Piagam Pelanggan

 1. Mensasarkan Mesyuarat Jawatankuasa Ruang Pejabat (JRP) bagi mempertimbangkan permohonan ruang pejabat baru/perlanjutan di bangunan swasta sebanyak 12 kali (sebulan sekali);

 2. Mensasarkan Mesyuarat Perumahan Persekutuan (JPP) bagi permohonan menduduki kuarters/Flat Persekutuan di bawah milik Pejabat Setiausaha Persekutuan diadakan enam (6) kali setahun( tertakluk pada kekosongan kuarters/flat yang ada );

 3. Pengurusan kutipan hasil pembayaran perkhidmatan dan ruang komersil setiap dua puluh lima (25) haribulan setiap bulan;

 4. Pengurusan permohonan kerja-kerja pembaikan kecemasan yang memerlukan tindakan segera dalam masa tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima;

 5. Memastikan peruntukan bagi kerja-kerja pembangunan dan penyelenggaraan di bawah Objek sebagai 28000 diguna dan dibelanjakan dengan sebaik mungkin dengan capaian prestasi perbelanjaan tidak kurang 90% daripada peruntukan yang diterima;

 6. Mensasarkan tuntutan perjalanan, tuntutan elaun lebih masa dan pembayaran bil-bil dijelaskan dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen tuntutan/invois diterima dengan lengkap;

 7. Mensasarkan pengambilan / pengisian warga PSUPS tidak kurang 80% daripada jumlah penjawatan yang diluluskan;

 8. Memastikan setiap aduan diambil tindakan dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima;

 9. Mensasarkan warga PSUPS menghadiri kursus ataupun latihan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari dalam masa setahun;

 10. Memastikan ketidakpatuhan teguran audit tidak lebih dari 3% (Jabatan Audit Negara dan Audit Dalam JPM);

 11. Pengurusan tender/sebutharga/kontrak/lanjutan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan.