RSS Feed http://www.psupsabah.gov.my/ Tue, 24 May 2016 23:03:15 GMT FeedCreator 1.8.0-dev (info@mypapit.net) Online Transactions http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/166-informasi-terkini/transaksi-atas-talian/306-online-transactions Online transactions in 2016

No. Services Jan Feb Mac Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec
1. etempahan 98 98 213                  
]]>
Tue, 01 Mar 2016 04:54:36 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/166-informasi-terkini/transaksi-atas-talian/306-online-transactions
Transaksi Atas Talian http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/transaksi-atas-talian Transaksi Atas Talian 2016

No. Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dec
1. etempahan  98 98  213                  
]]>
Tue, 01 Mar 2016 04:49:03 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/transaksi-atas-talian
Prestasi Piagam Pelanggan September - Oktober 2015 http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/pencapaian-piagam-pelanggan/445-prestasi-piagam-pelanggan-september-oktober-2015 Bil Janji Pencapaian Peratus (%) 1 Mensasarkan Mesyuarat Jawatankuasa Ruang Pejabat (JRP) bagi mempertimbangkan permohonan ruang pejabat baru/perlanjutan di bangunan swasta sebanyak 12 kali (sebulan sekali); Sehingga 31 Oktober 2015 sebanyak 10 Mesyuarat JRP telah diadakan 83.33% 2 Mensasarkan Mesyuarat Perumahan Persekutuan (JPP) bagi permohonan menduduki kuarters/Flat Persekutuan di bawah milik Pejabat Setiausaha Persekutuan diadakan enam (6) kali setahun (tertakluk pada kekosongan kuarters/flat yang ada); Sehingga 31 Oktober 2015 sebanyak 4 Mesyuarat JPP telah diadakan 66.66% 3 Pengurusan kutipan hasil pembayaran perkhidmatan dan ruang komersil setiap sepuluh (10) haribulan setiap bulan; Sehingga 31 Oktober 2015 sebanyak 150 daripada 179 kutipan Berjaya dikutip setiap 10 harbulan setiap bulan 83.80% 4 Pengurusan permohonan kerja-kerja pembaikan kecemasan yang memerlukan tindakan segera dalam masa tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima; Sehingga 31 Oktober 2015, sebanyak 24 pembaikan kecemasan dan kesemuanya dilaksanakan dalam tempoh 24 jam. 100.00% 5 Memastikan peruntukan bagi kerja-kerja pembangunan dan penyelenggaraan di bawah Objek sebagai 28000 diguna dan dibelanjakan dengan sebaik mungkin dengan capaian prestasi perbelanjaan tidak kurang 90% daripada peruntukan yang diterima

1)Peruntukan bagi Dasar Sedia Ada di bawah Objek Sebagai 28000 adalah Berjumlah RM1,310,424.00 dan telah dibelanjakan sebanyak RM1,171,192.37


2)Peruntukan bagi Dasar Baru di bawah Objek Sebagai 28000 adalah Berjumlah RM373,100.00 dan telah dibelanjakan sebanyak RM191,235.03.

89.37%

 

 

51.26%

6 Mensasarkan tuntutan perjalanan, tuntutan elaun lebih masa dan pembayaran bil-bil dijelaskan dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen tuntutan/invois diterima dengan lengkap; Sebanyak 187 bil telah dijelaskan bagi bulan September sehingga Oktober dalam tempoh kurang daripada 14 hari 100% 7 Mensasarkan pengambilan / pengisian warga PSUPS tidak kurang 80% daripada jumlah penjawatan yang diluluskan; 42 perjawatan daripada 45 perjawatan yang diluluskan berjaya diisi. 93.33% 8 Memastikan setiap aduan diambil tindakan dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima; SATU(1) aduan sahaja pada bulan oktober 2015 dan telah dipanjangkan kepada agensi berkaitan 100% 9 Mensasarkan warga PSUPS menghadiri kursus ataupun latihan
sekurang-kurangnya tujuh (7) hari dalam masa setahun; Pada September – Oktober 2015 hanya 23 orang  daripada 42 orang warga PSUPS yang telah mencukupi kehadiran kursus ataupun latihan dalam tempoh 7 hari. 54.76% 10 Memastikan ketidakpatuhan teguran audit tidak lebih dari 3% (Jabatan Audit Negara dan Audit Dalam JPM); Keputusan Indeks Akauntabiliti (AI) 2014      95.21% 11 Pengurusan tender/sebutharga/kontrak/lanjutan diproses dalam
tempoh tiga (3) bulan.

Tiada proses tender/ sebutharga untuk tempoh september - oktober 2015

    100.00% ]]>
Sat, 21 Nov 2015 06:49:07 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/pencapaian-piagam-pelanggan/445-prestasi-piagam-pelanggan-september-oktober-2015
Prestasi Piagam Pelanggan Julai - Ogos 2015 http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/pencapaian-piagam-pelanggan/442-prestasi-piagam-pelanggan-julai-ogos-2015 Bil Janji Pencapaian Peratus (%) 1 Mensasarkan Mesyuarat Jawatankuasa Ruang Pejabat (JRP) bagi mempertimbangkan permohonan ruang pejabat baru/perlanjutan di bangunan swasta sebanyak 12 kali (sebulan sekali); Sehingga 31 Ogos 2015 sebanyak 8 Mesyuarat JRP telah diadakan 66.66% 2 Mensasarkan Mesyuarat Perumahan Persekutuan (JPP) bagi permohonan menduduki kuarters/Flat Persekutuan di bawah milik Pejabat Setiausaha Persekutuan diadakan enam (6) kali setahun (tertakluk pada kekosongan kuarters/flat yang ada); Sehingga 31 Ogos 2015 sebanyak 4 Mesyuarat JPP telah diadakan 66.66% 3 Pengurusan kutipan hasil pembayaran perkhidmatan dan ruang komersil setiap sepuluh (10) haribulan setiap bulan; Sehingga 31 Ogos 2015 sebanyak 122 daripada 151 kutipan Berjaya dikutip setiap 10 harbulan setiap bulan 80.79% 4 Pengurusan permohonan kerja-kerja pembaikan kecemasan yang memerlukan tindakan segera dalam masa tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima; Sehingga 31 Ogos 2015, sebanyak 19 pembaikan kecemasan dan kesemuanya
dilaksanakan dalam tempoh 24 jam. 100.00% 5 Memastikan peruntukan bagi kerja-kerja pembangunan dan penyelenggaraan di bawah Objek sebagai 28000 diguna dan dibelanjakan dengan sebaik mungkin dengan capaian prestasi perbelanjaan tidak kurang 90% daripada peruntukan yang diterima

1)Peruntukan bagi Dasar Sedia Ada di bawah Objek Sebagai 28000 adalah Berjumlah RM1,261,415.00 dan telah dibelanjakan sebanyak RM893,492.35


2)Peruntukan bagi Dasar Baru di bawah Objek Sebagai 28000 adalah Berjumlah RM150,000.00 dan telah dibelanjakan sebanyak RM21,354.54.

