 petang - 4.30 petang)

  Tempat : Unit Kewangan dan Pentadbiran 

 • Kenyataan Sebutharga Kerja-Kerja Membaiki Tanah Runtuh Di Lereng Bukit Kuarters Persekutuan Taman Indah Permai

  Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal / kontraktor bertaraf BUMIPUTERA yang berpengalaman serta berkeupayaan dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Dan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) bertaraf Kelas G1 atau Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) bertaraf Kelas F atau Pusat Pendaftaran Kontraktor-Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA) bertaraf Kelas F di Daerah KOTA KINABALU Dan berdaftar Taraf Bumiputera dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dengan pendaftaran masih sah laku tempohnya untuk :-

   KERJA-KERJA MEMBAIKI TANAH RUNTUH DI LERENG BUKIT KUARTERS PERSEKUTUAN TAMAN INDAH PERMAI, KOTA KINABALU

  No Tawaran                   : SUPS/04/2014

  Tarikh Tawaran              : 28 April 2014

  Harga Dokumen            : RM 10.00 ( Wang Pos & Cek atas nama SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH )

  Tarikh Tutup                  : Tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 08 Mei 2014 (Khamis)

  Tempat Borang Dihantar: Peti Sebutharga Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah, Jabatan Perdana Menteri, Aras 7, Blok A Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, 88400 Kota Kinabalu.

  Lawatan akan diadakan seperti berikut:-

  Tarikh Lawatan              :05 Mei 2014 (Isnin)           

  Masa                              : 10.00 pagi

  Tempat                          : Kuarters Persekutuan Indah Permai, Kota Kinabalu

   

  ** Kontraktor diwajibkan mengikuti lawatan tapak dan taklimat projek pada tarikh tersebut. Dokumen sebutharga tidak akan diberikan sekiranya kontraktor gagal menghadiri lawatan tapak dan taklimat projek. Sila bawa bersama sijol asal CIDB atau PUKONSA yang masih sah tempoh laku. Sekiranya wakil, sila sertakan surat perwakilan daripada pemilik syarikat.

  **Kontraktor diwajibkan mengemukakan sijil asal yang masih sah laku tempohnya semasa mengambil dokumen sebutharga. Salinan sijil tidak akan dilayan kecuali salinan sijil-sijil yang telah disahkan oleh pegawai dari pejabat yang mengeluarkannya sahaja.

  Dokumen sebutharga juga akan dikeluarkan kepada Pemilik Syarikat yang SAH sahaja. Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor hendaklah mengemukakan surat perwakilan daripada pemilik syarikat.

  Dokumen sebutharga boleh didapati pada waktu pejabat seperti berikut:

  Hari / Waktu : Isnin - Khamis ( 9.00 pagi - 12.00 t/hari & 2.30 petang - 4.30 petang)

  : Jumaat (9.00 pagi - 11.30 pagi & 2.30 petang - 4.30 petang)

  Tempat : Unit Kewangan dan Pentadbiran 

 • Kenyataan Sebutharga Kerja-Kerja Pembinaan Pagar Untuk Kuarters Persekutuan Taman Indah Permai

  Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal / kontraktor bertaraf BUMIPUTERA yang berpengalaman serta berkeupayaan dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Dan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) bertaraf Kelas G1 atau Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) bertaraf Kelas F atau Pusat Pendaftaran Kontraktor-Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA) bertaraf Kelas F di Daerah KOTA KINABALU Dan berdaftar Taraf Bumiputera dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dengan pendaftaran masih sah laku tempohnya untuk :-

   KERJA-KERJA PEMBINAAN PAGAR UNTUK KUARTERS PERSEKUTUAN TAMAN INDAH PERMAI, KOTA KINABALU

  No Tawaran                   : SUPS/03/2014

  Tarikh Tawaran              : 28 April 2014

  Harga Dokumen            : RM 10.00 ( Wang Pos & Cek atas nama SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH )

  Tarikh Tutup                  : Tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 08 Mei 2014 (Khamis)

  Tempat Borang Dihantar: Peti Sebutharga Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah, Jabatan Perdana Menteri, Aras 7, Blok A Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, 88400 Kota Kinabalu.

  Lawatan akan diadakan seperti berikut:-

  Tarikh Lawatan              :05 Mei 2014 (Isnin)           

  Masa                              : 10.00 pagi

  Tempat                          : Kuarters Persekutuan Indah Permai, Kota Kinabalu

   

  ** Kontraktor diwajibkan mengikuti lawatan tapak dan taklimat projek pada tarikh tersebut. Dokumen sebutharga tidak akan diberikan sekiranya kontraktor gagal menghadiri lawatan tapak dan taklimat projek. Sila bawa bersama sijol asal CIDB atau PUKONSA yang masih sah tempoh laku. Sekiranya wakil, sila sertakan surat perwakilan daripada pemilik syarikat.

  **Kontraktor diwajibkan mengemukakan sijil asal yang masih sah laku tempohnya semasa mengambil dokumen sebutharga. Salinan sijil tidak akan dilayan kecuali salinan sijil-sijil yang telah disahkan oleh pegawai dari pejabat yang mengeluarkannya sahaja.

  Dokumen sebutharga juga akan dikeluarkan kepada Pemilik Syarikat yang SAH sahaja. Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor hendaklah mengemukakan surat perwakilan daripada pemilik syarikat.

  Dokumen sebutharga boleh didapati pada waktu pejabat seperti berikut:

  Hari / Waktu : Isnin - Khamis ( 9.00 pagi - 12.00 t/hari & 2.30 petang - 4.30 petang)

  : Jumaat (9.00 pagi - 11.30 pagi & 2.30 petang - 4.30 petang)

  Tempat : Unit Kewangan dan Pentadbiran 

 • Kenyataan Sebutharga Kerja-Kerja Pembinaan Pagar Untuk Kuarters Persekutuan KM.5

  Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal / kontraktor bertaraf BUMIPUTERA yang berpengalaman serta berkeupayaan dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Dan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) bertaraf Kelas G1 atau Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) bertaraf Kelas F atau Pusat Pendaftaran Kontraktor-Kontraktor Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan Negeri Sabah (PUKONSA) bertaraf Kelas F di Daerah KOTA KINABALU Dan berdaftar Taraf Bumiputera dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dengan pendaftaran masih sah laku tempohnya untuk :-

   KERJA-KERJA PEMBINAAN PAGAR UNTUK KUARTERS PERSEKUTUAN KM.5, JALAN KOMPLEKS SUKAN LIKAS, KOTA KINABALU

  No Tawaran                   : SUPS/02/2014

  Tarikh Tawaran              : 21 April 2014

  Harga Dokumen            : RM 10.00 ( Wang Pos & Cek atas nama SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH )

  Tarikh Tutup                  : Tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 30 April 2014 (Rabu)

  Tempat Borang Dihantar: Peti Sebutharga Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah, Jabatan Perdana Menteri, Aras 7, Blok A Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, 88400 Kota Kinabalu.

  Lawatan akan diadakan seperti berikut:-

  Tarikh Lawatan              : 24 April 2014 (Khamis)           

  Masa                              : 10.00 pagi

  Tempat                          : Perkarangan Flat Persekutuan K.M 5, Jalan Kompleks Sukan Likas Daerah Kota Kinabalu

   

  ** Kontraktor diwajibkan mengikuti lawatan tapak dan taklimat projek pada tarikh tersebut. Dokumen sebutharga tidak akan diberikan sekiranya kontraktor gagal menghadiri lawatan tapak dan taklimat projek. Sila bawa bersama sijol asal CIDB atau PUKONSA yang masih sah tempoh laku. Sekiranya wakil, sila sertakan surat perwakilan daripada pemilik syarikat.

  **Kontraktor diwajibkan mengemukakan sijil asal yang masih sah laku tempohnya semasa mengambil dokumen sebutharga. Salinan sijil tidak akan dilayan kecuali salinan sijil-sijil yang telah disahkan oleh pegawai dari pejabat yang mengeluarkannya sahaja.

  Dokumen sebutharga juga akan dikeluarkan kepada Pemilik Syarikat yang SAH sahaja. Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor hendaklah mengemukakan surat perwakilan daripada pemilik syarikat.

  Dokumen sebutharga boleh didapati pada waktu pejabat seperti berikut:

  Hari / Waktu : Isnin - Khamis ( 9.00 pagi - 12.00 t/hari & 2.30 petang - 4.30 petang)

  : Jumaat (9.00 pagi - 11.30 pagi & 2.30 petang - 4.30 petang)

  Tempat : Unit Kewangan dan Pentadbiran 

 • Kenyataan Sebutharga Perkhidmatan Kedai Runcit Di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah (KPKPS)

  Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS) dalam bidang bekalan/perkhidmatan di bawah kepala dan pecahan kepala 020403/040102/050203, Bertaraf Bumiputera (PKK) dan lesen perniagaan masih sah laku tempohnya untuk :-

  PERKHIDMATAN KEDAI RUNCIT DI KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN SABAH (KPKPS)

  No Tawaran                   : SUPS/01/2014

  Tarikh Tawaran              : 20 Januari 2014

  Harga Dokumen            : RM 10.00 ( Wang Pos & Cek atas nama SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH )

  Tarikh Tutup                  : Tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 03 Februari 2014 (Rabu)

  Tempat Borang Dihantar: Peti Sebutharga Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah, Jabatan Perdana Menteri, Aras 7, Blok A Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, 88400 Kota Kinabalu.

  Dokumen sebutharga juga akan dikeluarkan kepada Pemilik Syarikat yang SAH sahaja dengan membawa lesen pendaftaran asal Perbendaharaan Malaysia Sabah/Kementerian Kewangan. Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor hendaklah mengemukakan surat perwakilan daripada pemilik syarikat.

  Dokumen sebutharga boleh didapati pada waktu pejabat seperti berikut:

  Hari / Waktu : Isnin - Khamis ( 9.00 pagi - 12.00 t/hari & 2.30 petang - 4.30 petang)

  : Jumaat (9.00 pagi - 11.30 pagi & 2.30 petang - 4.30 petang)

  Tempat : Unit Kewangan dan Pentadbiran 

 • Prestasi Piagam Pelanggan November - Disember 2013

  Bil Janji Pencapaian Peratus (%)
  1 Mensasarkan Mesyuarat Jawatankuasa Ruang Pejabat (JRP) bagi mempertimbangkan permohonan ruang pejabat baru/perlanjutan di bangunan swasta sebanyak 12 kali (sebulan sekali); Bermula Januari sehingga 31 Disember 2013, 12 daripada 12 Mesyuarat JRP telah diadakan 100%
  2 Mensasarkan Mesyuarat Perumahan Persekutuan (JPP) bagi permohonan menduduki kuarters/Flat Persekutuan di bawah milik Pejabat Setiausaha Persekutuan diadakan enam (6) kali setahun (tertakluk pada kekosongan kuarters/flat yang ada); Bermula Januari sehingga 31 Disember 2013, 5 daripada 6 Mesyuarat JPP telah diadakan 100%
  3 Pengurusan kutipan hasil pembayaran perkhidmatan dan ruang komersil setiap sepuluh (10) haribulan setiap bulan; Bermula Januari sehingga 31 Disember 2013, sebanyak 56 syarikat membayar ruang komersil lebih dari sepuluh (10) haribulan daripada 165 syarikat. 66.80%
  4 Pengurusan permohonan kerja-kerja pembaikan kecemasan yang memerlukan tindakan segera dalam masa tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima; Sebanyak 65 aduan kerosakan dijalankan dalam masa tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima 100%
  5 Memastikan peruntukan bagi kerja-kerja pembangunan dan penyelenggaraan di bawah Objek sebagai 28000 diguna dan dibelanjakan dengan sebaik mungkin dengan capaian prestasi perbelanjaan tidak kurang 90% daripada peruntukan yang diterima Peruntukkan bagi kerja-kerja pembangunan dan penyelenggaraan di bawah Objek sebagai 28000 adalah mengikut unjuran yang ditetapkan. 100%
  6 Mensasarkan tuntutan perjalanan, tuntutan elaun lebih masa dan pembayaran bil-bil dijelaskan dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen tuntutan/invois diterima dengan lengkap; Dari Januari sehingga 31 Disember 2013, sebanyak 1182 bil daripada 1183 jumlah bil telah didaftarkan telah dibayar kurang dari 14 hari. 99.98%
  7 Mensasarkan pengambilan / pengisian warga PSUPS tidak kurang 80% daripada jumlah penjawatan yang diluluskan; 42 perjawatan daripada 46 perjawatan yang diluluskan berjaya diisi. 100%
  8 Memastikan setiap aduan diambil tindakan dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima; Dari Januari sehingga 31 Disember 2013, semua aduan diambil tindakan dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima 100%
  9 Mensasarkan warga PSUPS menghadiri kursus ataupun latihan
  sekurang-kurangnya tujuh (7) hari dalam masa setahun;
  Semua pegawai menghadiri kursus sekurang-kurangnya 7 hari dalam masa setahun. 100%
  10 Memastikan ketidakpatuhan teguran audit tidak lebih dari 3% (Jabatan Audit Negara dan Audit Dalam JPM); Sebanyak 2.62% ketidakpatuhan teguran audit dari Jabatan Audit Negara 100%
  11 Pengurusan tender/sebutharga/kontrak/lanjutan diproses dalam
  tempoh tiga (3) bulan.
  Semua sebutharga telah diproses dalam tempoh tiga (3) bulan 100%
 • Performance of the Client Charter September - October 2013

