Common Use Federal Buildings

Nama BangunanNama AgensiAras / TingkatBlok
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah Kombinasi SaudagarBawahA
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahJABATAN PERKHIDMATAN AWAM (JPA)1A
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahSURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM (SPA)1A
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahSURUHANJAYA PERKHIDMATAN PELAJARAN (SPP)1A
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahPEJABAT PILIHAN RAYA NEGERI SABAH (SPR)2A
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahSURUHANJAYA PENCEGAH RASUAH MALAYSIA (SPRM)3A
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahJABATAN RELAWAN MALAYSIA ( RELA)3A
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahJABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL3A
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahKEMENTERIAN DALAM NEGERI ( BAHAGIAN PENGUATKUASA DAN KAWALAN)3A
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahPEJABAT KEMENTRIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA4A
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahJABATAN ALAM SEKITAR4A
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahJABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT(KEMAS)5A
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahJABATAN INSOLVENSI MALAYSIA5A
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahJABATAN PEGUAM NEGARA5A
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahPEJABAT KEMENTRIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA6A
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahJABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)6A
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahMAJLIS KESELAMATAN NEGARA6A
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahPEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA (CGSO)6A
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahPEJABAT SETIAUSAHA PERSEKUTUAN SABAH7A
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahUNIT PERMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU)7A
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahKEMENTERIAN LUAR NEGERI7A
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahJABATAN IMIGRESEN MALAYSIA CAWANGAN SABAH1B
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahJABATAN PENDAFTARAN NEGARA1B
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahJABATAN PENDAFTARAN NEGARA2B
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahJABATAN IMIGRESEN MALAYSIA CAWANGAN SABAH2B
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahJABATAN PENDAFTARAN NEGARA3B
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahJABATAN IMIGRESEN MALAYSIA CAWANGAN SABAH3B
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahJABATAN PENDAFTARAN NEGARA4B
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahJABATAN IMIGRESEN MALAYSIA CAWANGAN SABAH4B
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahJABATAN PENDAFTARAN NEGARA5B
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahMAJLIS KESELAMATAN NEGARA5B
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahJABATAN PERANGKAAN MALAYSIA1C
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahJABATAN PERANGKAAN MALAYSIA2C
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahJABATAN PERANGKAAN MALAYSIA3C
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahPASUKAN PROJEK KHAS4C
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan SabahPEJABAT PEMBANGUNAN NEGERI SABAH5C
Rumah Persekutuan Kota KinabaluJabatan Kesihatan Negeri Sabah (JKNS)Bawah
Rumah Persekutuan Kota KinabaluAngkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM)Bawah
Rumah Persekutuan Kota KinabaluJabatan Kesihatan Negeri Sabah (JKNS)1
Rumah Persekutuan Kota KinabaluJabatan Ketua Pengarah Tanah & Galian Persekutuan (JKPTG)2
