Categories:

Pembekal adalah dipelawa daripada Syarikat-syarikat yang berdaftar dengan KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA dalam kod bidang yang berkaitan dan kriteria berkaitan seperti berikut:

KETERANGAN TAWARAN : SEBUTHARGA PERKHIDMATAN SEWAAN ,
PENYELENGGARAAN DAN BACAAN METER MESIN PENYALIN DIGITAL PELBAGAI
FUNGSI BERWARNA HITAM DAN PUTIH YANG MESRA ALAM SEBANYAK DUA (2) UNIT BAGI TEMPOH TIGA PULUH ENAM (36) BULAN DI PEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN
SABAH, JABATAN PERDANA MENTERI
JENIS TAWARAN : Terbuka
KOD BIDANG :

Kod BidangBidangSub BidangPecahan Sub Bidang
221502PERKHIDMATANPENYEWAAN DAN
PENGURUSAN
MESIN DAN PERALATAN
PEJABAT

TARIKH MULA TAWARAN : 12/04/2022
TARIKH TUTUP TAWARAN : 19/04/2022
TEMPOH SAH LAKU : 90
LOKALITI :

lokasi

Negeri
SABAH

Syarikat/Firma/Koperasi/Pemilikan Tunggal hendaklah mengambil perhatian bahawa setiap transaksi melalui Sistem ePerolehan akan dikenakan fi perkhidmatan sebanyak 0.4% (kosong perpuluhan empat peratus) mengikut setiap nilai invois yang dikemukakan kepada Kerajaan tertakluk kepada had maksimum RM 4,800.00 (Ringgit Malaysia : Empat Ribu dan Lapan Ratus) bagi invois yang bernilai RM 1.2 juta (Ringgit Malaysia : Satu Juta Dua Ratus Ribu) atau lebih.