  No. Promises Perfomance Percentage (%)
  1 Targeting the Office Premises Committee Meeting to consider applications for new office space / extension of private buildings up to 12 times (monthly); Until 31 October 2013, 10 of the 12 meetings have been held 83.33%
  2 Targeting the Federal Housing Meeting for the application occupy quarters / flats belonging to the Federal Government under the Federal Secretary's Office conducted six (6) times a year (subject to availability of quarters / flats available); Until 31 October 2013, 5 out of 6 of the meeting has been held 83.33%
  3 Payment of revenue management services and commercial space every ten (10) day of each month; On 30 August 2013, a total of 56 companies have paid commercial area rent more than ten (10) day from 165 companies. 66.66%
  4 Application management of emergency repair work that requires immediate action within three (3) days from the date the complaint is received; A total of 65 complaints damage done within three (3) days of receipt 100%
  5 Ensure provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects used and spent the best possible way to reach the performance of not less than 90% expenditure of allocation received Provision for works under the development and maintenance of Object 28000 is set according to projections. 75.59%
  6 Targeting travel claims, overtime allowance and payment of bills paid within 14 days from the date the claim / invoice is received in full; From January until 31 October 2013, a total of 904 bills of 905 registered total bill was paid less than 14 days. 99.97%
  7 Targeting recruitment / filling PSUPS staff not less than 80% of total employment is approved; 42 posts from 46 successfully completed an approved employment. 91.30%
  8 Ensure that the complaints be acted upon within three (3) days from the date the complaint is received; Until 31 October 2013, all complaints are taken within three (3) days from date of receipt 100%
  9 Targeting staff attending the course or training PSUPS at least seven (7) days in a year; A total of 37 of the 42 officers attended training at least 7 days in a year. 88.37%
  10 Ensure compliance audit comment of not more than 3% (National Audit Department and Internal Audit JPM); Of 2.62% non-audit comments from the Audit Department 100%
  11 Management of tender / quotation / contract / extension are processed in within three (3) months. All quotations are processed within three (3) months 100%
 • Sebutharga Bagi Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Penghadang Pagar di Sekeliling Padang Permainan Kanak-kanak di Kuarters Persekutuan K.M.5, Jalan Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu

  Sebutharga ini terbuka kepada Kontraktor Bumiputera yang layak dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi kerja berikut:

  KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PENGHADANG PAGAR DI SEKELILING PADANG PERMAINAN KANAK-KANAK DI KUARTERS PERSEKUTUAN K.M.5, JALAN KOMPLEKS SUKAN LIKAS, KOTA KINABALU

  No Tawaran                     : SUPS/15/2013

  Tarikh Tawaran               : 13 September 2013

  Harga Dokumen              : RM 10.00 ( Wang Pos & Cek atas nama SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH )

  Tarikh Tutup                   : Tidak lewat dari jam 12.00 tengahari pada 27 September 2013

  Tempat Borang Dihantar  : Peti Sebutharga Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah, Jabatan Perdana Menteri, Aras 7, Blok A Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, 88400 Kota Kinabalu.

  Lawatan tapak akan diadakan seperti berikut:

  Tarikh                             : 19 September 2013(Khamis)

  Masa                              : 9.30 pagi

  Tempat                           : Perkarangan Flat Persekutuan K.M.5, Jalan Kompleks Sukan Likas
                                          Daerah Kota Kinabalu

  Kontraktor diwajibkan lawatan tapak dan taklimat projek pada tarikh tersebut. Dokumen sebutharga tidak akan diberikan sekiranya kontraktor gagal menghadiri lawatan tapak dan taklimat projek. Sila bawa bersama sijil asal bersama sijil asal PKK atau PUKONSA yang masih sah tempoh laku. Sekiranya wakil, sila sertakan surat perwakilan daripada pemilik syarikat.

  Kontraktor diwajibkan mengemukakan sijil asal yang masih sah laku tempohnya semasa mengambil dokumen sebutharga. Salinan sijil tidak akan dilayan kecuali salinan sijil-sijil yang telah disahkan oleh pegawai dari pejabat yang mengeluarkannya sahaja.

  Dokumen sebutharga juga akan dikeluarkan kepada Pemilik Syarikat yang SAH sahaja. Untuk maksud ini, wakil-wakil kontraktor hendaklah mengemukakan surat perwakilan daripada pemilik syarikat.

  Dokumen sebutharga boleh didapati pada waktu pejabat seperti berikut:

  Hari / Waktu : Isnin - Khamis ( 9.00 pagi - 12.00 t/hari & 2.30 petang - 4.30 petang)

  : Jumaat (9.00 pagi - 11.30 pagi & 2.30 petang - 4.30 petang)

  Tempat : Unit Kewangan dan Pentadbiran

 • Quotation for Supply Works And Install Barricades Fence Around Playground Children Federation KM5 Quarters Road Likas Sports Complex in Kota Kinabalu

  Quotation is open to qualified Bumiputera contractors and are still allowed to tender for the following work :

  WORK SUPPLY AND INSTALL BARRIER GAME FIELD GATES AROUND CHILDREN IN QUARTERS FEDERAL KM5 , SPORT COMPLEX ROAD LIKAS , KOTA KINABALU

  No Offer : SUPS/15/2013

  Last Date : 13 September 2013

  Document Price : RM 10.00 ( Wang Pos & Cek atas nama SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH )

  Closing Date: Not later than 12.00 pm on 27 September 2013

  Place Form Posted: Box Quotation Office of Federal Secretary , Prime Minister's Department , Level 7 , Block A Sabah Federal Government Administrative Complex , 88400 Kota Kinabalu .

  Site visits will be held as follows :

  Date : 19 September 2013 ( ThuRSDAY)

  Time: 9:30 am

  Venue: Federal KM5 Flat Road Likas Sports Complex
             Kota Kinabalu District

  Contractors are required to visit the site and briefed on the project . Quotation documents will not be granted if the contractor fails to attend the site visit and briefing the project. Please bring along the original certificate of origin certificate of the PKK or PUKONSA valid unexpired . If representative , please attach a letter of representation from the owner of the company.

  Contractors are required to submit the certificate is still valid by the time took the quotation document . Copy of the certificate will not be entertained unless the copies of certificates that have been certified by an officer of the issuing office only.

  Quotation documents will be issued to the owner of a valid company . For this purpose , representatives of the contractor shall submit a letter of representation from the owner of the company.

  Quotation documents can be obtained during office hours as follows :

  Day / Time : Monday - Thursday ( 9.00 am - 12.00 / day & 2.30 pm - 4.30 pm )

  : Friday ( 9.00 am - 11.30 am & 2.30 pm - 4.30 pm )

  Venue : Department of Finance and Administration

 • Performance of the Client Charter July-August 2013

  No. Promises Perfomance Percentage (%)
  1 Targeting the Office Premises Committee Meeting to consider applications for new office space / extension of private buildings up to 12 times (monthly); Until 30 August 2013, 8 of 12 JRP meeting was held 66.66%
  2 Targeting the Federal Housing Meeting for the application occupy quarters / flats belonging to the Federal Government under the Federal Secretary's Office conducted six (6) times a year (subject to availability of quarters / flats available); Until 30 August 2013, 4 of 6 JPP meeting was held
  66.66%
  3 Payment of revenue management services and commercial space every ten (10) day of each month; On 30 August 2013, a total of 56 commercial space companies to pay more than ten (10) day from 165 companies. 83.80%
  4 Application management of emergency repair work that requires immediate action within three (3) days from the date the complaint is received;

  A total of 65 complaints damage done within three (3) days of receipt

  100%
  5 Ensure provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects used and spent the best possible way to reach the performance of not less than 90expenditure of allocation received Provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects are set according to projections. 75.59%
  6 Targeting travel claimsovertime allowance and payment of bills paid within 14 days from the date the claim / invoice is received in full; From January until 30 August 2013, a total of 628 registered bills were paid less than 14 days. 100%
  7 Targeting recruitment / filling PSUPS staff not less than 80% of total employment is approved; 42 posts from 46 successfully completed an approved employment. 91.30%
  8 Ensure that the complaints be acted upon within three (3) days from the date the complaint is received; Until 30 August 2013, all complaints are taken within three (3) days from date of receipt 100%
  9 Targeting staff attending the course or training PSUPS at least seven (7) days in a year; As many as 25 out of 42 officers attended the course at least 7 days in a year. 58.14%
  10 Ensure compliance audit comment of not more than 3% (National Audit Department and Internal Audit JPM); Of 2.62% non-audit comments from the Audit Department 100%
  11 Management of tender / quotation / contract / extension are processed in within three (3) months. All quotations are processed within three (3) months 100%
 • Keputusan Sebut Harga 2013

  Keputusan Tawaran Sebut Harga

  No. Rujukan Tajuk Sebut Harga / Tender Tempoh Siap Penyebut Harga Berjaya
  Harga Tawaran (RM)

  SUPS 01 / 2013 Perkhidmatan Menyediakan Makanan Berlauk di Kafeteria (Gerai 3) Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah 2 Tahun  SRS Enterprise  RM 1,395.00
  SUPS 02 / 2013 Perkhidmatan Menyediakan Makanan Berlauk di Kafeteria (Gerai 5) Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah 2 Tahun  Haili Enterprise  RM 1,395.00
  SUPS 03 / 2013 Sebutharga Kerja-Kerja Membekal, Menghantar, Memasang Dan Menguji-Terima Clean Agent Gas Di Bilik Server, Aras 5, Blok C, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah    Pemborong Talsmaju RM 34,500.00 
  SUPS 04 / 2013 Sebutharga Perkhidmatan Kantin Di Bangunan Persekutuan Kota Belud     Tidak pembekal menyertai 
  SUPS 05 / 2013 Kerja-kerja Pembinaan / Memasang Bumbung Pentas Senamrobik Dan Penambahan Ruang Menunggu Berbumbung Rumah Persekutuan Keningau     Panggil semula kerana tidak ada yang penyebutharga yang layak
  SUPS 06 / 2013 Sebutharga Kerja-kerja Menyelenggara, Membersih dan Membuang Najis Dalam Septic Tank dan Main Hole di Blok A, B, C, D, E dan F Flat Persekutuan K.M 4, Jalan Tuaran Kota Kinabalu 1 Minggu  Cahaya Teknik RM 45,048.00 
  SUPS 07 / 2013 Sebutharga Kerja-kerja Membekal Dan Mengganti Tangki Air jenis Panel Fiberglass Untuk Blok A & E Di Kuarters Persekutuan K.M 5, Jalan Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu 4 Minggu Cahaya Teknik RM 41,000.00 
  SUPS 08 / 2013 Kenderaan Terpakai Jabatan Toyota Land Cruiser 100GX Model :HZJ105R-GNPNSQ No. Pendafatan :SAA609A No. Enjin:1 HZ-0343325 No. Chasis:HZJ105-3000449 Tahun Dibeli: 2000   Encik Chin Men Fui RM 68,000.00
  SUPS 09 / 2013 Sebutharga Perkhidmatan Pemotongan Rumput, Pembersihan, Mencuci Bangunan dan Menyelenggara Landskap Di Flat Persekutuan Daerah Keningau (JKR No. 8657 Untuk Tempoh Dua (2) Tahun 2 Tahun Nurliah Enterprise   RM 1,260.00
  SUPS 10 / 2013 Sebutharga Perkhidmatan Pemotongan Rumput, Pembersihan, Mencuci Bangunan dan Menyelenggara Landskap Di Flat Persekutuan Daerah Kudat (JKR No. 5166) Untuk Tempoh Dua (2) Tahun 2 Tahun  Apin Enterprise  RM 2,189.65
  SUPS 11 / 2013 Sebutharga Perkhidmatan Pemotongan Rumput, Pembersihan, Mencuci Bangunan dan Menyelenggara Landskap Di Flat Persekutuan Jalan Kukusan Daerah Tawau (JKR No. 15002) Untuk Tempoh Dua (2) Tahun 2 Tahun Nor Enterprise   RM 1,675.00
  SUPS 12 / 2013 Sebutharga Perkhidmatan Pemotongan Rumput, Pembersihan, Mencuci Bangunan dan Menyelenggara Landskap Di Flat Persekutuan Jalan Kukusan Daerah Tawau (JKR No. 3103 & 3322) Untuk Tempoh Dua (2) Tahun 2 Tahun Syarikat Adie Jaya   RM 2,957.00
  SUPS 13 /2013 Sebutharga Perkhidmatan Pemotongan Rumput, Pembersihan, Mencuci Bangunan dan Menyelenggara Landskap Di Falt Persekutuan KM. 4 Jalan Tuaran, Daerah Kota Kinabalu Untuk Tempoh Dua (2) Tahun 2 Tahun Anak Sama Kontraktor  RM 4,999.00 
  SUPS 14 /2013 Sebutharga Perkhidmatan Pemotongan Rumput, Pembersihan, Mencuci Bangunan dan Menyelenggara Landskap Di Flat Persekutuan Pangsapuri Teluk Likas Daerah Kota Kinabalu Untuk Tempoh Dua (2) Tahun 2 Tahun Zandakan Cekal Kontraktor  RM 1,785.00 
  SUPS 15 /2013