70.83%

 

 

14.24%

6 Mensasarkan tuntutan perjalanan, tuntutan elaun lebih masa dan pembayaran bil-bil dijelaskan dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen tuntutan/invois diterima dengan lengkap; Sebanyak 145 bil telah dijelaskan bagi bulan Julai sehingga Ogos dalam tempoh kurang daripada 14 hari 100% 7 Mensasarkan pengambilan / pengisian warga PSUPS tidak kurang 80% daripada jumlah penjawatan yang diluluskan; 42 perjawatan daripada 46 perjawatan yang diluluskan berjaya diisi. 93.33% 8 Memastikan setiap aduan diambil tindakan dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima; Tiada sebarang aduan diterima sepanjang Julai – Ogos 2015 100% 9 Mensasarkan warga PSUPS menghadiri kursus ataupun latihan
sekurang-kurangnya tujuh (7) hari dalam masa setahun; Pada Julai – Ogos 2015 hanya 23 orang  daripada 42 orang warga PSUPS yang telah mencukupi kehadiran kursus ataupun latihan dalam tempoh 7 hari. 54.76% 10 Memastikan ketidakpatuhan teguran audit tidak lebih dari 3% (Jabatan Audit Negara dan Audit Dalam JPM); Keputusan Indeks Akauntabiliti (AI) 2014 belum dikeluarkan.     0.00% 11 Pengurusan tender/sebutharga/kontrak/lanjutan diproses dalam
tempoh tiga (3) bulan.

TIGA BELAS (13) sebutharga yang selesai diproses tidak melebihi tempoh TIGA (3) bulan dalam tempoh semasa.

    100.00% ]]>
Mon, 26 Oct 2015 09:35:31 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/pencapaian-piagam-pelanggan/442-prestasi-piagam-pelanggan-julai-ogos-2015
Prestasi Piagam Pelanggan Mei - Jun 2015 http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/pencapaian-piagam-pelanggan/441-prestasi-piagam-pelanggan-mei-jun-2015 Bil Janji Pencapaian Peratus (%) 1 Mensasarkan Mesyuarat Jawatankuasa Ruang Pejabat (JRP) bagi mempertimbangkan permohonan ruang pejabat baru/perlanjutan di bangunan swasta sebanyak 12 kali (sebulan sekali); Sehingga 30 Jun 2015 sebanyak 6 Mesyuarat JRP telah diadakan 50% 2 Mensasarkan Mesyuarat Perumahan Persekutuan (JPP) bagi permohonan menduduki kuarters/Flat Persekutuan di bawah milik Pejabat Setiausaha Persekutuan diadakan enam (6) kali setahun (tertakluk pada kekosongan kuarters/flat yang ada); Sehingga 30 Jun 2015 sebanyak 3 Mesyuarat JPP telah diadakan 50% 3 Pengurusan kutipan hasil pembayaran perkhidmatan dan ruang komersil setiap sepuluh (10) haribulan setiap bulan; Sehingga 30 Jun 2015 sebanyak 95 daripada 118 kutipan Berjaya dikutip setiap 10 harbulan setiap bulan 80.05% 4 Pengurusan permohonan kerja-kerja pembaikan kecemasan yang memerlukan tindakan segera dalam masa tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima; Sehingga 30 Jun 2015, sebanyak 16 pembaikan kecemasan dan kesemuanya
dilaksanakan dalam tempoh 24 jam. 100.00% 5 Memastikan peruntukan bagi kerja-kerja pembangunan dan penyelenggaraan di bawah Objek sebagai 28000 diguna dan dibelanjakan dengan sebaik mungkin dengan capaian prestasi perbelanjaan tidak kurang 90% daripada peruntukan yang diterima

1)Peruntukan bagi Dasar Sedia Ada di bawah Objek Sebagai 28000 adalah Berjumlah RM1,261,415.00 dan telah dibelanjakan sebanyak RM497,103.96


2)Peruntukan bagi Dasar Baru di bawah Objek Sebagai 28000 adalah Berjumlah RM150,000.00 dan telah dibelanjakan sebanyak RM12,114.54.

39.41%

 

 

8.08%

6 Mensasarkan tuntutan perjalanan, tuntutan elaun lebih masa dan pembayaran bil-bil dijelaskan dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen tuntutan/invois diterima dengan lengkap; Sebanyak 155 bil telah dijelaskan bagi bulan Mei sehingga Jun dalam tempoh
kurang daripada 14 hari 99.55% 7 Mensasarkan pengambilan / pengisian warga PSUPS tidak kurang 80% daripada jumlah penjawatan yang diluluskan; 43 perjawatan daripada 46 perjawatan yang diluluskan berjaya diisi. 93.48% 8 Memastikan setiap aduan diambil tindakan dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima; Tiada sebarang aduan diterima sepanjang Mei – Jun 2015 100% 9 Mensasarkan warga PSUPS menghadiri kursus ataupun latihan
sekurang-kurangnya tujuh (7) hari dalam masa setahun; Pada Mei – Jun 2015 hanya 14 orang  daripada 43 orang warga PSUPS yang telah mencukupi kehadiran kursus ataupun latihan dalam tempoh 7 hari. 32.56% 10 Memastikan ketidakpatuhan teguran audit tidak lebih dari 3% (Jabatan Audit Negara dan Audit Dalam JPM); Keputusan Indeks Akauntabiliti (AI) 2014 belum dikeluarkan.     0.00% 11 Pengurusan tender/sebutharga/kontrak/lanjutan diproses dalam
tempoh tiga (3) bulan.

TUJUH (7) sebutharga yang selesai diproses iaitu SUPS/04/2015, SUPS/05/2015, SUPS/06/2015, SUPS/07/2015, SUPS/08/2015,
SUPS/09/2015, & SUPS/10/2015

    100.00% ]]>
Mon, 26 Oct 2015 09:27:46 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/pencapaian-piagam-pelanggan/441-prestasi-piagam-pelanggan-mei-jun-2015
Keputusan Sebut Harga 2015 http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/keputusan-sebut-harga Keputusan Tawaran Sebut Harga

No. Rujukan

Tajuk Sebut Harga / Tender

Tempoh Siap / Kontrak

Penyebut Harga Berjaya

Harga Tawaran (RM)

SUPS/01/2015

KERJA-KERJA MENYELENGGARA, MEMBERSIH DAN MEMBUANG NAJIS DALAM SEPTIC TANK DAN MAIN HOLE DI BLOK A,B,C,D,E & F, FLAT PERSEKUTUAN K.M 4, JALAN TUARAN

   SATU    (1) MINGGU

ANAK SAMA KONTRAKTOR

36,681.00

SUPS/02/2015

KERJA-KERJA MEMBAIKI BUMBUNG BOCOR SERTA PANCURAN HUJAN DI FLAT PERSEKUTUAN K.M 4, JALAN TUARAN KOTA KINABALU (BLOK A,B,C,D,E & F)

TUJUH (7) MINGGU

AST ENTERPRISE

107,650.00

SUPS/03/2015

PERKHIDMATAN KAFETARIA DI RUMAH PERSEKUTUAN BEAUFORT SABAH

DUA  (2) TAHUN

PEMBORONG J.S ENTERPRISE

434.00

SUPS/04/2015

KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG JEREJAK (GRILLE) TINGKAP KUARTERS PERSEKUTUAN INDAH PERMAI KOTA KINABALU

DUA BELAS (12) MINGGU

MILLIONWORKS SOLUTION

89,100.00

SUPS/05/2015

 PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT, PEMBERSIHAN, MENCUCI BANGUNAN DAN MENYELENGGARA LANDSKAP DI FLAT PERSEKUTUAN DAERAH KUDAT

DUA 

(2)

TAHUN

 PAHLAWAN NIAGA ENTERPRISE

2,680.00

SUPS/06/2015

 PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT, PEMBERSIHAN, MENCUCI BANGUNAN DAN MENYELENGGARA LANDSKAP DI PANGSAPURI PERSEKUTUAN TELUK LIKAS, DAERAH KOTA KINABALU

 

DUA 

(2)

TAHUN

 BERKAT CAHAYA HOLDING

 4,602.80

SUPS/07/2015

 PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT, PEMBERSIHAN, MENCUCI BANGUNAN DAN MENYELENGGARA LANDSKAP DI FLAT PERSEKUTUAN KM.4 JALAN TUARAN, DAERAH KOTA KINABALU

