Sejarah

Sejarah Penubuhan

Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah telah ditubuhkan pada tahun 1963 dengan tugas-tugas dan kuasa-kuasa tertentu dan telah dimansuhkan mulai 1 Jun 1982. Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah telah ditubuhkan semula pada 1 Mei 1990 berikutan daripada keputusan Jemaah Menteri pada 21 November 1989.

Setiausaha Persekutuan Sabah

Bil Nama Tahun Berkhidmat
1. En. Yap Kee Yik 1963
2. Datuk Abdul Aziz bin Ismail 16 Julai 1965 - 1 November 1967
3. Datuk Saad bin Walad 9 Disember 1967- 31 Disember 1973
4. Datuk Rozan bin Kuntom 1 Januari 1974 - 1 Januari 1976
5. Datuk Pawanchik bin Zainuddin 1 Januari 1976 - Mac 1982
6. Datuk Samsudin bin Osman 1 Mei 1990 - 1 September 1994
7. Datuk Zainuddin bin Awang Ngah 1 September 1994 - 23 Mac 1998
8. Datuk Alias bin Haji Ahmad 1 April 1998 - 2001
9. Dato' Haji Sulaiman bin Iberahim 1 Mei 2001 - November 2004
10. Datuk Amiruddin bin Hj. Abdullah 1 Januari 2005 - 16 September 2006
11. Datuk Ismail bin Haji Wadin 16 September 2006 - 29 Julai 2009
12. Datuk Muhammad Hatta bin Ab. Aziz 30 Julai 2009 - 19 September 2011
13. Dato' Khazali bin Haji Ahmad 17 Oktober 2011 - 21 Jun 2012
14. Dato' Abu Bakar bin Hassan 22 Jun 2012 - 01 Februari 2015
15. Datuk Borhan bin Dolah 04 Februari 2015 - 04 April 2017
16. Datuk Nor Rizan bin Mohd Thani 05 April 2017 sehingga kini.