  Sebutharga Kerja-kerja Membekal Dan Memasang Penghadang Pagar Di Sekeliling Padang Permainan Kanak-Kanak di Kuarters Persekutuan KM.5, Jalan Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu

  5 Minggu  Cahaya Teknik  RM 39,530.00
  SUPS 16 /2013 Sebutharga Kerja-kerja Pembinaan/Memasang Bumbung Pentas Senamrobik Dan Penambahan Ruang Menunggu Berbumbung Rumah Persekutuan Keningau  3 Minggu Pemborong Seri Watang 

   RM 27,000.00

  SUPS 17 /2013 Sebutharga Perkhidmatan Kedai Runcit di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah (KPKPS) Kota Kinabalu, Sabah  

    Dibuka semula kerana hanya satu sahaja syarikat menyertai

  SUPS 18 /2013 Sebutharga Perkhidmatan Kafeteria Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah (KPKPS), Jalan UMS (Gerai 3) 2 Tahun Family Enterprise RM 1,488.00
  SUPS 19 /2013 Sebutharga Perkhidmatan Kantin Di Bangunan Persekutuan Kota Belud 2 Tahun Jaya Maju Kontraktor RM 450.00 (Sewa)
 • Results Quotation 2013

  Results Offers Quotation

  No. Reference Title Quotation/Tender Completion Period Succesful Tender

  Bid Price (RM)

   

  SUPS 01 / 2013 Providing services Happens in Cafeteria Food (Stand 3) Sabah Federal Government Administrative Complex 2 Years  SRS Enterprise  RM 1,395.00
  SUPS 02 / 2013 Providing services in the Cafeteria Food berlauk (Booth 5) Sabah Federal Government Administrative Complex  2 Years  Haili Enterprise  RM 1,395.00
  SUPS 03 / 2013 Quotation Works Supply, Delivery, Installation and Testing-Tank Clean Agent Gas In Room Server, Level 5, Block C, Federal Government Administrative Complex Sabah   Pemborong Talsmaju  RM 34,500.00 
  SUPS 04 / 2013 Quotations Canteen Services At Federal Building Kota Belud   No company participate  
  SUPS 05 / 2013 Construction Work / Installing Stage Roof Lounge Aerobics And Increase Keningau Federal Building Waiting Area    Call back because there is no qualified suppliers 
  SUPS 06 / 2013 Quotations For Works Of Maintenance, Cleaning And Throwing Feces in Septic Tank  and Main Hole in Block A, B, C, D, E and F Flat Persekutuan KM 4, Jalan Tuaran, Kota Kinabalu  1 Weeks Cahaya Teknik   RM 45,048.00
  SUPS 07 / 2013 Quotation and Replace Water Tank Fiberglass Panel To Block A & E In Federal Quarters KM 5, Jalan Likas Sport Complex, Kota Kinabalu  4 Weeks Cahaya Teknik   RM 41,000.00
  SUPS 08 / 2013 Used Vehicles Toyota Land Cruiser 100GX Department Model: HZJ105R-GNPNSQ No. Pendafatan: SAA609A No. Engine: No. 1 HZ-0343325. Chassis: HZJ105-3000449 Year of Purchase: 2000    Encik Chin Men Fui RM 68,000.00 
  SUPS 09 / 2013 Quotations Grass Cutting Services, Cleaning, Building Cleaning and Maintenance Landscape Federal Flat Keningau (JKR No. 8657 For Period Two (2) Years 2 Years  Nurliah Enterprise  RM 1,260.00
  SUPS 10 / 2013 Quotations Grass Cutting Services, Cleaning, Building Cleaning and Landscape Maintenance District Federal Flat Kudat (JKR No. 5166) For Period Two (2) Years 2 Years  Apin Enterprise RM 2,189.65 
  SUPS 11 /2013 Quotations Grass Cutting Services, Cleaning, Building Cleaning and Maintenance Landscape, Federal Flat Kukusan Tawau District (JKR No. 15002) For Period Two (2) Years  2 Years  Nor Enterprise RM 1,675.00 
  SUPS 12 / 2013 Quotations Grass Cutting Services, Cleaning, Building Cleaning and Maintenance Landscape, Federal Flat Kukusan Tawau District (JKR No. 3103 & 3322) For Period Two (2) Years  2 Years  Syarikat Adie Jaya  RM 2,957.00
  SUPS 13 / 2013 Quotations Grass Cutting Services, Cleaning, Building Cleaning and Maintenance Landscape Federal Falt KM. 4 Jalan Tuaran, Kota Kinabalu For Period Two (2) Years  2 Years Anak Sama Kontraktor   RM 4,999.00
  SUPS 14 /2013 Quotations Grass Cutting Services, Cleaning, Building Cleaning and Maintenance Landscape Federal Flat Apartment Kota Kinabalu Likas Bay Area For Next Two (2) Years  2 Years  Zandakan Cekal Kontraktor RM 1,785.00 
  SUPS 15 /2013 Quotation for Supply Works And Install Barricades Fence Around Playground Children Federation KM5 Quarters Road Likas Sports Complex in Kota Kinabalu 5 Weeks Cahaya Teknik  RM 39,530.00 
  SUPS 16 /2013 Quotations for Civil Works / Install Roof Performing Aerobics And Increase Federal Home Roof Lounge Keningau 3 Weeks  Pemborong Seri Watang   RM 27,000.00
  SUPS 17 /2013 Quotation Service Retail Store at Federal Government Administrative Complex of Sabah (KPKPS) Kota Kinabalu, Sabah  

    Reopen because only one company joined

  SUPS 18 /2013 Quotation Services Federal Government Administrative Complex Cafeteria of Sabah (KPKPS), Jalan UMS (Booth 3) 2 Years Family Enterprise RM 1,488.00
  SUPS 19 /2013 Quotation Service Federal Building Cafeteria at Kota Belud 2 Years Jaya Maju Kontraktor RM 450.00 (Rent)
 • Excellent Service Awards 2012

  Putrajaya, 24 Jun 2013 - A total of 3 officers and staff of the Sabah of Federal Secretary Office has been selected to receive the Distinguished Service Award (APC) for the Prime Minister's Department in 2012. While one officer has been selected to receive a Certificate of Appreciation for the Prime Minister's Office (PMO). Outstanding Service Awards stage this time the Prime Minister was held at Dewan Perdana, Putrajaya International Convention Centre (PICC).

  Distinguished Service Award

  No. Name
  1. En. Ruji bin Ubi
  2. Pn. Clare Nelly Ungah
  3. En. Sabli bin Usoh


  Certificate of Appreciation for the Prime Minister's Office (PMO)

  No. Name
  1. En. Suwari bin Suno
   
  Y.Bhg. Tan Sri Dr. Ali bin Hamsa, Chief Secretary, presented the Distinguished Service Certificate Prime Minister to all recipients of the APC. Congratulations to all the award recipients and will hopefully add to the morale of the Office of Federal Secretary to serve with excellence in the future..
 • Performance of the Client Charter May-Jun 2013

  No. Promises Perfomance Percentage (%)
  1 Targeting the Office Premises Committee Meeting to consider applications for new office space / extension of private buildings up to 12 times (monthly); Until July 18, 2013, 6 of 12 JRP meeting was held 58%
  2 Targeting the Federal Housing Meeting for the application occupy quarters / flats belonging to the Federal Government under the Federal Secretary's Office conducted six (6) times a year (subject to availability of quarters / flats available); Until July 18, 2013, 3 of 6 JPP meeting was held
  50%
  3 Payment of revenue management services and commercial space every ten (10) day of each month; On 18 July 2013, a total of 2 commercial space companies to pay more than ten (10) day from 21 companies. 83.80%
  4 Application management of emergency repair work that requires immediate action within three (3) days from the date the complaint is received; All emergency work carried out within three (3) days of date complaint received 100%
  5 Ensure provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects used and spent the best possible way to reach the performance of not less than 90expenditure of allocation received Provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects are set according to projections. 65.78%
  6 Targeting travel claimsovertime allowance and payment of bills paid within 14 days from the date the claim / invoice is received in full; From January until 18 July 2013, a total of 456 registered bills were paid less than 14 days. 100%
  7 Targeting recruitment / filling PSUPS staff not less than 80% of total employment is approved; 42 posts from 46 successfully completed an approved employment. 91.30%
  8 Ensure that the complaints be acted upon within three (3) days from the date the complaint is received; Until 18 July 2013, all complaints are taken within three (3) days from date of receipt 100%
  9 Targeting staff attending the course or training PSUPS at least seven (7) days in a year; As many as 22 out of 43 officers attended the course at least 7 days in a year. 51.16%
  10 Ensure compliance audit comment of not more than 3% (National Audit Department and Internal Audit JPM); Of 2.62% non-audit comments from the Audit Department 100%
  11 Management of tender / quotation / contract / extension are processed in within three (3) months. All quotations are processed within three (3) months 100%
 • Quotations Grass Services, Cleaning, Building Cleaning and Maintenance Landscape Federal Flat Keningau (JKR No.8657) For Period Two (2) Years

  Offers are invited to the supplier / kotraktor BUMIPUTERA class experienced and capable and registered with the Ministry of Finance or Treasury Malaysia Sabah Malaysia and is still valid for the field and have code 220401/221001 (Washing Building), 220402/221002 (Cleans areas) and 220 403 / 221003 (Lifting Garbage) in DISTRICT of KENINGAU for: -

  Quotations Grass Services, Cleaning, Building Cleaning and Maintenance Landscape Federal Flat Keningau (JKR No.8657) For Period Two (2) Years

  No Offer: SUPS 09/2013

  Document Price: RM 10.00 (Money Order / Cheque in the name of "Setiausaha Persekutuan Sabah")

  Closing Date: Not later than 12.00 pm on July 15, 2013

  Place Form Posted: Box Quotation Office of Federal Secretary, Prime Minister's Department, Level 7, Block A Sabah Federal Government Administrative Complex, 88400 Kota Kinabalu.

  Site visits will be held as follows:

  Date: July 3, 2013 (Sat)

  Time: 11.00 am

  Venue: Federal Flat Keningau
               Keningau

  Contractors are required to visit the site and briefed on the project. Quotation documents will not be granted if the contractor fails to attend the site visit and briefing the project. Please bring the original certificate Ministry of Finance or Treasury Malaysia Sabah with code 220401/221001, 220402/221002 & 220403/221003 a valid unexpired. If representative, please attach a letter of representation from the owner of the company.

  Contractors are required to submit the certificate is still valid by the time took the quotation document. Copy of the certificate will not be entertained unless the copies of certificates that have been certified by an officer of the issuing office only.

  Quotation documents will be issued to the owner of a valid company. For this purpose, representatives of the contractor shall submit a letter of representation from the owner of the company.

  Quotation documents can be obtained during office hours as follows:

  Day / Time: Monday - Thursday (9.00 am - 12.00 / day & 2.30 pm - 4.30 pm)

                                : Friday (9.00 am - 11.30 am & 2.30 pm - 4.30 pm)

  Venue: Department of Finance and Administration

   

 • Quotations Grass Services, Cleaning, Building Cleaning and Landscape Maintenance District Federal Flat Kudat (JKR No.5166) For Period Two (2) Years

  Offers are invited to the supplier / kotraktor BUMIPUTERA class experienced and capable and registered with the Ministry of Finance or Treasury Malaysia Sabah Malaysia and is still valid for the field and have code 220401/221001 (Washing Building), 220402/221002 (Cleans areas) and 220 403 / 221003 (Lifting Garbage) in DISTRICT of KUDAT for: -

  Quotations Grass Services, Cleaning, Building Cleaning and Landscape Maintenance District Federal Flat Kudat (JKR No.5166) For Period Two (2) Years

  No Offer: SUPS 10/2013

  Document Price: RM 10.00 (Money Order / Cheque in the name of "Setiausaha Persekutuan Sabah")

  Closing Date: Not later than 12.00 pm on July 15, 2013

  Place Form Posted: Box Quotation Office of Federal Secretary, Prime Minister's Department, Level 7, Block A Sabah Federal Government Administrative Complex, 88400 Kota Kinabalu.