 

DUA 

(2)

TAHUN

 ADHWA BERSAUDARA SDN. BHD

7,000.00

SUPS/08/2015

PERKHIDMATAN KAFETARIA DI WISMA PERSEKUTUAN SANDAKAN, SABAH

DUA 

(2)

TAHUN

PEMBORONG BESTARI

2,000.00

SUPS/09/2015

PERKHIDMATAN KAFETARIA DI KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN RANAU, SABAH

DUA 

(2)

TAHUN

SYARIKAT SUFIAH ENTERPRISE

500.00

SUPS/10/2015

PERKHIDMATAN KEDAI ALAT TULIS DAN PERKHIDMATAN FOTOKOPI DI WISMA PERSEKUTUAN SANDAKAN, SABAH

DUA 

(2)

TAHUN

SYARIKAT ANDIEZ

470.00

SUPS/11/2015

 PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT, PEMBERSIHAN, MENCUCI BANGUNAN DAN MENYELENGGARA LANDSKAP DI FLAT PERSEKUTUAN KENINGAU, DAERAH KENINGAU

 

DUA 

(2)

TAHUN

 

 NURLIAH ENTERPRISE

 1,420.00

SUPS/12/2015

  PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT, PEMBERSIHAN, MENCUCI BANGUNAN DAN MENYELENGGARA LANDSKAP DI FLAT PERSEKUTUAN JALAN KUKUSAN, DAERAH TAWAU

 

DUA 

(2)

TAHUN

 K WARISAN CLEANER ENTERPRISE

1,978.00

SUPS/13/2015

   PERKHIDMATAN PEMOTONGAN RUMPUT, PEMBERSIHAN, MENCUCI BANGUNAN DAN MENYELENGGARA LANDSKAP DI FLAT PERSEKUTUAN JALAN KUKUSAN, DAERAH TAWAU

 

DUA 

 

(2)

 

TAHUN

 

 NOR ENTERPRISE

2,950.00

 

 

 

 

 

 

 

]]>
Wed, 26 Aug 2015 09:04:58 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/keputusan-sebut-harga
Prestasi Piagam Pelanggan Mac - April 2015 http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/pencapaian-piagam-pelanggan/434-prestasi-piagam-pelanggan-mac-april-2015 Bil Janji Pencapaian Peratus (%) 1 Mensasarkan Mesyuarat Jawatankuasa Ruang Pejabat (JRP) bagi mempertimbangkan permohonan ruang pejabat baru/perlanjutan di bangunan swasta sebanyak 12 kali (sebulan sekali); Sehingga 30 April 2015 sebanyak 4 Mesyuarat JRP telah diadakan 33.33% 2 Mensasarkan Mesyuarat Perumahan Persekutuan (JPP) bagi permohonan menduduki kuarters/Flat Persekutuan di bawah milik Pejabat Setiausaha Persekutuan diadakan enam (6) kali setahun (tertakluk pada kekosongan kuarters/flat yang ada); Sehingga 30 April 2015 sebanyak 2 Mesyuarat JPP telah diadakan 33.33% 3 Pengurusan kutipan hasil pembayaran perkhidmatan dan ruang komersil setiap sepuluh (10) haribulan setiap bulan; Sehingga 30 April2015 sebanyak 64 daripada 80 kutipan Berjaya dikutip setiap 10 harbulan setiap bulan 80.00% 4 Pengurusan permohonan kerja-kerja pembaikan kecemasan yang memerlukan tindakan segera dalam masa tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima; Sehingga 30 April 2015, sebanyak 9 pembaikan kecemasan dan kesemuanya
dilaksanakan dalam tempoh 24 jam. 100.00% 5 Memastikan peruntukan bagi kerja-kerja pembangunan dan penyelenggaraan di bawah Objek sebagai 28000 diguna dan dibelanjakan dengan sebaik mungkin dengan capaian prestasi perbelanjaan tidak kurang 90% daripada peruntukan yang diterima

1)Peruntukan bagi Dasar Sedia Ada di bawah Objek Sebagai 28000 adalah Berjumlah RM1,261,415.00 dan telah dibelanjakan sebanyak RM497,103.96


2)Peruntukan bagi Dasar Baru di bawah Objek Sebagai 28000 adalah Berjumlah RM150,000.00 dan telah dibelanjakan sebanyak RM12,114.54.

39.41%

 

 

8.08%

6 Mensasarkan tuntutan perjalanan, tuntutan elaun lebih masa dan pembayaran bil-bil dijelaskan dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen tuntutan/invois diterima dengan lengkap; Sebanyak 155 bil telah dijelaskan bagi bulan Mac sehingga April dalam tempoh
kurang daripada 14 hari 99.55% 7 Mensasarkan pengambilan / pengisian warga PSUPS tidak kurang 80% daripada jumlah penjawatan yang diluluskan; 43 perjawatan daripada 46 perjawatan yang diluluskan berjaya diisi. 93.48% 8 Memastikan setiap aduan diambil tindakan dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima; Tiada sebarang aduan diterima sepanjang Mac – April 2015 100% 9 Mensasarkan warga PSUPS menghadiri kursus ataupun latihan
sekurang-kurangnya tujuh (7) hari dalam masa setahun; Pada Mac – April 2015 hanya 4 orang  daripada 43 orang warga PSUPS yang telah mencukupi kehadiran kursus ataupun latihan dalam tempoh 7 hari. 9.30% 10 Memastikan ketidakpatuhan teguran audit tidak lebih dari 3% (Jabatan Audit Negara dan Audit Dalam JPM); Keputusan Indeks Akauntabiliti (AI) 2014 belum dikeluarkan.     0.00% 11 Pengurusan tender/sebutharga/kontrak/lanjutan diproses dalam
tempoh tiga (3) bulan. TIGA (3) sebutharga yang selesai diproses iaitu SUPS/01/2015, SUPS/02/2015, & SUPS/03/2015     100.00% ]]>
Tue, 04 Aug 2015 04:24:47 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/pencapaian-piagam-pelanggan/434-prestasi-piagam-pelanggan-mac-april-2015
Kempen Penggunaan Sistem Ikuarters http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/166-informasi-terkini/transaksi-atas-talian/426-kempen-ikuarters Untuk makluman Tuan/Puan, Sistem ikuarters telah boleh digunakan untuk memohon kuarters Kerajaan Persekutuan Sabah. Permohonan Kuarters Kerajaan Persekutuan Sabah boleh di laksanakan secara atas talian melalui pautan http://i-kuarters.psupsabah.gov.my

Jika terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Puan Nurul Ashikin Yusop
Pegawai Teknologi Maklumat
088-488881 samb. 115

