Kota Kinabalu Federal Building

Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Angkatan Pertahanan Awam Malaysia

Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Jabatan Pendidikan Negeri Sabah

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah (JKNS)

Jabatan Ketua Pengarah Tanah & Galian Persekutuan (JKPTG)

Perbendaharaan Malaysia Sabah (PMS)

Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan (i-LEAD)

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah (JKNS)

Jabatan Kesihatan Negeri Sabah (JKNS)

Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM)

RECOGNITION

Best viewed using Mozilla Firefox, Internet Explorer 8, Google Chrome

CONTACT US

Office of Federal Secretary Sabah

Prime Minister’s Department

Block A, 7th Floor, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah

P.O Box 2063, Jalan UMS,

88400 Kota Kinabalu, Sabah.

CONNECT WITH US

We’re on Social Networks. Follow us & get in touch.

Updated Date: 09/06/2023

© 2022 Official Website of the Sabah Federal Secretary’s Office.