  Site visits will be held as follows:

  Date: July 2, 2013 (Tuesday)

  Time: 11.00 am

  Venue: Federal Flat Kudat
               Kudat

  Contractors are required to visit the site and briefed on the project. Quotation documents will not be granted if the contractor fails to attend the site visit and briefing the project. Please bring the original certificate Ministry of Finance or Treasury Malaysia Sabah with code 220401/221001, 220402/221002 & 220403/221003 a valid unexpired. If representative, please attach a letter of representation from the owner of the company.

  Contractors are required to submit the certificate is still valid by the time took the quotation document. Copy of the certificate will not be entertained unless the copies of certificates that have been certified by an officer of the issuing office only.

  Quotation documents will be issued to the owner of a valid company. For this purpose, representatives of the contractor shall submit a letter of representation from the owner of the company.

  Quotation documents can be obtained during office hours as follows:

  Day / Time: Monday - Thursday (9.00 am - 12.00 / day & 2.30 pm - 4.30 pm)

                                : Friday (9.00 am - 11.30 am & 2.30 pm - 4.30 pm)

  Venue: Department of Finance and Administration

 • Quotations Grass Services, Cleaning, Building Cleaning and Maintenance Landscape, Federal Flat Kukusan Tawau District (JKR No.15002) For Period Two (2) Years

  Offers are invited to the supplier / kotraktor BUMIPUTERA class experienced and capable and registered with the Ministry of Finance or Treasury Malaysia Sabah Malaysia and is still valid for the field and have code 220401/221001 (Washing Building), 220402/221002 (Cleans areas) and 220 403 / 221003 (Lifting Garbage) in DISTRICT of TAWAU for: -

  Quotations Grass Services, Cleaning, Building Cleaning and Maintenance Landscape, Federal Flat Kukusan Tawau District (JKR No.15002) For Period Two (2) Years

  No Offer: SUPS 11/2013

  Document Price: RM 10.00 (Money Order / Cheque in the name of "Setiausaha Persekutuan Sabah")

  Closing Date: Not later than 12.00 pm on July 15, 2013

  Place Form Posted: Box Quotation Office of Federal Secretary, Prime Minister's Department, Level 7, Block A Sabah Federal Government Administrative Complex, 88400 Kota Kinabalu.

  Site visits will be held as follows:

  Date: July 4, 2013 (Thursday)

  Time: 10.00 am

  Venue: Federal Flat Road Kukusan
               Tawau district

  Contractors are required to visit the site and briefed on the project. Quotation documents will not be granted if the contractor fails to attend the site visit and briefing the project. Please bring the original certificate Ministry of Finance or Treasury Malaysia Sabah with code 220401/221001, 220402/221002 & 220403/221003 a valid unexpired. If representative, please attach a letter of representation from the owner of the company.

  Contractors are required to submit the certificate is still valid by the time took the quotation document. Copy of the certificate will not be entertained unless the copies of certificates that have been certified by an officer of the issuing office only.

  Quotation documents will be issued to the owner of a valid company. For this purpose, representatives of the contractor shall submit a letter of representation from the owner of the company.

  Quotation documents can be obtained during office hours as follows:

  Day / Time: Monday - Thursday (9.00 am - 12.00 / day & 2.30 pm - 4.30 pm)

                                : Friday (9.00 am - 11.30 am & 2.30 pm - 4.30 pm)

  Venue: Department of Finance and Administration

 • Quotations Grass Services, Cleaning, Building Cleaning and Maintenance Landscape, Federal Flat Kuhara Tawau District (JKR No.3103 & 3322) For Period Two (2) Years

  Offers are invited to the supplier / kotraktor BUMIPUTERA class experienced and capable and registered with the Ministry of Finance or Treasury Malaysia Sabah Malaysia and is still valid for the field and have code 220401/221001 (Washing Building), 220402/221002 (Cleans areas) and 220 403 / 221003 (Lifting Garbage) in DISTRICT of TAWAU for: -

  Quotations Grass Services, Cleaning, Building Cleaning and Maintenance Landscape, Federal Flat Kuhara Tawau District (JKR No.3103 & 3322) For Period Two (2) Years

  No Offer: SUPS 12/2013

  Document Price: RM 10.00 (Money Order / Cheque in the name of "Setiausaha Persekutuan Sabah")

  Closing Date: Not later than 12.00 pm on July 15, 2013

  Place Form Posted: Box Quotation Office of Federal Secretary, Prime Minister's Department, Level 7, Block A Sabah Federal Government Administrative Complex, 88400 Kota Kinabalu.

  Site visits will be held as follows:

  Date: July 4, 2013 (Thursday)

  Time: 11.00 am

  Venue: Federal Flat Road Kuhara
               Tawau District

  Contractors are required to visit the site and briefed on the project. Quotation documents will not be granted if the contractor fails to attend the site visit and briefing the project. Please bring the original certificate Ministry of Finance or Treasury Malaysia Sabah with code 220401/221001, 220402/221002 & 220403/221003 a valid unexpired. If representative, please attach a letter of representation from the owner of the company.

  Contractors are required to submit the certificate is still valid by the time took the quotation document. Copy of the certificate will not be entertained unless the copies of certificates that have been certified by an officer of the issuing office only.

  Quotation documents will be issued to the owner of a valid company. For this purpose, representatives of the contractor shall submit a letter of representation from the owner of the company.

  Quotation documents can be obtained during office hours as follows:

  Day / Time: Monday - Thursday (9.00 am - 12.00 / day & 2.30 pm - 4.30 pm)

                                : Friday (9.00 am - 11.30 am & 2.30 pm - 4.30 pm)

  Venue: Department of Finance and Administration

 • Quotations Grass Services, Cleaning, Building Cleaning and Maintenance Landscape Km.4 Federal Flat, Jalan Tuaran, Kota Kinabalu For Period Two (2) Years

  Offers are invited to the supplier / kotraktor BUMIPUTERA class experienced and capable and registered with the Ministry of Finance or Treasury Malaysia Sabah Malaysia and is still valid for the field and have code 220401/221001 (Washing Building), 220402/221002 (Cleans areas) and 220 403 / 221003 (Lifting Garbage) in DISTRICT of KOTA KINABALU for: -

  Quotations Grass Services, Cleaning, Building Cleaning and Maintenance Landscape Km.4 Federal Flat, Jalan Tuaran, Kota Kinabalu For Period Two (2) Years

  No Offer: SUPS 13/2013

  Document Price: RM 10.00 (Money Order / Cheque in the name of "Setiausaha Persekutuan Sabah")

  Closing Date: Not later than 12.00 pm on July 15, 2013

  Place Form Posted: Box Quotation Office of Federal Secretary, Prime Minister's Department, Level 7, Block A Sabah Federal Government Administrative Complex, 88400 Kota Kinabalu.

  Site visits will be held as follows:

  Date: July 2, 2013 (Tuesday)

  Time: 11.00 am

  Venue: Federal Flat Km.4 Jalan Tuaran
               Kota Kinabalu District

  Contractors are required to visit the site and briefed on the project. Quotation documents will not be granted if the contractor fails to attend the site visit and briefing the project. Please bring the original certificate Ministry of Finance or Treasury Malaysia Sabah with code 220401/221001, 220402/221002 & 220403/221003 a valid unexpired. If representative, please attach a letter of representation from the owner of the company.

  Contractors are required to submit the certificate is still valid by the time took the quotation document. Copy of the certificate will not be entertained unless the copies of certificates that have been certified by an officer of the issuing office only.

  Quotation documents will be issued to the owner of a valid company. For this purpose, representatives of the contractor shall submit a letter of representation from the owner of the company.

  Quotation documents can be obtained during office hours as follows:

  Day / Time: Monday - Thursday (9.00 am - 12.00 / day & 2.30 pm - 4.30 pm)

                                : Friday (9.00 am - 11.30 am & 2.30 pm - 4.30 pm)

  Venue: Department of Finance and Administration

 • Quotations Grass Services, Cleaning, Building Cleaning and Maintenance Landscape Federal Flat Apartments Likas Bay, Kota Kinabalu For Period Two (2) Years

  Offers are invited to the supplier / kotraktor BUMIPUTERAS class experienced and capable and registered with the Ministry of Finance or Treasury Malaysia Sabah Malaysia and is still valid for the field and have code 220401/221001 (Washing Building), 220402/221002 (Cleans areas) and 220 403 / 221003 (Lifting Garbage) in DISTRICT of KOTA KINABALUfor: -

  Quotations Grass Services, Cleaning, Building Cleaning and Maintenance Landscape Federal Flat Apartments Likas Bay, Kota Kinabalu For Period Two (2) Years

  No Offer: SUPS 14/2013

  Document Price: Rs 10.00 (Money Order / Cheque in the name of "Setiausaha Persekutuan Sabah")

  Closing Date: Not later than 12.00 pm on July 15, 2013

  Place Form Posted: Box Quotation Office of Federal Secretary, Prime Minister's Department, Level 7, Block A Sabah Federal Government Administrative Complex, 88400 Kota Kinabalu.

  Site visits will be held as follows:

  Date: July 2, 2013 (Tuesday)

  Time: 10.00 am

  Venue: Federal Flat Km.4 Jalan Tuaran
               Kota Kinabalu District

  Contractors are required to visit the site and briefed on the project. Quotation documents will not be granted if the contractor fails to attend the site visit and briefing the project. Please bring the original certificate Ministry of Finance or Treasury Malaysia Sabah with code 220401/221001, 220402/221002 & 220403/221003 a valid unexpired. If representative, please attach a letter of representation from the owner of the company.

  Contractors are required to submit the certificate is still valid by the time took the quotation document. Copy of the certificate will not be entertained unless the copies of certificates that have been certified by an officer of the issuing office only.

  Quotation documents will be issued to the owner of a valid company. For this purpose, representatives of the contractor shall submit a letter of representation from the owner of the company.

  Quotation documents can be obtained during office hours as follows:

  Day / Time: Monday - Thursday (9.00 am - 12.00 / day & 2.30 pm - 4.30 pm)

                                : Friday (9.00 am - 11.30 am & 2.30 pm - 4.30 pm)

  Venue: Department of Finance and Administration

 • Statement of Disposal of Assets Quotation Offer for Mobile Government

  PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH

  1. Tenders are invited from companies or individuals who are interested in purchasing the assets as follows:

  No. Asset Description Quantity Price Savings Deposit Quotation
  1.

   

  Department vehicles.

  TOYOTA Land Cruiser 100GX Model: HZJ105R-GNPNSQ

  No. Registration: SAA609A

   

  No. Engine: 1Hz-0343325

   

  No. Chassis: HZJ105-3000449

   

  Year purchased: 2000

   

  1 piece RM 52,000.00 PRICE OFFER 10% subject to a maximum of RM5, 000.00

  2.  Assets can be seen at 16 MEI 2013 (Thursday) to May 28, 2013 (Tuesday) between 8.00 am to 4.30 pm at the Sabah of Federal Secretary Office, Block A, Federal Government Administrative Complex Sabah.

  3. Quotation can be made using the Government Mobile Asset Disposal Quotation Form (KEW.PA-25) which can be obtained at the address given in para 4. Offers shall be valid for a period of 60 days.

  4. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan ditanda No. Sebutharga SUPS 08/2013 dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat:

  SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH
  Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah
  Aras 7, Blok A
  Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah
  Jalan UMS 88400 Kota Kinabalu, Sabah

  5. The closing date for quotation on 29 MEI 2013 (Wednesday) at 12.00 noon. Quotations received late will not be considered.

