Frequently Asked Question

The Management Services Division

Setiap kehilangan kad individu bagi kad akses keselamatan hendaklah dilaporkan kepada Pejabat ini melalui surat rasmi dari jabatan tuan / puan dengan menyertakan sekali borang permohonan beserta gambar dan bayaran denda sebanyak RM30 secara tunai atau wang pos atas nama "SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH".

Tidak. Merujuk kepada Pekeliling Am Bilangan 3 Tahun 2011, PEMANSUHAN KEPERLUAN MENGEMUKAKAN LAPORAN POLIS YANG TIDAK MERUPAKAN SUATU KEHENDAK UNDANG-UNDANG DALAM BERURUSAN DENGAN AGENSI KERAJAAN, laporan polis adalah tidak lagi diperlukan.

Ya. Setiap kad mempunyai tempoh sah selama 2 tahun bermula dari tarikh kad dikeluarkan. Sila rujuk pada muka belakang kad untuk mengetahui tarikh kad dikeluarkan. Sekiranya telah tamat tempoh, tuan / puan hendaklah menukar kepada kad yang baru dengan kadar yang segera bagi mengelakkan sebarang masalah yang mungkin timbul.

RECOGNITION

Best viewed using Mozilla Firefox, Internet Explorer 8, Google Chrome

CONTACT US

Office of Federal Secretary Sabah

Prime Minister’s Department

Block A, 7th Floor, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah

P.O Box 2063, Jalan UMS,

88400 Kota Kinabalu, Sabah.

CONNECT WITH US

We’re on Social Networks. Follow us & get in touch.

Updated Date: 02/10/2023

© 2022 Official Website of the Sabah Federal Secretary’s Office.