Puan Noor Hani Jaafar
Pembantu Tadbir (Unit BPPH)
088-488881 samb. 104

]]>
Thu, 14 May 2015 03:04:57 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/166-informasi-terkini/transaksi-atas-talian/426-kempen-ikuarters
Prestasi Piagam Pelanggan Januari - Februari 2015 http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/pencapaian-piagam-pelanggan/418-prestasi-piagam-pelanggan-januari-februari-2015 Bil Janji Pencapaian Peratus (%) 1 Mensasarkan Mesyuarat Jawatankuasa Ruang Pejabat (JRP) bagi mempertimbangkan permohonan ruang pejabat baru/perlanjutan di bangunan swasta sebanyak 12 kali (sebulan sekali); Sehingga 28 Februari 2015 sebanyak 2 Mesyuarat JRP telah diadakan 16.66% 2 Mensasarkan Mesyuarat Perumahan Persekutuan (JPP) bagi permohonan menduduki kuarters/Flat Persekutuan di bawah milik Pejabat Setiausaha Persekutuan diadakan enam (6) kali setahun (tertakluk pada kekosongan kuarters/flat yang ada); Sehingga 28 Februari 2015 sebanyak 1 Mesyuarat JPP telah diadakan 16.66% 3 Pengurusan kutipan hasil pembayaran perkhidmatan dan ruang komersil setiap sepuluh (10) haribulan setiap bulan; Sehingga 28 Februari 2015 sebanyak 31 daripada 40 kutipan Berjaya dikutip setiap 10 harbulan setiap bulan 77.50% 4 Pengurusan permohonan kerja-kerja pembaikan kecemasan yang memerlukan tindakan segera dalam masa tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima; Sehingga 28 Februari 2015, sebanyak 1 pembaikan kecemasan dan kesemuanya
dilaksanakan dalam tempoh 24 jam. 100.00% 5 Memastikan peruntukan bagi kerja-kerja pembangunan dan penyelenggaraan di bawah Objek sebagai 28000 diguna dan dibelanjakan dengan sebaik mungkin dengan capaian prestasi perbelanjaan tidak kurang 90% daripada peruntukan yang diterima

1)Peruntukan bagi Dasar Sedia Ada di bawah Objek Sebagai 28000 adalah Berjumlah RM1,261,415.00 dan telah dibelanjakan sebanyak RM353,448.15


2)Peruntukan bagi Dasar Baru di bawah Objek Sebagai 28000 adalah Berjumlah RM150,000.00 dan masih belum dibelanjakan.

28.02%

 

 

0.00%

6 Mensasarkan tuntutan perjalanan, tuntutan elaun lebih masa dan pembayaran bil-bil dijelaskan dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen tuntutan/invois diterima dengan lengkap; Sebanyak 64 bil telah dijelaskan bagi bulan Januari sehingga Februari dalam tempoh
kurang daripada 14 hari 100.00% 7 Mensasarkan pengambilan / pengisian warga PSUPS tidak kurang 80% daripada jumlah penjawatan yang diluluskan; 43 perjawatan daripada 46 perjawatan yang diluluskan berjaya diisi. 93.48% 8 Memastikan setiap aduan diambil tindakan dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima; Tiada sebarang aduan diterima sepanjang Januari – Februari 2015 100% 9 Mensasarkan warga PSUPS menghadiri kursus ataupun latihan
sekurang-kurangnya tujuh (7) hari dalam masa setahun; Pada Januari – Februari 2015 hanya 1 orang  daripada 43 orang warga PSUPS yang telah mencukupi kehadiran kursus ataupun latihan dalam tempoh 7 hari. 2.33% 10 Memastikan ketidakpatuhan teguran audit tidak lebih dari 3% (Jabatan Audit Negara dan Audit Dalam JPM); Keputusan Indeks Akauntabiliti (AI) 2014 belum dikeluarkan.     0.00% 11 Pengurusan tender/sebutharga/kontrak/lanjutan diproses dalam
tempoh tiga (3) bulan. Tiada sebarang Sebutharga dibawa ke Mesyauarat Jawatankuasa Pemilihan. Namun begitu terdapat TIGA (3) sebutharga masih dalam proses penilaian. EMPAT (4) sebutharga masih dalam pengiklanan.     0.00% ]]>
Tue, 24 Mar 2015 01:41:26 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/pencapaian-piagam-pelanggan/418-prestasi-piagam-pelanggan-januari-februari-2015
Results Quotation http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/164-informasi-terkini/keputusan-sebut-harga-tender/253-results-quotation Results Offers Quotation

No. Reference

Title Quotation/Tender

Completion / Contract Period

Succesful Tender

Bid Price (RM)

SUPS/01/2014

GROCERY STORE SERVICES AT 1st FLOOR SABAH FEDERAL GOVERNMENT ADMINISTRATION COMPLEX

       TWO       (2)   YEARS

SUNDRATECK SDN BHD

500.00

SUPS/02/2014

FENCE CONSTRUCTION WORK AT KM5 FEDERAL QUARTERS, JALAN KOMPLEKS SUKAN LIKAS, KOTA KINABALU

     EIGHT     (8)   WEEKS

NUHA JAYA ENTERPRISE

76,250.00

SUPS/03/2014

FENCE CONSTRUCTION WORK AT TAMAN INDAH PERMAI FEDERAL QUARTERS, KOTA KINABALU

       SIX         (6)   WEEKS

RAIBUMI CONSTRUCTION ENTERPRISE

110,103.59

SUPS/04/2014

REPAIRING LANDSLIDE WORK AT TAMAN INDAH PERMAI FEDERAL QUARTERS, KOTA KINABALU

     FOUR      (4)  WEEKS

CAHAYA TEKNIK

48,500.00

SUPS/05/2014

SUPPLY AND INSTALL GRILLE WORK AT TAMAN INDAH PERMAI FEDERAL QUARTERS, KOTA KINABALU

       SIX         (6)   WEEKS

KEKAL BERJAYA

46,500.00

SUPS/06/2014

CAFETARIA SERVICES AT RUMAH PERSEKUTUAN KENINGAU

       TWO       (2)   YEARS

ALZA ENTERPRISE

500.00

SUPS/07/2014

CAFETARIA SERVICES AT RUMAH PERSEKUTUAN KOTA KINABALU

       TWO       (2)   YEARS

PERMAX ENTERPRISE

2,790.00

SUPS/08/2014

QOUTATION RESULTS TO BE POSTPONE

SUPS/09/2014

STATIONARY SHOP SERVICES AT KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN SABAH (KPKPS)

       TWO       (2)   YEARS

KINUMAYA TRADING

600.00

SUPS/10/2014

MAINTENANCE, CLEANING AND DISPOSAL CISTERN WORKS INSIDE SEPTIC TANK AND MAIN HOLE AT BLOK A,B,C,D,E&F AT K.M.4  FEDERAL QUARTERS, JALAN TUARAN, KOTA KINABALU

       ONE        (1)  WEEKS

LANGKAH GEMILANG ENTERPRISE

44,994.00

SUPS/11/2014

CUTTING GRASS, CLEANING, WASHING BUILDING SERVICES AND MAINTENANCE LANDSCAPE AT KM.5 FEDERAL QUARTERS, JALAN KOMPLEKS SUKAN LIKAS, DAERAH KOTA KINABALU

      TWO       (2)   YEARS

DEWI PUTRA (M) ENTERPRISE

5,800.00

SUPS/12/2014

CUTTING GRASS, CLEANING, WASHING BUILDING SERVICES AND MAINTENANCE LANDSCAPE AT JKR 11222 & JKR 11223 FEDERAL QUARTERS,  SANDAKAN DISTRICT

      TWO       (2)   YEARS

PEMBORONG MUHD. ALI YUSOF

4,280.00

SUPS/13/2014

CUTTING GRASS, CLEANING, WASHING BUILDING SERVICES AND MAINTENANCE LANDSCAPE AT JKR 11224 FEDERAL QUARTERS,  SANDAKAN DISTRICT