 • Performance of the Client Charter March-April 2013

  No. Promises Perfomance Percentage (%)
  1 Targeting the Office Premises Committee Meeting to consider applications for new office space / extension of private buildings up to 12 times (monthly); Until June 20127 out of 12 meetings were held 58%
  2 Targeting the Federal Housing Meeting for the application occupy quarters / flats belonging to the Federal Government under the Federal Secretary's Office conducted six (6) times a year (subject to availability of quarters / flats available); Until July 20123 of 6 meetings have been held
  50%
  3 Payment of revenue management services and commercial space every ten (10) day of each month; Until July 2012108 out of 138 commercial space and commercial space service payment paid every ten (10) day of each month. 78.26%
  4 Application management of emergency repair work that requires immediate action within three (3) days from the date the complaint is received; All emergency work carried out within three (3) days of date complaint received 100%
  5 Ensure provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects used and spent the best possible way to reach the performance of not less than 90expenditure of allocation received Provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects are set according to projections. 94 %
  6 Targeting travel claimsovertime allowance and payment of bills paid within 14 days from the date the claim / invoice is received in full; Until July 2012236 bills have been registered was paid less than 14 days 100%
  7 Targeting recruitment / filling PSUPS staff not less than 80% of total employment is approved; 42 posts from 46 successfully completed an approved employment. 91.30%
  8 Ensure that the complaints be acted upon within three (3) days from the date the complaint is received; Until April 2013,all complaints have been taken action within three (3) days of date complaint received 100%
  9 Targeting staff attending the course or training PSUPS at least seven (7) days in a year; As many as 8 out of 43 officers attended the course at least 7 days in a year. 18.60%
  10 Ensure compliance audit comment of not more than 3% (National Audit Department and Internal Audit JPM); Audit from the Audit Department was completed Unrelated
  11 Management of tender / quotation / contract / extension are processed in within three (3) months. All quotations are processed within three (3) months 100%
 • Quotations For Works To Supply and Replace Water Tanks Fiberglass Panel for Block A & E The Federal Quarters KM 5 Road, Likas Sports Complex in Kota Kinabalu

  Offers are invited to the supplier / kotraktor BUMIPUTERA experienced, capable and registered with the Contractor Service Centre (PKK) Class F or Contractor Sabah Affairs Ministry Center (PUKONSA) Class F AND Construction Industry Development Board Malaysia (CIDB) in DISTRICT KENINGAU with registration is still valid for its duration;

  Quotations For Works To Supply and Replace Water Tanks Fiberglass Panel for Block A & E The Federal Quarters KM 5 Road, Likas Sports Complex in Kota Kinabalu

  No Offer: SUPS 07/2013

  Document Price: RM 10.00 (Money Order / Cheque in the name of "Setiausaha Persekutuan Sabah")

  Closing Date: Not later than 12.00 pm on 22 April 2013

  Place Form Posted: Box Quotation Office of Federal Secretary, Prime Minister's Department, Level 7, Block A Sabah Federal Government Administrative Complex, 88400 Kota Kinabalu.

  Site visits will be held as follows:

  Date: 11 April 2013 (Thursday)

  Time: 11.00 am

  Venue: Federal Quarters Yard K.M 5
               Kota Kinabalu District

  Contractors are required to visit the site and briefing on the project. Quotation documents will not be granted if the contractor fails to attend the site visit and briefing on the project. Please bring along original certificates PUKONSA or PKK with still valid duration. If representative attend the site visit or briefing, please attach a letter of representation from the owner of the company.

  Contractors are required to submit the certificate that still valid when the time for took the quotation document. Copy of the certificate will not be entertained unless the copies of certificates that have been certified by an officer of the issuing office only.

  Quotation documents will be issued to the owner of a valid company. For this purpose, representatives of the contractor shall submit a letter of representation from the owner of the company.

  Quotation documents can be obtained during office hours as follows:

  Day / Time: Monday - Thursday (9.00 am - 12.00 / day & 2.30 pm - 4.30 pm)

                                : Friday (9.00 am - 11.30 am & 2.30 pm - 4.30 pm)

  Venue: Department of Finance and Administration

 • Construction Work / Installing Stage Roof Lounge Aerobics And Increase Keningau Federal Building Waiting Area

  Offers are invited to the supplier / kotraktor BUMIPUTERA experienced, capable and registered with the Contractor Service Centre (PKK) Class F or Contractor Sabah Affairs Ministry Center (PUKONSA) Class F AND Construction Industry Development Board Malaysia (CIDB) in DISTRICT KENINGAU with registration is still valid for its duration;

  Construction Work / Installing Stage Roof Lounge Aerobics And Increase Keningau Federal Building Waiting Area

  No Offer: SUPS 05/2013

  Document Price: RM 10.00 (Money Order / Cheque in the name of "Setiausaha Persekutuan Sabah")

  Closing Date: Not later than 12.00 pm on 8 April 2013

  Place Form Posted: Box Quotation Office of Federal Secretary, Prime Minister's Department, Level 7, Block A Sabah Federal Government Administrative Complex, 88400 Kota Kinabalu.

  Site visits will be held as follows:

  Date: 3 April 2013 (Wednesday)

  Time: 11.00 am

  Venue: Keningau Federal Building
               Keningau District

  Contractors are required to visit the site and briefing on the project. Quotation documents will not be granted if the contractor fails to attend the site visit and briefing on the project. Please bring along original certificates PUKONSA or PKK with still valid duration. If representative attend the site visit or briefing, please attach a letter of representation from the owner of the company.

  Contractors are required to submit the certificate that still valid when the time for took the quotation document. Copy of the certificate will not be entertained unless the copies of certificates that have been certified by an officer of the issuing office only.

  Quotation documents will be issued to the owner of a valid company. For this purpose, representatives of the contractor shall submit a letter of representation from the owner of the company.

  Quotation documents can be obtained during office hours as follows:

  Day / Time: Monday - Thursday (9.00 am - 12.00 / day & 2.30 pm - 4.30 pm)

                                : Friday (9.00 am - 11.30 am & 2.30 pm - 4.30 pm)

  Venue: Department of Finance and Administration

 • Quotations For Works Of Maintenance, Cleaning And Throwing Feces in Septic Tank and Main Hole in Block A, B, C, D, E and F Flat Persekutuan KM 4, Jalan Tuaran, Kota Kinabalu

  Offers are invited to the supplier / kotraktor BUMIPUTERA experienced, capable and registered with the Contractor Service Centre (PKK) Class F or Contractor Sabah Affairs Ministry Center (PUKONSA) Class F AND Construction Industry Development Board Malaysia (CIDB) in DISTRICT KENINGAU with registration is still valid for its duration;

  Quotations For Works Of Maintenance, Cleaning And Throwing Feces in Septic Tank  and Main Hole in Block A, B, C, D, E and F Flat Persekutuan KM 4, Jalan Tuaran, Kota Kinabalu

  No Offer: SUPS 06/2013

  Document Price: RM 10.00 (Money Order / Cheque in the name of "Setiausaha Persekutuan Sabah")

  Closing Date: Not later than 12.00 pm on 8 April 2013

  Place Form Posted: Box Quotation Office of Federal Secretary, Prime Minister's Department, Level 7, Block A Sabah Federal Government Administrative Complex, 88400 Kota Kinabalu.

  Site visits will be held as follows:

  Date: 2 April 2013 (Tuesday)

  Time: 11.00 am

  Venue: Perkarangan Flat Persekutuan K.M 4
               Kota Kinabalu District

  Contractors are required to visit the site and briefing on the project. Quotation documents will not be granted if the contractor fails to attend the site visit and briefing on the project. Please bring along original certificates PUKONSA or PKK with still valid duration. If representative attend the site visit or briefing, please attach a letter of representation from the owner of the company.

  Contractors are required to submit the certificate that still valid when the time for took the quotation document. Copy of the certificate will not be entertained unless the copies of certificates that have been certified by an officer of the issuing office only.

  Quotation documents will be issued to the owner of a valid company. For this purpose, representatives of the contractor shall submit a letter of representation from the owner of the company.

  Quotation documents can be obtained during office hours as follows:

  Day / Time: Monday - Thursday (9.00 am - 12.00 / day & 2.30 pm - 4.30 pm)

                                : Friday (9.00 am - 11.30 am & 2.30 pm - 4.30 pm)

  Venue: Department of Finance and Administration

 • Quotations Canteen Services At Federal Building Kota Belud

  Tenders are invited for companies registered with the Ministry of Finance / Treasury Malaysia Sabah in the supplies / services under the head and 080,501 head fraction in the Kota Belud to;

  Canteen Services At Federal Building Kota Belud

  No Offer: SUPS 04/2013

  Document Price: RM 10.00 (Money Order / Cheque under name of "SECRETARY FEDERAL SABAH")

  Closing Date: Not later than 12.00 noon on 25 March 2013

  Place Form Posted: Safe Quotation Box at Office of Federal Secretary, Prime Minister's Department, Level 7, Block A Sabah Government Administrative Complex, 88400 Kota Kinabalu.

  Quotation documents will be issued to the legal owner of the Company. For this purpose, representatives of the contractor shall bring the original registration license Treasury Malaysia Sabah / Ministry of Finance. If representative, submit a representative from the company owner.

  Quotation documents can be obtained during office hours as follows:

  Day / Time: Monday - Thursday (9.00 am - 12.00 t / day & 2.30 pm - 4.30 pm)

                                 : Friday (9.00 am - 11.30 am & 2.30 pm - 4.30 pm)

  Venue: Department of Finance and Administration

 • Quotation Works Supply, Delivery, Installation and Testing-Tank Clean Agent Gas In Room Server, Level 5, Block C, Federal Government Administrative Complex Sabah

  Tenders are invited for companies registered with the Contractor Service Center class F or the Ministry of Finance in the area of ​​supplies / services under the head and 220,401 head for the breakdown;

  Works Supply, Delivery, Installation and Testing-Tank Clean Agent Gas In Room Server, Level 5, Block C, Federal Government Administrative Complex Sabah

  No Offer: SUPS/03/2013

  Document Price: RM 10.00 (Money Order / Cheque in the name FEDERAL SECRETARY SABAH)

  Closing Date: Not later than 12.00 noon on 11 March 2013

  Site Visit: February 26, 2013 (Tuesday) at 9:00 am

  Place Form Posted: Safe Quotation Office of Federal Secretary, Prime Minister's Department, Level 7, Block A Sabah Government Administrative Complex, 88400 Kota Kinabalu.

  Contractors are required to follow the project site visits and briefings on that date the quotation documents and if the contractor will not be allowed to attend field trips and projects

  Contractor must submit the original certificate to the current behavior still take quotations and copies of documents will not be entertained unless a certified copy of the certificate of an officer of the issuing office only.

  Quotation documents can be obtained during office hours as follows:

  Day / Time: Monday - Thursday (9.00 am - 12.00 t / day & 2.30 pm - 4.30 pm)

  : Friday (9.00 am - 11.30 am & 2.30 pm - 4.30 pm)

  Venue: Department of Finance and Administration

 • Slide Presentation of the Civil Service Performance Management Seminar 19 & 20 February 2013

  Slide Presentation of the Civil Service Perfomance Management Seminar

  Date

  Presenter

  Tittle

   

   

  19 February 2013

   

   

   

  YBrs. En Surendran C.K Balan
  Director of the Inspectorate and Recognition MAMPU

  Public Service Exceeding Expectations: Challenges to Public Sector to Continue Dashing Confronting the Future

  Download

  YBhg. Prof. Datuk Dr. John Xavier
  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

  Evolution of Perfomance Measurement in the Public Sector Moving Toward High-Perfomance Human Capital

  Download

  YBhg. Datuk Wira Ayub Yaakob

  Royal Malaysian Police (RMP)

  NKRA is the current changes : An Experience

  Download

  YBrs. Encik Ahmad Akmal Muhammad
  Performance Management Delivery Unit (PEMANDU)

  Achievements Transformation Agenda Malaysia : Between Asprasi and Reality, where are we?

  Download

   YBhg. Datuk Dr. Mohamed Ghazali Md. Noor

   Synthesize Between Planning, Resources And Harmony Organization : Roles and Repsonsibities of Organization Leaders Driving Towards Success

  Download

  20 February 2013

  YBrs. Dr. Noor Zari Hamat

  Organizations Drive For High Perfomance

  Download

  En. Hasmawahi Hilmi Harun

  Senior Vice Preseident People & Improving Workplace Experience Division, CELCOM

   

  Sesi Forum

  How to Ensure Dreams Not Be Nightmare

  Download

 • Quotation Service Preparing Food in Cafeteria (Booth 5) KPKPS

  Tenders are invited for companies registered with the Malaysian Ministry of Finance / Treasury Malaysia Sabah in the field of supply / services under the head and 080501 head for the breakdown;

  PROVIDING SERVICES FOOD IN THE CAFTERIA (BOOTH 5) COMPLEX FEDERAL GOVERNMENT ADMINISTRATION (To KPKPS)

  No Offer: SUPS/02/2013

  Bid Date: January 9, 2013

  Document Price: RM 10.00 (Money Order / Cheque in the name SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH)

  Closing Date: Not later than 12:00 noon on January 22, 2013

  Place Form Posted: Safe Quotation Office of Federal Secretary, Prime Minister's Department, Level 7, Block A Sabah Government Administrative Complex, 88400 Kota Kinabalu.

  Only companies registered in locality / local only to be considered.

  Quotation documents will be issued to the legal owner of the company. For this purpose, the company was keen to be led;

  Original Registration License Ministry of Finance / Treasury Malaysia Sabah.

  If representative, submit letters of representation.

  Quotation documents can be obtained during office hours as follows:

  Day / Time: Monday - Thursday (9.00 am - 12.00 t / day & 2.30 pm - 4.30 pm)

  : Friday (9.00 am - 11.30 am & 2.30 pm - 4.30 pm)

  Venue: Department of Finance and Administration

   

 • Quotation Service Preparing Food in Cafeteria (Booth 3) KPKPS

  Tenders are invited for companies registered with the Malaysian Ministry of Finance / Treasury Malaysia Sabah in the field of supply / services under the head and 080501 head for the breakdown;

  PROVIDING SERVICES FOOD BERLAUK in the cafeteria (BOOTH 3) COMPLEX FEDERAL GOVERNMENT ADMINISTRATION (To KPKPS).

