Profil Jabatan

 

Visi

Peneraju perkhidmatan awam Persekutuan Sabah dalam menjalin perhubungan erat antara Kerajaan Persekutuan dan Negeri serta memudahcara pelaksanaan projek pembangunan Persekutuan.

 

Misi

Memperkasa perhubungan Agensi Persekutuan dan Kerajaan Negeri bagi mengoptimumkan penyampaian perkhidmatan.

 

Moto

Perhubungan Erat Perkhidmatan Cemerlang