     TWO       (2)   YEARS

RAWEE TRADING

2,011.00

SUPS/14/2014

SERVICE PREPARING FOOD IN CAFETARIA AT TAWAU FEDERAL HOUSE

      TWO       (2)   YEARS

SAFA ENTERPRISE

1,500.00

SUPS/15/2014

SERVICE PREAPARING FOOD IN CAFETARIA (BOOTH 5) AT KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN SABAH

      TWO       (2)   YEARS

ANAK SAMA KONTRAKTOR

960.00

SUPS/16/2014

SERVICE PREAPARING FOOD IN CAFETARIA (BOOTH 1 & 2) AT KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN SABAH

  TWO       (2)   YEARS

PEMBORONG REBINA

1,700.00

SUPS/17/2014

SERVICE PREAPARING FOOD IN CAFETARIA (BOOTH 6) AT KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN SABAH

  TWO       (2)   YEARS

NIKKI MANAGEMENT SDN.BHD

1,600.00

SUPS/18/2014

SERVICE PREAPARING FOOD IN CAFETARIA (BOOTH 4) AT KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN SABAH

  TWO       (2)   YEARS

SRS ENTERPRISE

1,488.00

]]>
Thu, 12 Mar 2015 02:18:04 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/164-informasi-terkini/keputusan-sebut-harga-tender/253-results-quotation
Performance of the Client Charter January - February 2015 http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/191-latest-information/client-charter-achievement/419-performance-of-the-client-charter-january-february-2015 No. Promises Perfomance Percentage (%) 1 Targeting the Office Premises Committee Meeting to consider applications for new office space / extension of private buildings up to 12 times (monthly); From January until February 201, 2 of the 12 meetings have been held 16.66% 2 Targeting the Federal Housing Meeting for the application occupy quarters / flats belonging to the Federal Government under the Federal Secretary's Office conducted six (6) times a year (subject to availability of quarters / flats available); From January until February 2014, 2 out of 6 of the meeting has been held 33.33% 3 Payment of revenue management services and commercial space every ten (10) day of each month; From January until February 2014, a total of 102 companies have paid commercial area rent on ten (10) day from 165 companies. 61.90% 4 Application management of emergency repair work that requires immediate action within three (3) days from the date the complaint is received; From January until February 2014, all complaints damage done within three (3) days of receipt 100% 5 Ensure provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects used and spent the best possible way to reach the performance of not less than 90% expenditure of allocation received Total of expenses RM951,494.46 from allocation that been provided for works under the development and maintenance of Object 28000 is set according to projections. 34.18% 6 Targeting travel claims, overtime allowance and payment of bills paid within 14 days from the date the claim / invoice is received in full; a  total of 68 bils was paid less than 14 days. 99.98% 7 Targeting recruitment / filling PSUPS staff not less than 80% of total employment is approved; 42 posts from 46 successfully completed an approved employment. 91.30% 8 Ensure that the complaints be acted upon within three (3) days from the date the complaint is received; From January until February 2014, all complaints are taken within three (3) days from date of receipt 100% 9 Targeting staff attending the course or training PSUPS at least seven (7) days in a year; From January until February 2014, only 1 officers out of 42 officers completed attended training at least 7 days in a year. 2.33% 10 Ensure compliance audit comment of not more than 3% (National Audit Department and Internal Audit JPM); Results for non-audit comments from the Audit Department not been announce     0% 11 Management of tender / quotation / contract / extension are processed in within three (3) months. From January until February 2014, none quotation been  processed     0% ]]> Tue, 03 Mar 2015 00:00:00 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/191-latest-information/client-charter-achievement/419-performance-of-the-client-charter-january-february-2015 Organizational Structure http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/100-maklumatkorporat/strukturorganisasi/312-organizational-structure Carta Organisasi PSUPS Mengikut Waran Perjawatan 2014 (2)

]]>
Sat, 28 Feb 2015 04:27:46 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/100-maklumatkorporat/strukturorganisasi/312-organizational-structure
Struktur Organisasi http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/maklumat-korporat/struktur-organisasi Carta Organisasi PSUPS Mengikut Waran Perjawatan 2014 (2)

]]>
Sat, 28 Feb 2015 04:26:19 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/maklumat-korporat/struktur-organisasi
History http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/97-maklumatkorporat/sejarah/244-article-history History of Establishment

Sabah Federal Secretary's Office was established in 1963 with the duties and certain powers and has been abolished from June 1, 1982. Sabah Federal Secretary's Office was established back on May 1, 1990 following the decision of the Cabinet on 21 November 1989.

Federal Secretary of Sabah

No Name Years Served
1. En. Yap Kee Yik 1963
2. Datuk Abdul Aziz bin Ismail 16 July 1965 - 1 November 1967
3. Datuk Saad bin Walad 9 December 1967- 31 December 1973
4. Datuk Rozan bin Kuntom 1 January 1974 - 1 January 1976
5. Datuk Pawanchik bin Zainuddin 1 January 1976 - March 1982
6. Datuk Samsudin bin Osman 1 May 1990 - 1 September 1994
7. Datuk Zainuddin bin Awang Ngah 1 September 1994 - 23 March 1998
8. Datuk Alias bin Haji Ahmad 1 April 1998 - 2001
9. Dato' Haji Sulaiman bin Iberahim 1 May 2001 - November 2004
10. Datuk Amiruddin bin Hj. Abdullah 1 January 2005 - 16 September 2006
11. Datuk Ismail bin Haji Wadin 16 September 2006 - 29 July 2009
12. Datuk Muhammad Hatta bin Ab. Aziz 30 July 2009 - 19 September 2011
13. Dato' Khazali bin Haji Ahmad 17 October 2011 - 21 Jun 2012
14. Dato' Abu Bakar bin Hassan 22 Jun 2012- 01 February 2015
15. Datuk Borhan Bin Dolah 04 Februari 2015 - Current

 

]]>
Fri, 27 Feb 2015 01:55:25 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/97-maklumatkorporat/sejarah/244-article-history
Sejarah http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/maklumat-korporat/sejarah Sejarah Penubuhan

Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah telah ditubuhkan pada tahun 1963 dengan tugas-tugas dan kuasa-kuasa tertentu dan telah dimansuhkan mulai 1 Jun 1982. Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah telah ditubuhkan semula pada 1 Mei 1990 berikutan daripada keputusan Jemaah Menteri pada 21 November 1989.

Setiausaha Persekutuan Sabah

Bil Nama Tahun Berkhidmat
1. En. Yap Kee Yik 1963
2. Datuk Abdul Aziz bin Ismail 16 Julai 1965 - 1 November 1967
3. Datuk Saad bin Walad 9 Disember 1967- 31 Disember 1973
4. Datuk Rozan bin Kuntom 1 Januari 1974 - 1 Januari 1976
5. Datuk Pawanchik bin Zainuddin 1 Januari 1976 - Mac 1982
6. Datuk Samsudin bin Osman 1 Mei 1990 - 1 September 1994
7. Datuk Zainuddin bin Awang Ngah 1 September 1994 - 23 Mac 1998
8. Datuk Alias bin Haji Ahmad 1 April 1998 - 2001
9. Dato' Haji Sulaiman bin Iberahim 1 Mei 2001 - November 2004
10. Datuk Amiruddin bin Hj. Abdullah 1 Januari 2005 - 16 September 2006
11. Datuk Ismail bin Haji Wadin 16 September 2006 - 29 Julai 2009
12. Datuk Muhammad Hatta bin Ab. Aziz 30 Julai 2009 - 19 September 2011
13. Dato' Khazali bin Haji Ahmad 17 Oktober 2011 - 21 Jun 2012
14. Dato' Abu Bakar bin Hassan 22 Jun 2012 - 01 Februari 2015
15. Datuk Borhan Bin Dolah 04 Februari 2015 - Hingga Kini
]]>
Fri, 27 Feb 2015 01:54:53 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/maklumat-korporat/sejarah
Performance of the Client Charter July - August 2014 http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/191-latest-information/client-charter-achievement/396-performance-of-the-client-charter-july-august-2014 No. Promises Perfomance Percentage (%) 1 Targeting the Office Premises Committee Meeting to consider applications for new office space / extension of private buildings up to 12 times (monthly); From July until end of August 2014, 8 of the 12 meetings have been held 67% 2 Targeting the Federal Housing Meeting for the application occupy quarters / flats belonging to the Federal Government under the Federal Secretary's Office conducted six (6) times a year (subject to availability of quarters / flats available); From July until end of August 2014, 4 out of 6 of the meeting has been held 67% 3 Payment of revenue management services and commercial space every ten (10) day of each month; From July until end of August 2014, a total of 35 companies have paid commercial area rent on ten (10) day from 42 companies. Only 1 arrears from Pos Malaysia Berhad  83.33% 4 Application management of emergency repair work that requires immediate action within three (3) days from the date the complaint is received; From July until end of August 2014, 23 complaints damage done within 24 hours of receipt 100% 5 Ensure provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects used and spent the best possible way to reach the performance of not less than 90% expenditure of allocation received