  No Offer: SUPS/01/2013

  Bid Date: January 9, 2013

  Document Price: RM 10.00 (Money Order / Cheque in the name SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH)

  Closing Date: Not later than 12:00 noon on January 22, 2013

  Place Form Posted: Safe Quotation Office of Federal Secretary, Prime Minister's Department, Level 7, Block A Sabah Government Administrative Complex, 88400 Kota Kinabalu.

  Only companies registered in locality / local only to be considered.

  Quotation documents will be issued to the legal owner of the company. For this purpose, the company was keen to be led;

  Original Registration License Ministry of Finance / Treasury Malaysia Sabah.

  If representative, submit letters of representation.

  Quotation documents can be obtained during office hours as follows:

  Day / Time: Monday - Thursday (9.00 am - 12.00 t / day & 2.30 pm - 4.30 pm)

  : Friday (9.00 am - 11.30 am & 2.30 pm - 4.30 pm)

  Venue: Department of Finance and Administration

 • Online Transactions 2013

  Online transactions in 2013

  No. Services Jan Feb Mac Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec
  1. etempahan 42 60 41 86 76 78 100 127 99 201 193 64
 • Transaksi Atas Talian 2013

  Transaksi Atas Talian 2013

  No. Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dec
  1. etempahan 42 60 41 86 76 78 100 127 99 201 193 64
 • Performance of the Client Charter November - December 2012

  No. Promises Perfomance Percentage (%)
  1 Targeting the Office Premises Committee Meeting to consider applications for new office space / extension of private buildings up to 12 times (monthly); Until December 2012, 10 out of 12 meetings were held 83.33%
  2 Targeting the Federal Housing Meeting for the application occupy quarters / flats belonging to the Federal Government under the Federal Secretary's Office conducted six (6) times a year (subject to availability of quarters / flats available); Until December 2012, 5 of 6 meetings have been held 83.33%
  3 Payment of revenue management services and commercial space every ten (10) day of each month; Until December 2012, 1 company have been pay rent exceed every ten (10) day from 21 company 95.24%
  4 Application management of emergency repair work that requires immediate action within three (3) days from the date the complaint is received; All emergency work carried out within three (3) days of date complaint received 100%
  5 Ensure provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects used and spent the best possible way to reach the performance of not less than 90% expenditure of allocation received Provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects are set according to projections. 99.62%
  6 Targeting travel claims, overtime allowance and payment of bills paid within 14 days from the date the claim / invoice is received in full; Until 30 November 2012, 706 bills have been registered was paid less than 14 days 100%
  7 Targeting recruitment / filling PSUPS staff not less than 80% of total employment is approved; 43 posts from 46 successfully completed an approved employment. 93.48%
  8 Ensure that the complaints be acted upon within three (3) days from the date the complaint is received; Until September 2012, a total of 32 out of 33 complaints taken within three (3) days of date complaint received 84.21%
  9 Targeting staff attending the course or training PSUPS at least seven (7) days in a year; A total of 43 out of 43 officers attend training at least 7 days in a year. 100%
  10 Ensure compliance audit comment of not more than 3% (National Audit Department and Internal Audit PMO); No audit undertaken from January - 30 December 2012. Unrelated
  11 Management of tender / quotation / contract / extension are processed in within three (3) months. All quotations are processed within three (3) months 100%
 • Performance of the Client Charter January - February 2013

  No. Promises Perfomance Percentage (%)
  1 Targeting the Office Premises Committee Meeting to consider applications for new office space / extension of private buildings up to 12 times (monthly); Until February, 1 of the 12 meetings held 8.33%
  2 Targeting the Federal Housing Meeting for the application occupy quarters / flats belonging to the Federal Government under the Federal Secretary's Office conducted six (6) times a year (subject to availability of quarters / flats available);

  Meeting will be schedule on 27 February 2013

  0.00%
  3 Payment of revenue management services and commercial space every ten (10) day of each month;

  Until February 2013, 1 of 25 company paid more than ten (10) day of every month.

  95.24%
  4 Application management of emergency repair work that requires immediate action within three (3) days from the date the complaint is received;

  22 emergency work carried out within three (3) days of date complaint received

  100%
  5 Ensure provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects used and spent the best possible way to reach the performance of not less than 90% expenditure of allocation received Provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects are set according to projections. 5.10%
  6 Targeting travel claims, overtime allowance and payment of bills paid within 14 days from the date the claim / invoice is received in full;

  Until 8 February 2013, 32 bills have been registered was paid less than 14 days

  100%
  7 Targeting recruitment / filling PSUPS staff not less than 80% of total employment is approved; 43 posts from 47 successfully completed an approved employment 93.48%
  8 Ensure that the complaints be acted upon within three (3) days from the date the complaint is received;

  Until February 2013, were received and all action complaints are taken within three (3) days of date complaint received

  100%
  9 Targeting staff attending the course or training PSUPS at least seven (7) days in a year;

  A total of 1 out of 43 officers attend at least 7 days in a year.

  100%
  10 Ensure compliance audit comment of not more than 3% (National Audit Department and Internal Audit JPM); The National Audit Department recently began an audit of this office Unrelated
  11 Management of tender / quotation / contract / extension are processed in within three (3) months. All quotations are processed within three (3) months 100%
 • Postponement Vote Draw Date for Federal Secretary Sabah Futsal Championship 2012

  Informed that poll Federal Secretary Futsal Championship 2012 scheduled for 14 November 2012 (Wednesday) has been postponed as the following:

             Date         :         16 November 2012 (Friday)

            Time         :         9.00 am

            Tempat    :         Meeting Room Cempaka Ria, Level 7, Block A,

                                        Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Jalan UMS, Kota

                                        

  In this regard also, the deadline for entries extended until 14 November 2012 (Wednesday). Any questions or further information please contact Mr Joumil Ekim at 088-488881/019-8520521.

 • Please Get The Form Futsal Championship Cup Federal Secretary Of Sabah 2012 Here.

  Please get the invitation letter, forms and tournament condition Downlaod Section .

 • Performance of the Client Charter August - October 2012

  No. Promises Perfomance Percentage (%)
  1 Targeting the Office Premises Committee Meeting to consider applications for new office space / extension of private buildings up to 12 times (monthly); Until September 2012, 9 out of 12 meetings were held 75%
  2 Targeting the Federal Housing Meeting for the application occupy quarters / flats belonging to the Federal Government under the Federal Secretary's Office conducted six (6) times a year (subject to availability of quarters / flats available); Until September 2012, 4 of 6 meetings have been held 66.67%
  3 Payment of revenue management services and commercial space every ten (10) day of each month; Until September 2012, 1 company have been pay rent exceed every ten (10) day from 21 company and 2 company failed to pay from 21 company 85.71%
  4 Application management of emergency repair work that requires immediate action within three (3) days from the date the complaint is received; All emergency work carried out within three (3) days of date complaint received 100%
  5 Ensure provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects used and spent the best possible way to reach the performance of not less than 90% expenditure of allocation received Provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects are set according to projections. 94 %
  6 Targeting travel claims, overtime allowance and payment of bills paid within 14 days from the date the claim / invoice is received in full; Until September 2012, all bills have been registered was paid less than 14 days 100%
  7 Targeting recruitment / filling PSUPS staff not less than 80% of total employment is approved; 43 posts from 46 successfully completed an approved employment. 93.48%
  8 Ensure that the complaints be acted upon within three (3) days from the date the complaint is received; Until September 2012, a total of 32 out of 33 complaints taken within three (3) days of date complaint received 84.21%
  9 Targeting staff attending the course or training PSUPS at least seven (7) days in a year; A total of 30 out of 43 officers attend at least 7 days in a year. 72.09%
  10 Ensure compliance audit comment of not more than 3% (National Audit Department and Internal Audit PMO); Audit from National Audit Department have been done on February - March. Percentange of non-compliance is 1.5%. Percentange of compliance is 98.5% 1.5%
  11 Management of tender / quotation / contract / extension are processed in within three (3) months. All quotations are processed within three (3) months 100%
 • Canteen Service at the Beaufort Federal Building, Sabah.

  Tenderers are invited to the companies registered with the Malaysian Ministry of Finance / Treasury Malaysia Sabah (PMS) in the supply / service 080501 under the head and head for the breakdown;

  CANTEEN SERVICE AT THE BEAUFORT FEDERAL BUILDING, SABAH.

  No Offer: SUPS 15/2012

  Offer Date: 11 September 2012

  Document Price: RM 10.00 (Money Order / Cheque payable to SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH)

  Closing Date: No later than 12:00 noon on 24 September 2012

  Place Form Submitted: Quotation Box Office of Federal Secretary, Prime Minister's Department, Level 7, Block A Federal Government Administrative Complex, 88400 Kota Kinabalu.

  Only companies registered in the locality / area to be considered localized.

  Quotation documents will be issued to owners of legitimate companies only. For this purpose, the company was keen to bring;

  1. Original Registration Licenses Ministry of Finance / Treasury Malaysia Sabah.
  2. If a representative, submit a letter of representation.

  Quotation documents are available during office hours as follows:

  Day / Time: Monday - Thursday (9.00 am - 12.00 / day & 2.30 pm - 4.30 pm)

                   : Friday (9.00 am - 11.30 am & 2.30 pm - 4.30 pm)

  Venue: Finance and Administration Unit

 • Frozen For Room Reservation in Sabah Federal Government Administration Complex

  Please be informed that the Sabah Federal Government Administration Complex will undergo repair work began in August 2012 until December 2012The areas involved are as follows:

  a. Route central plaza;

  bCafeteria Level 1, Block A;

  cAuditorium and

  dFoyer and meeting room seminar room at Level 2, Block A.


  As such, bookings for rooms at the Sabah Federal Government Administration Complex frozenfrom August 2012 until December 2012.


  If you have any questions, please contact MrAris bin Tamin online 088-488881 ext. 117.

 • Performance of the Client Charter June-July 2012

  No.

  Promises

  Perfomance

  Percentage (%)

  1

  Targeting the Office Premises Committee Meeting to consider applications for new office space / extension of private buildings up to 12 times (monthly);

  Until June 2012, 7 out of 12 meetings were held

  58%

  2

  Targeting the Federal Housing Meeting for the application occupy quarters / flats belonging to the Federal Government under the Federal Secretary's Office conducted six (6) times a year (subject to availability of quarters / flats available);

  Until July 2012, 3 of 6 meetings have been held

  50%

  3

  Payment of revenue management services and commercial space every ten (10) day of each month;

  Until July 2012, 108 out of 138 commercial space and commercial space service payment paid every ten (10) day of each month.

  78.26%

  4

  Application management of emergency repair work that requires immediate action within three (3) days from the date the complaint is received;

  All emergency work carried out within three (3) days of date complaint received

  100%

  5

  Ensure provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects used and spent the best possible way to reach the performance of not less than 90% expenditure of allocation received

  Provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects are set according to projections.

  94 %

  6

  Targeting travel claims, overtime allowance and payment of bills paid within 14 days from the date the claim / invoice is received in full;

  Until July 2012, all bills have been registered was paid less than 14 days

  100%

  7

  Targeting recruitment / filling PSUPS staff not less than 80% of total employment is approved;

  43 posts from 46 successfully completed an approved employment.

  93.48%

  8

  Ensure that the complaints be acted upon within three (3) days from the date the complaint is received;

  Until July 2012, a total of 27 out of 33 complaints taken within three (3) days of date complaint received

  82%

  9

  Targeting staff attending the course or training PSUPS at least seven (7) days in a year;

  A total of 11 out of 43 officers attend training at least 7 days in a year.

  25.58%

  10

  Ensure compliance audit comment of not more than 3% (National Audit Department and Internal Audit PMO);

  No audit undertaken from January - July 2012

  Unrelated

  11

  Management of tender / quotation / contract / extension are processed in within three (3) months.

  All quotations are processed within three (3) months

  100%

 • Letter Circular on Working Period During Ramadhan 2012

  Our ref: SUPS/H/0112331600-Jld3.87 ()

  Date23 July 2012

   

  URGENT WITH EMAIL AND FAX

  All Heads of Federal Departments

  All Heads of Federal Statutory Bodies

   YBhg. Datuk /Dato'/Tuan/Puan,

  WORKING PERIOD IN RAMADHAN 2012M / 1433H

   

  Please be informed that the working hours during Ramadan in 2012 is not changed.