Rumah Persekutuan Kota KinabaluPerbendaharaan Malaysia Sabah (PMS)2
Rumah Persekutuan Kota KinabaluInstitut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan (i-LEAD)2
Rumah Persekutuan Kota KinabaluJabatan Kesihatan Negeri Sabah (JKNS)3
Rumah Persekutuan Kota KinabaluJabatan Pendidikan Negeri Sabah4
Rumah Persekutuan Kota KinabaluJabatan Pendidikan Negeri Sabah5
Rumah Persekutuan Kota KinabaluJabatan Pendidikan Negeri Sabah6
Rumah Persekutuan Kota KinabaluAngkatan Pertahanan Awam Malaysia6
Rumah Persekutuan Kota KinabaluJabatan Pendidikan Negeri Sabah7
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan RanauMahkamah Majistret Daerah Ranau1A
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan RanauMahkamah Majistret Daerah Ranau2A
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan RanauPejabat Penyelia Bangunan (KSSB)BawahB
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan RanauPejabat Imigresen RanauBawahB
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan RanauJabatan Pendaftaran Negara Daerah RanauBawahB
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan RanauJabatan Pengangkutan Jalan Cawangan RanauBawahB
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan RanauPejabat Penerangan Daerah Ranau1B
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan RanauPejabat Kemas Daerah Ranau1B
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan RanauPejabat Perpaduan Daerah Ranau1B
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan RanauPejabat Fama Daerah Ranau2B
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan RanauPejabat Tenaga Kerja Ranau2B
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan RanauPejabat Sukarelawan Daerah Ranau2B
Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan RanauPejabat Pendidikan Daerah Ranau3B
Wisma Persekutuan TawauSURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAMBawah
Wisma Persekutuan TawauKOMBINASI SAUDAGAR S/BBawah
Wisma Persekutuan TawauKANTINBawah
Wisma Persekutuan TawauSUPS @ JABATAN PEGUAM1
Wisma Persekutuan TawauJABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL1
Wisma Persekutuan TawauJABATAN PENILAIAN & PERKHIDMATAN HARTA1
Wisma Persekutuan TawauKEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI & KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN1
Wisma Persekutuan TawauPEJABAT RELA DAERAH2
Wisma Persekutuan TawauPERTAHANAN AWAM MALAYSIA2
Wisma Persekutuan TawauJABATAN PENERANGAN MALAYSIA2
Wisma Persekutuan TawauJABATAN TENAGA KERJA2
Wisma Persekutuan TawauJABATAN IMIGRESEN3
Wisma Persekutuan TawauJABATAN BELIA DAN SUKAN ( P )4
Wisma Persekutuan TawauJABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT4
Wisma Persekutuan TawauJEMAAH NAZIR & JAMINAN KUALITI4
Wisma Persekutuan TawauJABATAN AKAUNTAN NEGARA4
Wisma Persekutuan TawauPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH5
Wisma Persekutuan TawauSURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA6
Wisma Persekutuan TawauJABATAN PERANGKAAN6
Wisma Persekutuan TawauMAJLIS KESELAMATAN NEGARA6
Wisma Persekutuan TawauSURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA (SPRM)6
Wisma Persekutuan TawauPEJABAT UNIT PENGUATKUASA FARMASI7
Rumah Persekutuan BeaufortJabatan Tenaga KerjaBawah
Rumah Persekutuan BeaufortJabatan Perpaduan Negara dan Integrasi NasionalBawah
Rumah Persekutuan BeaufortJabatan Pendaftaran Negara1
Rumah Persekutuan BeaufortKombinasi Saudagar1
Rumah Persekutuan BeaufortPejabat Belia & Sukan (P)1
Rumah Persekutuan BeaufortSuruhanjaya Koperasi Malaysia1
Rumah Persekutuan BeaufortPusat Teknologi Pendidikan2
Rumah Persekutuan BeaufortPejabat Pendidikan Daerah2
Rumah Persekutuan BeaufortPusat Teknologi Pendidikan3
Rumah Persekutuan BeaufortPejabat Pendidikan Daerah3
Wisma Persekutuan SandakanJABATAN PENDAFTARAN NEGARABawah
Wisma Persekutuan SandakanPEJABAT POS MALAYSIABawah