1) Total of expenses RM948,175.00 from allocation that been provided for works under the development and maintenance of Object 28000 is set according to projections are RM832,067.79

2) Total of expenses RM573,750.00 from allocation that been provided for works under New Policy the development and maintenance of Object 28000 is set according to projections are RM545,992.74

87.75%

 

 

95.10%

6 Targeting travel claims, overtime allowance and payment of bills paid within 14 days from the date the claim / invoice is received in full; a  total of 122 bils was paid less than 14 days. 100% 7 Targeting recruitment / filling PSUPS staff not less than 80% of total employment is approved; 43 posts from 44 successfully completed an approved employment. 97.73% 8 Ensure that the complaints be acted upon within three (3) days from the date the complaint is received;

From July until end of August 2014, THREE (3) complaints directly for PSUPS and FOUR (4) complaints for other agencies are taken within three (3) days from date of receipt as shown below:

Bil

Agency

Date Receive

Date Response

1

Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah

13 July 2014

14 July 2014 (1 days working hours)

2

KWSP

21 July 2014

22 July 2014 (1 days working hours)

3

Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah

30 July 2014

31 July 2014 (1 days working hours)

4

CIDB

04 August 2014

08 August 2014 (5 days working hours)

5

Jabatan Pendaftaran Negeri Sabah

05 August 2014

06 August 2014 (1 days working hours)

6

Jabatan Imigresen Negeri Sabah

09 August 2014

10 August 2014 (1 days working hours)

7

Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah

20 August 2014

21 August 2014 (1 days working hours)

 

100% 9 Targeting staff attending the course or training PSUPS at least seven (7) days in a year; From July until August 2014, only 30 officers out of 43 officers completed attended training at least 7 days in a year. 69.78% 10 Ensure compliance audit comment of not more than 3% (National Audit Department and Internal Audit JPM); Results for non-audit comments from the Audit Department not been announce     0% 11 Management of tender / quotation / contract / extension are processed in within three (3) months. From July until August 2014, ELEVEN (11) quotation been  processed within THREE (3) month.     100% ]]>
Mon, 29 Sep 2014 01:25:37 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/191-latest-information/client-charter-achievement/396-performance-of-the-client-charter-july-august-2014
Kempen Penggunaan Sistem eTempahan http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/pengumuman/kempen-penggunaan-sistem-etempahan Untuk makluman Tuan/Puan, Sistem eTempahan telah boleh digunakan untuk menempah bilik gunasama di Aras 1 dan Aras 2, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah. Tempahan bilik gunasama boleh dilaksanakan secara atas talian melalui pautan http://etempahan.psupsabah.gov.my

Jika terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Encik Mohamad Azwani bin Razab
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
088-488881 samb. 115

Encik Nin bin Junid
Penolong Pegawai Tadbir (Pentadbiran)
088-488881 samb. 116

]]>
Mon, 25 Aug 2014 10:53:23 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/pengumuman/kempen-penggunaan-sistem-etempahan
Performance of the Client Charter May - June 2014 http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/191-latest-information/client-charter-achievement/388-performance-of-the-client-charter-may-june-2014 No. Promises Perfomance Percentage (%) 1 Targeting the Office Premises Committee Meeting to consider applications for new office space / extension of private buildings up to 12 times (monthly); From May until end of June 2014, 6 of the 12 meetings have been held 50% 2 Targeting the Federal Housing Meeting for the application occupy quarters / flats belonging to the Federal Government under the Federal Secretary's Office conducted six (6) times a year (subject to availability of quarters / flats available); From May until end of June 2014, 3 out of 6 of the meeting has been held 50% 3 Payment of revenue management services and commercial space every ten (10) day of each month; From May until end of June 2014, a total of 34 companies have paid commercial area rent on ten (10) day from 42 companies. 80.95% 4 Application management of emergency repair work that requires immediate action within three (3) days from the date the complaint is received; From May until end of June 2014, 20 complaints damage done within 24 hours of receipt 100% 5 Ensure provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects used and spent the best possible way to reach the performance of not less than 90% expenditure of allocation received Total of expenses RM948,175.00 from allocation that been provided for works under the development and maintenance of Object 28000 is set according to projections are RM573,750.00 61.67% 6 Targeting travel claims, overtime allowance and payment of bills paid within 14 days from the date the claim / invoice is received in full; a  total of 124 bils was paid less than 14 days. 100% 7 Targeting recruitment / filling PSUPS staff not less than 80% of total employment is approved; 43 posts from 44 successfully completed an approved employment. 97.73% 8 Ensure that the complaints be acted upon within three (3) days from the date the complaint is received;

From May until end of June 2014, ONE(1) complaints directly for PSUPS and NINE (9) complaints for other agencies are taken within three (3) days from date of receipt as shown below:

Bil

Agency

Date Receive

Date Response

1

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sabah

07 May 2014

07 May 2014 (1 days working hours)

2

Jabatan Imigresen Negeri Sabah

13 May 2014

15 May 2014 (2 days working hours)

3

Jabatan Insolvensi Negeri Sabah

16 May 2014

16 May 2014 (1 days working hours)

4

Jabatan Kebajikan Am Sabah

15 May 2014

19 May 2014 (3 days working hours)

5

Jabatan Insolvensi Negeri Sabah

22 May 2014

22 May 2014 (1 days working hours)

6

Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah

11 June 2014

12 June 2014 (2 days working hours)

7

Jabatan Pendaftaran Negeri Sabah

20 June 2014

24 June 2014 (3 days working hours)

8

Pejabat Pembangunan Negeri Sabah

20 June 2014

24 June 2014 (3 days working hours)

9

Jabatan Akauntan Negara

23 June 2014

24 June 2014 (2 days working hours)

10

Jabatan Imigresen Negeri Sabah

23 June 2014

24 June 2014 (2 days working hours)

 