   

  2. However, the officers / staff are allowed back ½ hour earlier as Working Period (WP) is selected based on the circular Service No. 2 of 2007Permission is granted on condition officers / staff rest periods shortened from 1 hour to ½ hourAs example:

  WP

  Login Time Office

  Rest time

  Time Back

  WP1

  7.30 am

  1.00 – 1.30 pm

  4.00 pm

  WP2

  8.00 am

  1.00 – 1.30 pm

  4.30 pm

  3. Attention and cooperation of YBhg. Datuk / Dato 'Sir / Madam this matter is greatly appreciated and is preceded by gratitude.

  Thank you.

  "SERVICE TO THE NATION"

  I'm who following order, 

   

  --

  (DATO’ ABU BAKAR BIN HASSAN)

  Sabah Federal Secretary

 • Participation Ramadhan Bazaar Mini Putrajaya Federal Government Administrative Complex Now Open.

  Informed that the management of Federal Administration Complex will hold a"Ramadan Bazaar Mini Putrajaya".


  Stall Site Area10 'x 10(tent & table provided)
  Location: compound of KPKPS
  Site Rental: RM 150.00 (during Ramadan)
  Type of BusinessCakes were baked, food, drink, clothing, scarves, jewelry and other
  Bazaar Time12 t / day - 7.00 pm(Monday - Friday)


  Sign up soonLimited places
  The closing date for application17 July 2012


  For more information, please contact Pn. Rosmah dg / Mrs. Runaini at 088-488881 or 013-8781695 line / 014-6732095.


  For those who are interested in joining this bazaar (open a business), please obtain the application form at the Office of Federal Secretary, Level 7, Block A, or download the form here.

 • Stationery Shops Services and Photocopying Services at the Sandakan Federal Building, Sabah.

  Tenderers are invited to the companies registered with the Ministry of Finance / Treasury Malaysia Sabah (PMS) in the supply /service under the head and split kepala010201 / 020500/080100/080400/090203 (where applicable) to;

  STATIONERY SHOPS SERVICES AND PHOTOCOPYING SERVICES AT THE SANDAKAN FEDERAL BUILDING, SABAH.

  No Offer: SUPS 14/2012

  Offer DateJune 8, 2012

  Document Price: RM 10.00 (Money Order / Cheque payable to SECRETARY OF THE FEDERATION OF SABAH)

  Closing Date: No later than 12:00 noon on June 21, 2012

  Place Form SubmittedQuotation Box Office of Federal SecretaryPrime Minister's Department, Level 7, Block A Federal Government Administrative Complex88400 Kota Kinabalu.

  Only companies registered in the locality / area to be considered localized.

  Quotation documents will be issued to owners of legitimate companies only. For this purpose, the company was keen to bring;

  1.  Original Registration Licenses Ministry of Finance / Treasury Malaysia Sabah.
  2.  If a representativesubmit a letter of representation.

  Quotation documents are available during office hours as follows:

  Day / Time: Monday - Thursday (9.00 am - 12.00 / day & 2.30 pm - 4.30 pm)

                                 : Friday (9.00 am - 11.30 am & 2.30 pm - 4.30 pm)

  Venue: Finance and Administration Unit

 • Canteen Service at the Sandakan Federal Building, Sabah.

  Tenderers are invited to the companies registered with the Malaysian Ministry of Finance / Treasury Malaysia Sabah (PMS) in the supply / service 080501 under the head and  head for the breakdown;

  CANTEEN SERVICE AT THE SANDAKAN FEDERAL BUILDING, SABAH.

  No Offer: SUPS 13/2012

  Offer Date8 June 2012

  Document Price: RM 10.00 (Money Order / Cheque payable to SEETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH)

  Closing Date: No later than 12:00 noon on 21 June 2012

  Place Form SubmittedQuotation Box Office of Federal SecretaryPrime Minister's Department, Level 7, Block A Federal Government Administrative Complex88400 Kota Kinabalu.

  Only companies registered in the locality / area to be considered localized.

  Quotation documents will be issued to owners of legitimate companies only. For this purpose, the company was keen to bring;

   • Original Registration Licenses Ministry of Finance / Treasury Malaysia Sabah.
   • If a representativesubmit a letter of representation.

  Quotation documents are available during office hours as follows:

  Day / Time: Monday - Thursday (9.00 am - 12.00 / day & 2.30 pm - 4.30 pm)

                   : Friday (9.00 am - 11.30 am & 2.30 pm - 4.30 pm)

 • Canteen Service at the Beaufort Federal Building, Sabah.

  Tenderers are invited to the companies registered with the Malaysian Ministry of Finance / Treasury Malaysia Sabah (PMS) in the supply / service 080501 under the head and head for the breakdown;

  CANTEEN SERVICE AT THE BEAUFORT FEDERAL BUILDING, SABAH.

  No Offer: SUPS 12/2012

  Offer Date8 June 2012

  Document Price: RM 10.00 (Money Order / Cheque payable to SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH)

  Closing Date: No later than 12:00 noon on 21 June 2012

  Place Form SubmittedQuotation Box Office of Federal SecretaryPrime Minister's Department, Level 7, Block A Federal Government Administrative Complex88400 Kota Kinabalu.

  Only companies registered in the locality / area to be considered localized.

  Quotation documents will be issued to owners of legitimate companies only. For this purpose, the company was keen to bring;

  1. Original Registration Licenses Ministry of Finance / Treasury Malaysia Sabah.
  2. If a representativesubmit a letter of representation.

  Quotation documents are available during office hours as follows:

  Day / Time: Monday - Thursday (9.00 am - 12.00 / day & 2.30 pm - 4.30 pm)

                   : Friday (9.00 am - 11.30 am & 2.30 pm - 4.30 pm)

  Venue: Finance and Administration Unit

 • Performance of the Client Charter April - May 2012

  No.

  Promises

  Perfomance

  Percentage (%)

  1

  Targeting the Office Premises Committee Meeting to consider applications for new office space / extension of private buildings up to 12 times (monthly);

  Until June 2012, 5 of the 12 meetings held

  41.66%

  2

  Targeting the Federal Housing Meeting for the application occupy quarters / flats belonging to the Federal Government under the Federal Secretary's Office conducted six (6) times a year (subject to availability of quarters / flats available);

  Until June 2012, 2 of the 6 meetings has been implemented

  33.33%

  3

  Payment of revenue management services and commercial space every ten (10) day of each month;

  Until March 2012, 16 out of 20 commercial space and commercial space service payment paid every ten (10) day of every month.

  80%

  4

  Application management of emergency repair work that requires immediate action within three (3) days from the date the complaint is received;

  All emergency work carried out within three (3) days of date complaint received

  100%

  5

  Ensure provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects used and spent the best possible way to reach the performance of not less than 90% expenditure of allocation received

  Provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects are set according to projections.

  76.33 %

  6

  Targeting travel claims, overtime allowance and payment of bills paid within 14 days from the date the claim / invoice is received in full;

  So far, all bills have been registered was paid less than 14 days

  100%

  7

  Targeting recruitment / filling PSUPS staff not less than 80% of total employment is approved;

  43 posts from 47 successfully completed an approved employment.

  91.49%

  8

  Ensure that the complaints be acted upon within three (3) days from the date the complaint is received;

  There are two complaints were received and all complaints are taken within three (3) days of date complaint received

  100%

  9

  Targeting staff attending the course or training PSUPS at least seven (7) days in a year;

  A total of 2 out of 43 officers attend at least 7 days in a year.

  4.65%

  10

  Ensure compliance audit comment of not more than 3% (National Audit Department and Internal Audit PMO);

  The National Audit Department recently began an audit of this office

  Unrelated

  11

  Management of tender / quotation / contract / extension are processed in within three (3) months.

  Allquotationsare processed withinthree(3) months

  100%

 • Minor Repair Works of the Federal Flat at Unit D2 KM 5 Federal Flat, Jalan Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu

  This quotation is open to qualified Bumiputera contractors and are allowed to tender for the following work:

  MINOR REPAIR WORKS OF THE FEDERAL FLAT AT UNIT D2 KM 5 FEDERAL FLAT, JALAN KOMPLEKS SUKAN LIKAS, KOTA KINABALU

  No Offer: SUPS 10/2012

  Offer Date25 May 2012

  Document Price: RM 10.00 (Money Order / Cheque payable to SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH)

  Closing Date: No later than 12:00 noon on 11 June 2012

  Place Form SubmittedQuotation Box Office of Federal SecretaryPrime Minister's Department, Level 7, Block A Federal Government Administrative Complex88400 Kota Kinabalu.

  Only companies registered in the locality / area to be considered localized.

  Quotation documents will be issued to owners of legitimate companies only. For this purpose, the contractor shall bring;

   • Certificate of Registration of Contractor Service Centre (PKK) Class F / PUKONSA Class E.
   • If a representativesubmit a letter of representation.

  Briefing and Site Visit will be held on 6 June 2012 (Wednesday) 10.00 am at the compound of KM5 Federal Flat, Jalan Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu

  Only companies registered in the locality / area to be considered localized.

  Quotation documents are available during office hours as follows:

  Day / Time: Monday - Thursday (9.00 am - 12.00 / day & 2.30 pm - 4.30 pm)

                  : Friday (9.00 am - 11.30 am & 2.30 pm - 4.30 pm)

  Venue: Finance and Administration Unit

 • Canteen Services in Ranau Building

  This quotation is open to companies registered with the Treasury of Malaysia Sabah (PMS) in the supply / service 080501 under thehead  and head for the breakdown;

  CANTEEN SERVICES IN RANAU BUILDING

  No Offer: SUPS 09/2012

  Offer Date21 May 2012

  Document Price: RM 10.00 (Money Order / Cheque payable to SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH)

  Closing Date: No later than 12:00 noon on 4 June 2012

  Place Form SubmittedQuotation Box Office of Federal SecretaryPrime Minister's Department, Level 7, Block A Federal Government Administrative Complex88400 Kota Kinabalu.

  Quotation documents will be issued to owners of legitimate companies only. For this purpose, the contractor shall bring;

  • http://www.psupsabah.gov.my/plugins/system/jat3/base-themes/default/images/bullet.gif); line-height: 19px; overflow: hidden; background-position: 20px 7px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">     The original registration license Treasury Malaysia Sabah / Ministry of Finance
  • http://www.psupsabah.gov.my/plugins/system/jat3/base-themes/default/images/bullet.gif); line-height: 19px; overflow: hidden; background-position: 20px 7px; background-repeat: no-repeat no-repeat;">     If a representativesubmit a letter of representation.

  Only companies registered in the locality / area to be considered localized.

  Quotation documents are available during office hours as follows:

  Day / Time: Monday - Thursday (9.00 am - 12.00 / day & 2.30 pm - 4.30 pm)

                  : Friday (9.00 am - 11.30 am & 2.30 pm - 4.30 pm)

  Venue: Finance and Administration Unit

 • Upgrading Works For The Fence In Compound Of Kudat Federal Flat

  This quotation is open to qualified Bumiputera contractors and are allowed to tender for the following work:

  UPGRADING WORKS FOR THE FENCE IN COMPOUND OF KUDAT FEDERAL FLAT

  No Offer: SUPS 08/2012

  Offer Date: 14 May 2012

  Document Price: RM 10.00 (Money Order / Cheque payable to SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH)

  Closing Date: No later than 12:00 noon on 28 May 2012

  Place Form SubmittedQuotation Box Office of Federal SecretaryPrime Minister's Department, Level 7, Block A Federal Government Administrative Complex88400 Kota Kinabalu.

  Only companies registered in the locality / area to be considered localized.

  Quotation documents will be issued to owners of legitimate companies only. For this purpose, the contractor shall bring;

   • The original registration license Treasury Malaysia Sabah / Ministry of Finance
   • Certificate of Registration of Contractor Service Centre (PKK) Class F / PUKONSA Class E.
   • If a representativesubmit a letter of representation.

  Only companies registered in the locality / area to be considered localized.

  Quotation documents are available during office hours as follows:

  Day / Time: Monday - Thursday (9.00 am - 12.00 / day & 2.30 pm - 4.30 pm)

                   : Friday (9.00 am - 11.30 am & 2.30 pm - 4.30 pm)

  Venue: Finance and Administration Unit

 • Quotation Statement for Canteen Services on Ranau Building

  This quotation is open to companies registered with the Treasury of Malaysia Sabah (PMS) in the supply / service under thehead 080501and head for the breakdown:

  QUOTATION STATEMENT FOR CANTEEN SERVICES ON RANAU BUILDING.

  No Offer: SUPS 07/2012

  Offer Date: 23 April 2012

  Document Price: RM 10.00 (Money Order / Cheque payable to SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH)

  Closing Date: No later than 12:00 noon on 7 May 2012

  Place Form Submitted: Quotation Box Office of Federal Secretary, Prime Minister's Department, Level 7, Block A Federal Government AdministrativeComplex, 88400 Kota Kinabalu.

  Only companies registered in the locality / area to be considered localized.

