Soalan Lazim

Setiap kehilangan kad individu bagi kad akses keselamatan hendaklah dilaporkan kepada Pejabat ini melalui surat rasmi dari jabatan tuan / puan dengan menyertakan sekali borang permohonan beserta gambar dan bayaran denda sebanyak RM30 secara tunai atau wang pos atas nama “SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH”.

Tidak. Merujuk kepada Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2011, PEMANSUHAN KEPERLUAN MENGEMUKAKAN LAPORAN POLIS YANG TIDAK MERUPAKAN SUATU KEHENDAK UNDANG-UNDANG DALAM BERURUSAN DENGAN AGENSI KERAJAAN, laporan polis adalah tidak lagi diperlukan.

Ya. Setiap kad mempunyai tempoh sah selama 2 tahun bermula dari tarikh kad dikeluarkan. Sila rujuk pada muka belakang kad untuk mengetahui tarikh kad dikeluarkan. Sekiranya telah tamat tempoh, tuan / puan hendaklah menukar kepada kad yang baru dengan kadar yang segera bagi mengelakkan sebarang masalah yang mungkin timbul.

Scroll to Top