100% 9 Targeting staff attending the course or training PSUPS at least seven (7) days in a year; From May until June 2014, only 22 officers out of 42 officers completed attended training at least 7 days in a year. 51.16% 10 Ensure compliance audit comment of not more than 3% (National Audit Department and Internal Audit JPM); Results for non-audit comments from the Audit Department not been announce     0% 11 Management of tender / quotation / contract / extension are processed in within three (3) months. From May until June 2014, only ONE (1) quotation for SUPS/02/2014 been  processed within 36 days (1 month 6 days)     100% ]]>
Mon, 21 Jul 2014 04:23:18 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/191-latest-information/client-charter-achievement/388-performance-of-the-client-charter-may-june-2014
Performance of the Client Charter March - April 2014 http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/191-latest-information/client-charter-achievement/363-performance-of-the-client-charter-march-april-2014 No. Promises Perfomance Percentage (%) 1 Targeting the Office Premises Committee Meeting to consider applications for new office space / extension of private buildings up to 12 times (monthly); From March until end of April 2014, 4 of the 12 meetings have been held 33.33% 2 Targeting the Federal Housing Meeting for the application occupy quarters / flats belonging to the Federal Government under the Federal Secretary's Office conducted six (6) times a year (subject to availability of quarters / flats available); From March until end of April 2014, 3 out of 6 of the meeting has been held 50% 3 Payment of revenue management services and commercial space every ten (10) day of each month; From March until end of April 2014, a total of 59 companies have paid commercial area rent on ten (10) day from 84 companies. 70.23% 4 Application management of emergency repair work that requires immediate action within three (3) days from the date the complaint is received; From March until end of April 2014, 53 complaints damage done within three (3) days of receipt 100% 5 Ensure provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects used and spent the best possible way to reach the performance of not less than 90% expenditure of allocation received Total of expenses RM948,175.00 from allocation that been provided for works under the development and maintenance of Object 28000 is set according to projections. 43.40% 6 Targeting travel claims, overtime allowance and payment of bills paid within 14 days from the date the claim / invoice is received in full; a  total of 150 bils was paid less than 14 days. 100% 7 Targeting recruitment / filling PSUPS staff not less than 80% of total employment is approved; 43 posts from 46 successfully completed an approved employment. 93.48% 8 Ensure that the complaints be acted upon within three (3) days from the date the complaint is received;

From March until end of April 2014, ONE(1) complaints directly for PSUPS and THREE(3) complaints for other agencies are taken within three (3) days from date of receipt as shown below:

Bil Agency Date Receive Date Response
1 PSUPS 14 March 2014 17 March 2014 (2 days working hours)
2 Jabatan Peguam Negara Cawangan Sabah 13 March 2014 13 March 2014 (1 days working hours)
3 Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah 22 March 2014 22 March 2014 (1 days working hours)
4 Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS)   7 April 2014 10 April 2014 (3 days working hours)
100% 9 Targeting staff attending the course or training PSUPS at least seven (7) days in a year; From March until April 2014, only 10 officers out of 42 officers completed attended training at least 7 days in a year. 2.33% 10 Ensure compliance audit comment of not more than 3% (National Audit Department and Internal Audit JPM); Results for non-audit comments from the Audit Department not been announce     0% 11 Management of tender / quotation / contract / extension are processed in within three (3) months. From March until April 2014, only ONE (1) quotation been  processed     100% ]]>
Wed, 28 May 2014 09:28:54 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/191-latest-information/client-charter-achievement/363-performance-of-the-client-charter-march-april-2014
Performance of the Client Charter January - February 2014 http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/191-latest-information/client-charter-achievement/356-performance-of-the-client-charter-january-february-2014 No. Promises Perfomance Percentage (%) 1 Targeting the Office Premises Committee Meeting to consider applications for new office space / extension of private buildings up to 12 times (monthly); From January until February 2014, 2 of the 12 meetings have been held 16.66% 2 Targeting the Federal Housing Meeting for the application occupy quarters / flats belonging to the Federal Government under the Federal Secretary's Office conducted six (6) times a year (subject to availability of quarters / flats available); From January until February 2014, 2 out of 6 of the meeting has been held 33.33% 3 Payment of revenue management services and commercial space every ten (10) day of each month; From January until February 2014, a total of 102 companies have paid commercial area rent on ten (10) day from 165 companies. 61.90% 4 Application management of emergency repair work that requires immediate action within three (3) days from the date the complaint is received; From January until February 2014, all complaints damage done within three (3) days of receipt 100% 5 Ensure provision for works under the development and maintenance of the 28,000 objects used and spent the best possible way to reach the performance of not less than 90% expenditure of allocation received Total of expenses RM951,494.46 from allocation that been provided for works under the development and maintenance of Object 28000 is set according to projections. 34.18% 6 Targeting travel claims, overtime allowance and payment of bills paid within 14 days from the date the claim / invoice is received in full; a  total of 68 bils was paid less than 14 days. 99.98% 7 Targeting recruitment / filling PSUPS staff not less than 80% of total employment is approved; 42 posts from 46 successfully completed an approved employment. 91.30% 8 Ensure that the complaints be acted upon within three (3) days from the date the complaint is received; From January until February 2014, all complaints are taken within three (3) days from date of receipt 100% 9 Targeting staff attending the course or training PSUPS at least seven (7) days in a year; From January until February 2014, only 1 officers out of 42 officers completed attended training at least 7 days in a year. 2.33% 10 Ensure compliance audit comment of not more than 3% (National Audit Department and Internal Audit JPM); Results for non-audit comments from the Audit Department not been announce     0% 11 Management of tender / quotation / contract / extension are processed in within three (3) months. From January until February 2014, none quotation been  processed     0% ]]> Wed, 19 Mar 2014 09:14:55 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/191-latest-information/client-charter-achievement/356-performance-of-the-client-charter-january-february-2014 Campaign Using eTempahan System http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/204-announcement/309-campaign-using-etempahan-system For your information Sir/Madam, eTempahan system can be used now to reserve a room at Level 1 and Level 2 in the Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah. Room reservation can be access via link http://etempahan.psupsabah.gov.my

If there are any question, please contact:

Mr. Mohamad Azwani bin Razab
Assistant Information Technology Officer
088-488881 ext. 115

Mr. Nin bin Junid
Assistant Administrative Officer (Administration)
088-488881 ext. 116

]]>
Fri, 07 Feb 2014 00:42:45 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/204-announcement/309-campaign-using-etempahan-system
Department Profile http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/98-maklumatkorporat/profiljabatan/245-departmentprofile  

 

Vision

Be the best organization in the Sabah Federal Government relations excellence and State and federal property management by 2015.

 

Mission

Strengthening relations Federal and State agencies to improve service delivery and facilitate the strategic management of federal property and innovative

 

Motto

Closely Relations Service Excellence
]]>
Wed, 28 Aug 2013 08:53:12 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/98-maklumatkorporat/profiljabatan/245-departmentprofile
Profil Jabatan http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/maklumat-korporat/profil-jabatan  

Visi

Menjadi organisasi terunggul dalam kecemerlangan perhubungan Kerajaan Persekutuan dan Negeri Sabah serta pengurusan hartanah persekutuan menjelang 2015.

 

Misi

Memperkasa perhubungan agensi Persekutuan dan Kerajaan Negeri bagi memantapkan penyampaian perkhidmatan dan memudahcara pengurusan hartanah persekutuan secara strategik dan inovatif

 

Moto

Perhubungan Erat Perkhidmatan Cemerlang
]]>
Wed, 28 Aug 2013 08:50:54 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/maklumat-korporat/profil-jabatan
Sabah Federal Government Administration Complex Security Access Card Replacement Campaign http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/204-announcement/308-sabah-federal-government-administration-complex-security-access-card-replacement-campaign It is the responsibility of civil servants in the Sabah Federal Government Administration Complex to ensure the security access cards be renewed every two years.Please refer to the date of issuance of the card on the back of the card to find out the expiration date of access.Get a replacement form in the Downloads section.

]]>
Mon, 12 Aug 2013 06:14:08 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/204-announcement/308-sabah-federal-government-administration-complex-security-access-card-replacement-campaign
Quotations / Tenders 2012 http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/164-informasi-terkini/keputusan-sebut-harga-tender/320-quotations-tenders-2012 Results Offer Quotation / Tender

No. Reference Tittle Quotation/Tender Successful Tender
Bid Price (RM) Project implementation period
SUPS 01 / 2012 Statement of Works Quotation For Supply And Install Rubber Hump Faath Enterprise RM68,560.00  4 Weeks
SUPS 02 / 2012 Conference disassembling the Old System and Supply, Delivery, Installation, Testing, Menugasemula, Commissioning and Setting New System Conference Meeting Room, Level 7, Block A, Office of Federal Secretary, Federal Government Administrative Complex Sabah SUPS 02 / 2012 CANCELLED AND REOPEN. REFER SUPS 05 / 2012.
SUPS 03 / 2012 Works Repair / Upgrade Sewage Waste Funnel System in Flat Federal Group 1 (JKR 11224) Sandakan Pemborong Mohd Ali Yusof RM40,100.00  4 Weeks
SUPS 04 / 2012 Minor Repair Works of the Federal Flat at Unit D2 KM 5 Federal Flat, Jalan Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu SUPS 04 / 2012 CANCELLED BECAUSE NO ELIGIBLE PROVIDER.
SUPS 05 / 2012 Conference disassembling the Old System and Supply, Delivery, Installation, Testing, Menugasemula, Commissioning and Setting New System Conference Meeting Room, Level 7, Block A, Office of Federal Secretary, Federal Government Administrative Complex Sabah Bumi Progresif Sdn Bhd RM81,400.00  4 Weeks
SUPS 06 / 2012 Quotation Statement For The Wall Fence Building Apartments Likas Bay, Jalan Bukit Bendera Kota Kinabalu SUPS 06 / 2012 CANCELLED BECAUSE OF CHANGES IN SPECIFICATIONS.
SUPS 07 / 2012 Quotation Statement for Canteen Services on Ranau Building SUPS 07 / 2012 CANCELLED BECAUSE NO ELIGIBLE PROVIDER. RE OPEN REFER SUPS 09/2012
SUPS 09/ 2012 Quotation Statement for Canteen Services on Ranau Building Syarikat Warisan  RM400.00 2 Year

SUPS 12 /2012
Canteen Service at the Beaufort Federal Building, Sabah. SUPS 12 / 2012 CANCELLED BECAUSE NOTHING TO PARTICIPATE SUPPLIERS QUOTATION ISSUED.
SUPS 13 /2012 Canteen Service at the Sandakan Federal Building, Sabah. Nur Enterprise  RM1,800.00 2 Year

SUPS 14 /2012 Stationery Shops Services and Photocopying Services at the Sandakan Federal Building, Sabah. Syarikat Setia  RM 420.00 2 Year

SUPS 15 /2012 Canteen Service at the Beaufort Federal Building, Sabah. Bina Jadi Construction  RM 403.00 2 Year
]]>
Thu, 08 Aug 2013 14:47:55 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/164-informasi-terkini/keputusan-sebut-harga-tender/320-quotations-tenders-2012
Kempen Penggantian Kad Akses Keselamatan Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/pengumuman/kempen-penggantian-kad-akses-keselamatan-kompleks-pentadbiran-kerajaan-persekutuan-sabah Adalah menjadi tanggungjawab penjawat awam di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah untuk memastikan kad akses keselamatan diperbaharui setiap 2 tahun. Sila rujuk tarikh pengeluaran kad di muka belakang kad bagi mengetahui tarikh tamat tempoh akses. Dapatkan borang penggantian di Seksyen Muat Turun.

]]>
Wed, 07 Aug 2013 04:17:51 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/pengumuman/kempen-penggantian-kad-akses-keselamatan-kompleks-pentadbiran-kerajaan-persekutuan-sabah
Client Charter http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/99-maklumatkorporat/piagampelanggan/246-clientcharter
 • Targeting Office Space Committee Meeting (JRP) to consider the application of new office space / extension in private buildings by 12 times (once a month;)

 • Targeting Federal Housing Meeting (JPP) for applications occupy quarters / Flat under-owned Federal Office of Federal Secretary held six (6) times per year (subject to availability of quarters / flats available);

 • Revenue collection management services payments and commercial space every twenty-five (25) day of each month;

 • Management application emergency repair work that requires immediate action within three (3) days of receipt;

 • Ensure the provision of development works and maintenance under 28000 Object used and expended to reach the best possible performance not spending about 90% of the allocation received;

 • Targeting travel claims, overtime claims and payment of bills paid within 14 days from the date the claim / invoice received in full;

 • Targeting recruitment / entry PSUPS citizens not less than 80% of the total employment is approved;

 • Ensure that each complaint be taken within three (3) days of receipt;

 • Targeting senior PSUPS or attend training at least seven (7) days in a year;

 • Ensure compliance audit comments are not more than 3% (National Audit Department and Audit JPM);/

 • Management of tenders / quotations / contracts / extensions processed within three (3) months./

 • ]]>
  Fri, 26 Jul 2013 07:40:14 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/99-maklumatkorporat/piagampelanggan/246-clientcharter
  Piagam Pelanggan http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/maklumat-korporat/piagam-pelanggan
 • Mensasarkan Mesyuarat Jawatankuasa Ruang Pejabat (JRP) bagi mempertimbangkan permohonan ruang pejabat baru/perlanjutan di bangunan swasta sebanyak 12 kali (sebulan sekali);

 • Mensasarkan Mesyuarat Perumahan Persekutuan (JPP) bagi permohonan menduduki kuarters/Flat Persekutuan di bawah milik Pejabat Setiausaha Persekutuan diadakan enam (6) kali setahun( tertakluk pada kekosongan kuarters/flat yang ada );

 • Pengurusan kutipan hasil pembayaran perkhidmatan dan ruang komersil setiap dua puluh lima (25) haribulan setiap bulan;

 • Pengurusan permohonan kerja-kerja pembaikan kecemasan yang memerlukan tindakan segera dalam masa tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima;

 • Memastikan peruntukan bagi kerja-kerja pembangunan dan penyelenggaraan di bawah Objek sebagai 28000 diguna dan dibelanjakan dengan sebaik mungkin dengan capaian prestasi perbelanjaan tidak kurang 90% daripada peruntukan yang diterima;

 • Mensasarkan tuntutan perjalanan, tuntutan elaun lebih masa dan pembayaran bil-bil dijelaskan dalam tempoh 14 hari dari tarikh dokumen tuntutan/invois diterima dengan lengkap;

 • Mensasarkan pengambilan / pengisian warga PSUPS tidak kurang 80% daripada jumlah penjawatan yang diluluskan;

 • Memastikan setiap aduan diambil tindakan dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh aduan diterima;

 • Mensasarkan warga PSUPS menghadiri kursus ataupun latihan sekurang-kurangnya tujuh (7) hari dalam masa setahun;

 • Memastikan ketidakpatuhan teguran audit tidak lebih dari 3% (Jabatan Audit Negara dan Audit Dalam JPM);

 • Pengurusan tender/sebutharga/kontrak/lanjutan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan.

 • ]]>
  Thu, 25 Jul 2013 02:35:09 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/maklumat-korporat/piagam-pelanggan
  Video http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article?id=223:video Video Korporat Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah 2008

  Video Korporat Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah 2009

  ]]>
  Sat, 16 Mar 2013 05:55:37 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article?id=223:video
  Alamat & Lokasi http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/102-hubungikami/alamatalokasi/148-alamatalokasi

  Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah  
  Aras 7, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah
  Beg Berkunci No. 2063, Jalan UMS
  88400 Kota Kinabalu, Sabah.

  Tel: 088 488881

  Fax: 088 488889

  Emel: psups@supsabah.jpm.my

  {mosmap}

  ]]>
  Wed, 26 Dec 2012 09:53:16 GMT http://www.psupsabah.gov.my/index.php/bm/component/content/article/102-hubungikami/alamatalokasi/148-alamatalokasi