  Further information can be obtained at the Quotation/ Tender.

 • eBidding Statement for Conference System For Level 7, Block A, Office of Federal Secretary Sabah

  Statement Notice eBidding

  1Tenderer experienced / capable and registered with the Ministry of Finance Malaysia in the field / level concerned are invited to participate in eBidding for the supply / service in the Office of Federal Secretary as follows:

  Disassembling Old Conference System Supply, Delivery, Installation Testing, ConfigureCommissioning and SettingNew Conference System at the Meeting Room, Level 7, Block A, Office of Federal Secretary SabahFederalGovernment Administrative Complex.

  2Further information can be obtained at the Quotation/ Tender.

 • Quotation Statement For Minor Repair Works at Federal Quarters KM D2 Unit 5, Likas Sports Complex Road, Kota Kinabalu

  This quotation is open to qualified Bumiputera contractors and are allowed to tender for the following work:

  MINOR REPAIR WORK FOR FEDERAL FLAT IN UNIT D2 KM 5, JALAN KOMPLEKS SUKAN LIKAS, KOTA KINABALU

  No Offer: SUPS 04/2012
  Offer Date: 20 March 2012
  Document Price: RM 10.00 (Money Order & Cheque payable to SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH)
  Closing Date: No later than 12:00 noon on 3 April 2012
  Place Form Submitted: Quotation Box Office of Federal Secretary Sabah, Prime Minister's Department, Level 7, Block A Federal Government Administrative Complex, 88400 Kota Kinabalu.

  Further information can be obtained at the Quotation / Tender.

 • Quotation Statement for Improvement Works / Waste Water Distribution System Upgrade Dirty

  This quotation is open to qualified Bumiputera contractors and are allowed to tender for the following work:

  REPAIR WORKS / UPGRADING THE PIPELINE SYSTEM IN RAW WASTE WATER FLAT FEDERAL KUPMPULAN 1 (PWD11224SANDAKAN

  No Offer: SUPS 03/2012

  Date of offer5 March 2012

  Document Price: RM 10.00 (Money Order & Cheque payable to SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH)

  Closing Date: No later than 12:00 noon on 19 March 2012

  Place Form SubmittedQuotation Box Office of Federal Secretary SabahPrime Minister's Department, Level 7, Block A FederalGovernment Administrative Complex88400 Kota Kinabalu.

  Further information can be obtained at the Quotation / Tender / Tender.

 • Quotation Statement For The Wall Fence Building Apartments Likas Bay, Jalan Bukit Bendera Kota Kinabalu

  This quotation is open to qualified Bumiputera contractors and are allowed to tender for the following work:

  CONSTRUCTION FOR WALL FENCES IN APARTMENT LIKAS BAYJALAN BUKIT BENDERA KOTA KINABALU

  No Offer: SUPS 06/2012

  Offer Date: 9 April 2012

  Document Price: RM 10.00 (Money Order / Cheque payable to SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH)

  Closing Date: No later than 12:00 noon on 23 April 2012

  Place Form SubmittedQuotation Box Office of Federal Secretary SabahPrime Minister's Department, Level 7, Block A FederalGovernment Administrative Complex88400 Kota Kinabalu.

  Briefing & Site Visit will be held on 19 April 2012 (Thursday) at 11.00 am in the compound of  Likas Bay Apartments,Kota Kinabalu.

  Further information can be obtained at the Quotation / Tender.

 • Integrated Mobile Complaints Counter (KABB) the Public Complaints Bureau in Pitas, Sabah

  Please be informed that the State BPA will provide Integrated Mobile Complaints Counter (KABB) as follows:

  DATEMarch 10, 2012 (Saturday)
  TIME: 8.00 am to 1.00 pm
  PLACEThe site Tamu Pekan Pitas, Sabah

  Integrated Mobile Complaints Counter (KABB) is a proactive CPA program provides an opportunity for the public to seek advicemake complaints and provide feedback on the PCB and government agencies as well as foster closer ties with the local community. The public is invited to attend theprogram.

  For further information or inquiries, the public can contact En. Georgie Abas (Tel088-280300 or Email:georgie@pcb.gov.my)

 • Statement of Works Quotation For Supply And Install Rubber Hump

  This quotation is open to qualified Bumiputera contractors and are allowed to tender for the following work:

  WORKS SUPPLY AND INSTALL GROUND FLOOR RUBBER HUMP IN BLOCK A, B AND CTHE FEDERAL GOVERNMENTADMINISTRATIVE COMPLEX OF SABAH

  No Offer: SUPS/01/2012

  Offer Date30 January 2012

  Document Price: RM 10.00 (Money Order & Cheque payable to SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH)

  Closing Date: No later than 12:00 noon on 13 February 2012

  Place Form SubmittedQuotation Box Office of Federal Secretary SabahPrime Minister's Department, Level 7, Block A FederalGovernment Administrative Complex88400 Kota Kinabalu.

  Further information can be obtained at the Quotation / Tender.

 • Performance of the Client Charter January-March 2012

  No. Promises Perfomance Percentage (%)
  1 Targeting the Office Premises Committee Meeting to consider applications for new office space / extension of private buildings up to 12 times (monthly); Until March 2012, 3 out of 12 meetings were held 25%
  2 Targeting the Federal Housing Meeting for the application occupy quarters / flats belonging to the Federal Government under the Federal Secretary's Office conducted six (6) times a year (subject to availability of quarters / flats available); Until July 2012, 1 of 6 meetings have been held 16.67%
  3 Payment of revenue management services and commercial space every ten (10) day of each month; Until March 2012, all payments for services and commercial space paid every ten (10) day of every month 100%
  4 Application management of emergency repair work that requires immediate action within three (3) days from the date the complaint is received; All emergency work carried out within three (3) days of date complaint received 100%
  5 Ensure provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects used and spent the best possible way to reach the performance of not less than 90% expenditure of allocation received Provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects are set according to projections. 5 %
  6 Targeting travel claims, overtime allowance and payment of bills paid within 14 days from the date the claim / invoice is received in full; Until July 2012, all bills have been registered was paid less than 14 days 100%
  7 Targeting recruitment / filling PSUPS staff not less than 80% of total employment is approved; 43 posts from 47 successfully completed an approved employment. 91.49%
  8 Ensure that the complaints be acted upon within three (3) days from the date the complaint is received; There were 13 complaints and all complaints are taken within three (3) days of date complaint received 100%
  9 Targeting staff attending the course or training PSUPS at least seven (7) days in a year; A total of 2 out of 43 officers attend at least 7 days in a year. 4.65%
  10 Ensure compliance audit comment of not more than 3% (National Audit Department and Internal Audit PMO); No audit undertaken from January - July 2012 Unrelated
  11 Management of tender / quotation / contract / extension are processed in within three (3) months. All quotations are processed within three (3) months 100%
 • Performance of the Client Charter December 2011

  No. Promises Perfomance Percentage (%)
  1 Targeting the Office Premises Committee Meeting to consider applications for new office space / extension of private buildings up to 12 times (monthly); As of 31 December 2011, 11 out of 12 meetings were held 100%
  2 Targeting the Federal Housing Meeting for the application occupy quarters / flats belonging to the Federal Government under the Federal Secretary's Office conducted six (6) times a year (subject to availability of quarters / flats available); As of 31 December 2011, 6 out of 6 meetings has been implemented 100%
  3 Payment of revenue management services and commercial space every ten (10) day of each month; As of 31 December 2011, all payments for services and paid commercial space every ten (10) day of every month. 100%
  4 Application management of emergency repair work that requires immediate action within three (3) days from the date the complaint is received; All emergency work carried out within 3 days of date complaint received 100%
  5 Ensure provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects used and spent the best possible way to reach the performance of not less than 90% expenditure of allocation received Provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects are set according to projections. 97.80%
  6 Targeting travel claims, overtime allowance and payment of bills paid within 14 days from the date the claim / invoice is received in full; So far, all bills have been registered was paid less than 14 days 100%
  7 Targeting recruitment / filling PSUPS staff not less than 80% of total employment is approved; 42 posts from 44 successfully completed an approved employment. 100%
  8 Ensure that the complaints be acted upon within three (3) days from the date the complaint is received; All complaints are taken action within three (3) days of date complaint received 100%
  9 Targeting staff attending the course or training PSUPS at least seven (7) days in a year; 39 officers from 43 attend at least 7 days in a year. 90.70%
  10 Ensure compliance audit comment of not more than 3% (National Audit Department and Internal Audit PMO); No audit undertaken from January - 23 May 2011 Unrelated
  11 Management of tender / quotation / contract / extension are processed in within three (3) months. All quotations are processed within three (3) months 100%
 • Downloadable Forms Room Reservation For Sabah Federal Government Administration Complex

  Room Reservation Form can be downloadedvia the Download Section

 • Customer Satisfaction Survey Office of Federal Secretary Sabah

  Customer Satisfaction Survey Office of Federal Secretary Sabah can be accessedvia the linkeSurvey - Customer Satisfaction Survey Office of Federal Secretary

 • Quotations / Tenders 2012

  Results Offer Quotation / Tender

  No. Reference Tittle Quotation/Tender Successful Tender
  Bid Price (RM) Project implementation period
  SUPS 01 / 2012 Statement of Works Quotation For Supply And Install Rubber Hump Faath Enterprise RM68,560.00  4 Weeks
  SUPS 02 / 2012 Conference disassembling the Old System and Supply, Delivery, Installation, Testing, Menugasemula, Commissioning and Setting New System Conference Meeting Room, Level 7, Block A, Office of Federal Secretary, Federal Government Administrative Complex Sabah SUPS 02 / 2012 CANCELLED AND REOPEN. REFER SUPS 05 / 2012.
  SUPS 03 / 2012 Works Repair / Upgrade Sewage Waste Funnel System in Flat Federal Group 1 (JKR 11224) Sandakan Pemborong Mohd Ali Yusof RM40,100.00  4 Weeks
  SUPS 04 / 2012 Minor Repair Works of the Federal Flat at Unit D2 KM 5 Federal Flat, Jalan Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu SUPS 04 / 2012 CANCELLED BECAUSE NO ELIGIBLE PROVIDER.
  SUPS 05 / 2012 Conference disassembling the Old System and Supply, Delivery, Installation, Testing, Menugasemula, Commissioning and Setting New System Conference Meeting Room, Level 7, Block A, Office of Federal Secretary, Federal Government Administrative Complex Sabah Bumi Progresif Sdn Bhd RM81,400.00  4 Weeks
  SUPS 06 / 2012 Quotation Statement For The Wall Fence Building Apartments Likas Bay, Jalan Bukit Bendera Kota Kinabalu SUPS 06 / 2012 CANCELLED BECAUSE OF CHANGES IN SPECIFICATIONS.
  SUPS 07 / 2012 Quotation Statement for Canteen Services on Ranau Building SUPS 07 / 2012 CANCELLED BECAUSE NO ELIGIBLE PROVIDER. RE OPEN REFER SUPS 09/2012
  SUPS 09/ 2012 Quotation Statement for Canteen Services on Ranau Building Syarikat Warisan  RM400.00 2 Year

  SUPS 12 /2012
  Canteen Service at the Beaufort Federal Building, Sabah. SUPS 12 / 2012 CANCELLED BECAUSE NOTHING TO PARTICIPATE SUPPLIERS QUOTATION ISSUED.
  SUPS 13 /2012 Canteen Service at the Sandakan Federal Building, Sabah. Nur Enterprise  RM1,800.00 2 Year

  SUPS 14 /2012 Stationery Shops Services and Photocopying Services at the Sandakan Federal Building, Sabah. Syarikat Setia  RM 420.00 2 Year

  SUPS 15 /2012 Canteen Service at the Beaufort Federal Building, Sabah. Bina Jadi Construction  RM 403.00 2 Year
 • Assembly of the Council Department / Federal Statutory Bills of Sabah. 1 / 2012 and Council Message of Chief Minister of Sabah

   ASSEMBLY COUNCIL MEMBER SERVICES DEPARTMENT / FEDERAL STATUTORY BODIES IN SABAH NO. 1 OF 2012 AND THE MESSAGE RIGHT HONOURABLE CHIEF MINISTER SABAH

   

  date          :         9 JANUARy 2012 (monday)

  time           :          9.15 am

  place       :          DEWAN Auditorium, ARAS 1, Blok a, KPKPS

   JALAN UMS, KOTA KINABALU

Recognition

LRQA

Best viewed using Mozilla Firefox, Internet Explorer 8, Google Chrome

  Last Updated: 15.12.2014.
Total: 134164

Contact us

Office of Federal Secretary Sabah
Prime Minister's Department
Block A, 7th Floor, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah
P.O Box 2063, Jalan UMS,
88400 Kota Kinabalu, Sabah.

 • Telephone: 088-488881
 • Fax: 088-488889

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
You are here: Laman Utama