Wisma Persekutuan SandakanUNIT KAWALAN RACUN PEROSAK, JABATAN PERTANIAN MALAYSIABawah
Wisma Persekutuan SandakanANGKATAN PERTAHANAN AWAM MALAYSIA (APM)Bawah
Wisma Persekutuan SandakanKOMBINASI SAUDAGAR (BUILDING MAINTENANCE)Bawah
Wisma Persekutuan SandakanPEJABAT PENERANGAN BAHAGIAN SANDAKAN1
Wisma Persekutuan SandakanJEMAAH NAZIR DAN JAMINAN KUALITI1
Wisma Persekutuan SandakanKEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA (KPDDNHEP)1
Wisma Persekutuan SandakanJABATAN AKUNTAN NEGARA2
Wisma Persekutuan SandakanJABATAN PERANGKAAN MALAYSIA2
Wisma Persekutuan SandakanSURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA2
Wisma Persekutuan SandakanPEJABAT PEGUAM NEGARA2
Wisma Persekutuan SandakanJABATAN IMIGRESEN MALAYSIA3
Wisma Persekutuan SandakanJABATAN AUDIT NEGARA4
Wisma Persekutuan SandakanSURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA4
Wisma Persekutuan SandakanJABATAN TENAGA KERJA4
Wisma Persekutuan SandakanPEJABAT PENDIDIKAN DAERAH SANDAKAN5
Wisma Persekutuan SandakanPEJABAT KESIHATAN KAWASAN SANDAKAN6
Wisma Persekutuan SandakanMAJILIS KESELAMATAN NEGARA (MKN)6
Wisma Persekutuan SandakanCAWANGAN PENGUATKUASA FARMASI6
Wisma Persekutuan SandakanJABATAN SUKARELAWAN MALAYSIA (RELA)6
Wisma Persekutuan SandakanJABATAN PENYIARAN MALAYSIA (SANDAKAN FM)6
Wisma Persekutuan SandakanSURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA7
Wisma Persekutuan SandakanPEJABAT PERGIGIAN SANDAKAN7
Wisma Persekutuan SandakanJABATAN BELIA DAN SUKAN PERSEKUTUAN7
Wisma Persekutuan SandakanJABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS)7
Wisma Persekutuan SandakanPASUKAN PROJEK KHAS 27
Wisma Persekutuan SandakanPEJABAT KESIHATAN KAWASAN SANDAKAN (UNIT KEJURURAWATAN & PROMOSI KESIHATAN)7
Bangunan Gunasama Persekutuan Kota BeludJabatan Pengangkutan Jalan Daerah Kota BeludBawahB
Bangunan Gunasama Persekutuan Kota BeludJabatan Tenaga Kerja Daerah Kota Belud1B
Bangunan Gunasama Persekutuan Kota BeludJabatan Pendaftaran Negara Daerah Kota BeludBawahC
Bangunan Gunasama Persekutuan Kota BeludPejabat Sukarelawan Daerah Kota Belud (RELA)1C
Bangunan Gunasama Persekutuan Kota BeludPejabat Pendidikan Daerah Kota Belud1D
Bangunan Gunasama Persekutuan Kota BeludPejabat Pergigian Kawasan Kota BeludBawahE
Bangunan Gunasama Persekutuan Kota BeludPejabat Pendidikan Daerah Kota Belud1E
Bangunan Gunasama Persekutuan Kota BeludPejabat Penerangan Daerah Kota Belud2F
Rumah Persekutuan KeningauPejabat Pasukan Sukarelawan Malaysia (RELA)Bawah
Rumah Persekutuan KeningauSuruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)Bawah
Rumah Persekutuan KeningauJabatan Penyiaran Malaysia Sabah (RTM)Bawah
Rumah Persekutuan KeningauJabatan Perkhidmatan Kebajikan Am bahagian Keningau (Unit Perintah Khidmat Masyarakat)Bawah
Rumah Persekutuan KeningauJabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)1
Rumah Persekutuan KeningauPejabat Belia dan Sukan (Persekutuan)1
Rumah Persekutuan KeningauJabatan Audit Negara Cawangan Keningau1
Rumah Persekutuan KeningauJabatan Audit Negara Cawangan Keningau1
Rumah Persekutuan KeningauJabatan Perangkaan Malaysia, Negeri Sabah1
Rumah Persekutuan KeningauJabatan Akauntan Negara Malaysia2
Rumah Persekutuan KeningauSuruhanjaya Koperasi Wilayah Malaysia (SKM)2
Rumah Persekutuan KeningauPej. Pendidikan Daerah Keningau (Sektor Psikologi dan Kaunseling)2
Rumah Persekutuan KeningauKombinasi Saudagar S/B (KSSB)2
RECOGNITION

Best viewed using Mozilla Firefox, Internet Explorer 8, Google Chrome

CONTACT US

Office of Federal Secretary Sabah

Prime Minister’s Department

Block A, 7th Floor, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah

P.O Box 2063, Jalan UMS,

88400 Kota Kinabalu, Sabah.

CONNECT WITH US

We’re on Social Networks. Follow us & get in touch.

Updated Date: 02/10/2023
2023

Laman Web Rasmi Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah.