Prestasi Piagam Pelanggan September - Oktober 2017

Bil Janji Pencapaian Peratus (%)
1 Mensasarkan Mesyuarat Jawatankuasa Ruang Pejabat (JRP) bagi mempertimbangkan permohonan ruang pejabat baru/perlanjutan di bangunan swasta sebanyak 12 kali (sebulan sekali);    
2 Mensasarkan Mesyuarat Perumahan Persekutuan (JPP) bagi permohonan menduduki kuarters/Flat Persekutuan di bawah milik Pejabat Setiausaha Persekutuan diadakan enam (6) kali setahun (tertakluk pada kekosongan kuarters/flat yang ada);    
3 Pengurusan kutipan hasil pembayaran perkhidmatan dan ruang komersil setiap sepuluh (10) haribulan setiap bulan;    
4 Pengurusan permohonan kerja-kerja pembaikan kecemasan yang memerlukan tindakan segera dalam masa tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima;    
5 Memastikan peruntukan bagi kerja-kerja pembangunan dan penyelenggaraan di bawah Objek sebagai 28000 diguna dan dibelanjakan dengan sebaik mungkin dengan capaian prestasi perbelanjaan tidak kurang 90% daripada peruntukan yang diterima    
6 Mensasarkan tuntutan perjalanan, tuntutan elaun lebih masa dan pembayaran bil-bil dijelaskan dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen tuntutan/invois diterima dengan lengkap;    
7 Mensasarkan pengambilan / pengisian warga PSUPS tidak kurang 80% daripada jumlah penjawatan yang diluluskan;    
8 Memastikan setiap aduan diambil tindakan dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima;    
9 Mensasarkan warga PSUPS menghadiri kursus ataupun latihan
sekurang-kurangnya tujuh (7) hari dalam masa setahun;
   
10 Memastikan ketidakpatuhan teguran audit tidak lebih dari 3% (Jabatan Audit Negara dan Audit Dalam JPM);    
11 Pengurusan tender/sebutharga/kontrak/lanjutan diproses dalam
tempoh tiga (3) bulan.